• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 99(پرواز سان اکسپرس)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/05/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/05/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Hadrianus

ALL
11,390,000 تومان
13,490,000 تومان
9,290,000 تومان
6,990,000 تومان
Laren Family

ALL
13,190,000 تومان
16,190,000 تومان
10,190,000 تومان
6,990,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
14,690,000 تومان
20,290,000 تومان
10,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Club Sera

UALL
14,990,000 تومان
16,690,000 تومان
11,090,000 تومان
6,990,000 تومان
ELEGANCE ROOM
Grand Park Lara

ALL
15,890,000 تومان
21,090,000 تومان
11,590,000 تومان
6,990,000 تومان
baia kemer club

UALL
16,190,000 تومان
20,690,000 تومان
11,690,000 تومان
6,990,000 تومان
CLUB ROOM
Amara Centro Resort

UALL
16,190,000 تومان
21,590,000 تومان
11,690,000 تومان
6,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
17,090,000 تومان
22,990,000 تومان
12,190,000 تومان
6,990,000 تومان
Nirvana Cosmopolitan

UALL
17,990,000 تومان
24,490,000 تومان
12,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
17,990,000 تومان
26,090,000 تومان
12,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
18,290,000 تومان
23,790,000 تومان
12,790,000 تومان
6,990,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
18,590,000 تومان
29,990,000 تومان
12,890,000 تومان
6,990,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
19,190,000 تومان
25,190,000 تومان
13,190,000 تومان
6,990,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
19,190,000 تومان
26,390,000 تومان
13,190,000 تومان
6,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
20,390,000 تومان
26,990,000 تومان
13,790,000 تومان
6,990,000 تومان
NIRVANA ME BELDBI

UALL
20,390,000 تومان
28,390,000 تومان
13,790,000 تومان
6,990,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

ALL
20,590,000 تومان
28,590,000 تومان
13,890,000 تومان
6,990,000 تومان
Barut Lara

UALL
22,790,000 تومان
30,590,000 تومان
14,990,000 تومان
6,990,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
22,790,000 تومان
30,590,000 تومان
14,990,000 تومان
6,990,000 تومان
SUPERIOR SEA VIEW
Susesi Luxury Resort

UALL
23,390,000 تومان
31,490,000 تومان
15,290,000 تومان
6,990,000 تومان
Cornelia Deluxe Belek

UALL
23,390,000 تومان
31,490,000 تومان
15,290,000 تومان
6,990,000 تومان
Sherwood Exclusive Kemer

UALL
23,990,000 تومان
32,390,000 تومان
15,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
23,990,000 تومان
32,390,000 تومان
15,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
24,590,000 تومان
33,290,000 تومان
15,890,000 تومان
6,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
24,590,000 تومان
33,290,000 تومان
15,890,000 تومان
6,990,000 تومان
SELECTUM

UALL
25,190,000 تومان
38,690,000 تومان
16,190,000 تومان
6,990,000 تومان
LUXURY LAND
Delphin Imperial Hotel

UALL
25,190,000 تومان
34,190,000 تومان
16,190,000 تومان
6,990,000 تومان
SUPERIOR LANDVIEW
Rixos Sungate Hotel

UALL
26,390,000 تومان
40,790,000 تومان
16,790,000 تومان
6,990,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
28,190,000 تومان
38,690,000 تومان
17,690,000 تومان
6,990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
28,190,000 تومان
38,690,000 تومان
17,690,000 تومان
6,990,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
29,390,000 تومان
40,490,000 تومان
18,290,000 تومان
6,990,000 تومان
Adam & Eve

UALL
29,990,000 تومان
47,090,000 تومان
18,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
29,990,000 تومان
41,390,000 تومان
18,590,000 تومان
6,990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
35,990,000 تومان
57,590,000 تومان
21,590,000 تومان
6,990,000 تومان
DELUXE LANDVIEW
RIXSOS LAND OF LEGEND

BB
40,790,000 تومان
65,990,000 تومان
23,990,000 تومان
6,990,000 تومان
DELUXE LANDVIEW
Max Royal

UALL
51,590,000 تومان
84,890,000 تومان
29,390,000 تومان
6,990,000 تومان
SUITE LANDVIEW
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات ELEGANCE ROOM
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل baia kemer club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات CLUB ROOM
نام هتل Amara Centro Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل NIRVANA ME BELDBI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات SUPERIOR SEA VIEW
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات LUXURY LAND
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات SUPERIOR LANDVIEW
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات DELUXE LANDVIEW
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات DELUXE LANDVIEW
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات SUITE LANDVIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

تور بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا قبل از رزرو در تاریخ موردنظر قیمت تور را با کانتر فروش چک بفرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 11 مرداد , 02:00 جمعه 17 مرداد , 20:00 هر هفته پنج شنبه-جمعه-شنبه

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : تابان
4 شب

تور عمان از شیراز 4شب و 5روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/09/30
قیمت از : 10,142,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور مسکو 4شب و سنت پترزبورگ3شب ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 11,210,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 11,995,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور7 شب اسکی گودائوری ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 12,600,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
8 شب

تور 8شب و 9 روز مسکو سنت پترزبورگ ویژه پاییز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 10,995,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه زمستان 99 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/09/24
قیمت از : 10,625,000 تومان
ثبت پرسش