• تور 3شب و 4 روزه ویژه آبان 99


تاریخ شروع 1399/07/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/07/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آرسان

FB
999,000 تومان
1,138,000 تومان
999,000 تومان
860,000 تومان
هفت آسمان

FB
1,014,000 تومان
1,169,000 تومان
1,014,000 تومان
860,000 تومان
نسیم

HB
1,107,000 تومان
1,354,000 تومان
1,107,000 تومان
860,000 تومان
سهند

BB
1,107,000 تومان
1,354,000 تومان
1,107,000 تومان
860,000 تومان
جواهری

BB
1,191,000 تومان
1,506,000 تومان
1,191,000 تومان
876,000 تومان
کارن

FB
1,199,000 تومان
1,539,000 تومان
1,199,000 تومان
860,000 تومان
منجی

FB
1,230,000 تومان
1,601,000 تومان
1,230,000 تومان
860,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,317,000 تومان
1,380,000 تومان
1,317,000 تومان
876,000 تومان
سی نور

BB
1,407,000 تومان
1,728,000 تومان
1,407,000 تومان
893,000 تومان
کیانا

FB
1,664,000 تومان
2,420,000 تومان
1,664,000 تومان
876,000 تومان
الماس 2

BB
1,679,000 تومان
2,097,000 تومان
1,679,000 تومان
893,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,824,000 تومان
2,354,000 تومان
1,824,000 تومان
893,000 تومان
درویشی

BB
1,872,000 تومان
2,273,000 تومان
1,872,000 تومان
893,000 تومان
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,138,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 999,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,014,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,169,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,014,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,107,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,107,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,107,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,107,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,191,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,506,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,191,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 876,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,539,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,601,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 860,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,317,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,317,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 876,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,407,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,728,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,407,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 893,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,664,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,664,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 876,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,679,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,679,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 893,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,824,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 893,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,273,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,872,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 893,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
تور ویژه زمستان می باشد و نرخ ها طبق تاریخ های رفت و برگشت بسته شده است
برای اطلاع از باقی تاریخ ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 27 دی , 18:00 دوشنبه 30 دی , 15:00
2 دوشنبه 30 دی , 14:00 سه شنبه 1 بهمن , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,611,000 تومان
ایرلاین : ترک کرندون
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس زمینی ویژه پاییز

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 730,000 تومان
ایرلاین : Aegean
3 شب

تور 3شب و 4 روز کرمان زمینی ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز اهواز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,850,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,110,000 تومان
ایرلاین : آسمان
7 شب

تور 7شب و 8 روز اردبیل ویژه پاییز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,320,000 تومان
ثبت پرسش