• تور 5 شب و 6 روز مشهد ویژه تابستان 99


تاریخ شروع 1399/10/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/10/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 7 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل آپارتمان قصر خورشید

BB
1,261,000 تومان
1,493,000 تومان
1,261,000 تومان
1,030,000 تومان
آرسان

FB
1,261,000 تومان
1,493,000 تومان
1,261,000 تومان
1,030,000 تومان
هفت آسمان

FB
1,287,000 تومان
1,545,000 تومان
1,287,000 تومان
1,030,000 تومان
نسیم

HB
1,442,000 تومان
1,854,000 تومان
1,442,000 تومان
1,030,000 تومان
جواهری

BB
1,575,000 تومان
2,100,000 تومان
1,575,000 تومان
1,050,000 تومان
کارن

FB
1,596,000 تومان
2,163,000 تومان
1,596,000 تومان
1,030,000 تومان
منجی

FB
1,648,000 تومان
2,266,000 تومان
1,648,000 تومان
1,030,000 تومان
فردوس

BB
1,732,000 تومان
1,995,000 تومان
1,732,000 تومان
1,050,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,785,000 تومان
1,890,000 تومان
1,785,000 تومان
1,050,000 تومان
کیانا

BB
2,362,000 تومان
3,622,000 تومان
2,362,000 تومان
1,050,000 تومان
الماس 2

BB
2,380,000 تومان
3,076,000 تومان
2,380,000 تومان
1,070,000 تومان
قصر طلایی

BB
2,621,000 تومان
3,504,000 تومان
2,621,000 تومان
1,070,000 تومان
درویشی

BB
2,701,000 تومان
3,370,000 تومان
2,701,000 تومان
1,070,000 تومان
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,261,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,493,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,261,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرسان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,261,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,493,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,261,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,287,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,287,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,442,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,854,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,442,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,596,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,163,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,596,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,266,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,648,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,362,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,362,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,076,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,621,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,504,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,621,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,701,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,070,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
تور ویژه زمستان می باشد و نرخ ها طبق تاریخ های رفت و برگشت بسته شده است
برای اطلاع از باقی تاریخ ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 27 دی , 18:00 دوشنبه 30 دی , 15:00
2 دوشنبه 30 دی , 14:00 سه شنبه 1 بهمن , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
2 شب

تور اسکی توچال ویژه پاییز و زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 966,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان زمینی ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 1,539,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8روز اصفهان ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,880,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,440,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور شیراز 3شب و 4روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,450,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,853,000 تومان
ثبت پرسش