• تور وارنا ویژه تابستان 99


تاریخ شروع 1399/05/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/05/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Perunika

BB
2,315,000 دلار
2,720,000 دلار
1,760,000 دلار
1,400,000 دلار
Bonita Hotel

BB
2,440,000 دلار
2,760,000 دلار
1,840,000 دلار
1,400,000 دلار
Ambassador

BB
2,560,000 دلار
2,920,000 دلار
1,880,000 دلار
1,400,000 دلار
SHIPKA

BB
2,560,000 دلار
3,080,000 دلار
1,880,000 دلار
1,400,000 دلار
Lilia

BB
2,915,000 دلار
3,560,000 دلار
2,080,000 دلار
1,400,000 دلار
Royal Hotel

ALL
2,915,000 دلار
3,680,000 دلار
2,080,000 دلار
1,400,000 دلار
Central

ALL
2,960,000 دلار
4,080,000 دلار
2,080,000 دلار
1,400,000 دلار
Sea View
Arena Mar Hotel

ALL
3,115,000 دلار
3,640,000 دلار
2,160,000 دلار
1,400,000 دلار
Palm Beach

ALL
3,160,000 دلار
3,760,000 دلار
2,200,000 دلار
1,400,000 دلار
Private Beach
Atlas

UALL
3,360,000 دلار
4,800,000 دلار
2,280,000 دلار
1,400,000 دلار
Kaliakra Palace

UALL
3,600,000 دلار
4,440,000 دلار
2,400,000 دلار
1,400,000 دلار
Admiral Hotel

BB
3,680,000 دلار
5,280,000 دلار
2,440,000 دلار
1,400,000 دلار
Sea View
Kaliakra Palace

UALL
3,760,000 دلار
4,920,000 دلار
2,480,000 دلار
1,400,000 دلار
Sea View
Azalia

UALL
4,075,000 دلار
5,680,000 دلار
2,640,000 دلار
1,400,000 دلار
Astera

UALL
4,160,000 دلار
5,520,000 دلار
2,720,000 دلار
1,400,000 دلار
STD Room Private Beach
Astera

UALL
4,315,000 دلار
5,680,000 دلار
2,800,000 دلار
1,400,000 دلار
LUX Room Private Beach
Azalia

UALL
4,360,000 دلار
6,040,000 دلار
2,800,000 دلار
1,400,000 دلار
LUX Room
Melia Grand Hermitage

ALL
4,560,000 دلار
6,000,000 دلار
2,915,000 دلار
1,400,000 دلار
Park View
Melia Grand Hermitage

ALL
4,800,000 دلار
6,240,000 دلار
3,000,000 دلار
1,400,000 دلار
Side Sea View
Melia Grand Hermitage

ALL
5,680,000 دلار
7,115,000 دلار
3,440,000 دلار
1,400,000 دلار
Level Room
Melia Grand Hermitage

ALL
6,520,000 دلار
6,915,000 دلار
3,840,000 دلار
1,400,000 دلار
Level Joniur Suite
نام هتل Perunika

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Sea View
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Private Beach
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Sea View
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Sea View
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات STD Room Private Beach
نام هتل Astera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات LUX Room Private Beach
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات LUX Room
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Park View
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Side Sea View
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Level Room
نام هتل Melia Grand Hermitage

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,400,000 تومان
توضیحات Level Joniur Suite

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
7 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس4*6 با زمینه سفید
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (سرپرست تور)
وارنا دارای آب و هوای قاره‌ای است و معمولا در تابستان‌ها گرم با متوسط حدود 30 درجه سانتیگراد و در زمستان‌ها نسبتا سرد با متوسط حدود یك درجه سانتیگراد است. حد فاصل بین ماه‌های تیر تا مهر بهترین زمان برای سفر به وارناست؛ زیرا تابش خورشید در این فصل مناسب است و به راحتی می‌توانید از فضا و ساحل‌های شهر استفاده کنید. اگر دوست دارید برای گشت و گذار و بازدید از مناطق تاریخی و طبیعی به وارنا سفر کنید خرداد و آبان هم زمان مناسبی برای سفر به پایتخت ساحلی بلغارستان است
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 24 خرداد , 20:00 پنج شنبه 31 خرداد , 23:30
2 جمعه 25 خرداد , 20:00 جمعه 1 تیر , 23:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور آنکارا 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/20
قیمت از : 2,935,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو 3 شب و4 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 2,595,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه بهار 99 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 3,350,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,508,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,050,000 تومان
ثبت پرسش