• تور کیش 16 19 تیرماه


تاریخ شروع 1399/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
کیش
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
559,000 تومان
698,000 تومان
559,000 تومان
420,000 تومان
فانوس

BB
580,000 تومان
766,000 تومان
590,000 تومان
420,000 تومان
شباویز

BB
593,000 تومان
791,000 تومان
593,000 تومان
420,000 تومان
سیمرغ

BB
605,000 تومان
945,000 تومان
605,000 تومان
420,000 تومان
ستاره کیش

BB
605,000 تومان
914,000 تومان
605,000 تومان
420,000 تومان
ققنوس

BB
636,000 تومان
760,000 تومان
636,000 تومان
420,000 تومان
گلدیس

BB
651,000 تومان
1,038,000 تومان
651,000 تومان
420,000 تومان
سان رایز

BB
651,000 تومان
883,000 تومان
651,000 تومان
420,000 تومان
تعطیلات

BB
667,000 تومان
1,038,000 تومان
636,000 تومان
420,000 تومان
آفتاب شرق

BB
698,000 تومان
775,000 تومان
667,000 تومان
420,000 تومان
شایلی

BB
698,000 تومان
976,000 تومان
698,000 تومان
420,000 تومان
سارا

BB
711,000 تومان
1,499,000 تومان
711,000 تومان
428,000 تومان
ارم

BB
729,000 تومان
1,038,000 تومان
729,000 تومان
420,000 تومان
لوتوس

BB
729,000 تومان
1,161,000 تومان
729,000 تومان
420,000 تومان
گاردنیا

HB
738,000 تومان
1,192,000 تومان
738,000 تومان
420,000 تومان
هلیا

BB
743,000 تومان
1,373,000 تومان
743,000 تومان
428,000 تومان
آریان

BB
743,000 تومان
1,058,000 تومان
743,000 تومان
428,000 تومان
آرامیس

BB
752,000 تومان
1,058,000 تومان
752,000 تومان
428,000 تومان
بین المللی

BB
789,000 تومان
1,720,000 تومان
789,000 تومان
436,000 تومان
گراند

BB
791,000 تومان
1,038,000 تومان
791,000 تومان
420,000 تومان
پارمیدا

BB
808,000 تومان
1,239,000 تومان
808,000 تومان
436,000 تومان
صدف

BB
837,000 تومان
1,247,000 تومان
837,000 تومان
428,000 تومان
میراژ

BB
869,000 تومان
1,271,000 تومان
869,000 تومان
436,000 تومان
پارمیس

BB
918,000 تومان
1,399,000 تومان
918,000 تومان
436,000 تومان
لیلیوم

BB
995,000 تومان
1,436,000 تومان
995,000 تومان
428,000 تومان
مریم

BB
1,058,000 تومان
1,688,000 تومان
1,058,000 تومان
428,000 تومان
شایگان

BB
1,158,000 تومان
1,848,000 تومان
1,142,000 تومان
436,000 تومان
پاناروما

BB
1,190,000 تومان
2,041,000 تومان
1,190,000 تومان
436,000 تومان
ویدا

BB
1,239,000 تومان
2,362,000 تومان
1,206,000 تومان
436,000 تومان
کوروش

BB
1,239,000 تومان
2,041,000 تومان
1,206,000 تومان
436,000 تومان
شایان

BB
1,287,000 تومان
1,913,000 تومان
1,239,000 تومان
436,000 تومان
داریوش

BB
1,897,000 تومان
3,004,000 تومان
1,881,000 تومان
436,000 تومان
ترنج دریایی

BB
3,213,000 تومان
6,503,000 تومان
3,132,000 تومان
436,000 تومان
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 698,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 667,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 729,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 729,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 752,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,158,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,848,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,142,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 791,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 791,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,213,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,503,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,132,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 729,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,161,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 729,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 837,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,247,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 837,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,239,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,362,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,206,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 789,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 789,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 738,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,192,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 651,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 651,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 869,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 869,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,239,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,041,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,206,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,004,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,881,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,287,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,913,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,239,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 918,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 918,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 593,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 791,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 593,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 914,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 698,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 976,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 698,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 651,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 883,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 651,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,041,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 436,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 667,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 636,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,373,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 743,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 743,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,499,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 711,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 698,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 559,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,058,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,688,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 428,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 766,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 636,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 636,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جزیره کیش در جنوب ایران ، استان هرمزگان و در میان آبهای زلال خلیج فارس قرار دارد. جاذبه های توریستی کیش ، ساحل مرجانی بینظیر ، آبهای نیلگون و هوای پاک ، تور کیش را به یکی از مقاصد گردشگری محبوب برای مردم کشورمان تبدیل کرده است.  درواقع اگر مسافر تور کیش هستید ، چه غواصی ماجراجو به دنبال اکتشاف در صخره های مرجانیِ خلیج فارس باشید و چه فردی به دنبال ساحلی آفتابی و گرم برای ریلکس کردن بر روی شن های نقره فام و لذت بردن از بوی نمک و خواندن کتاب محبوبتان ، منطقه آزاد صنعتی تجاری جزیره کیش برای شما انتخابی مناسب خواهد بود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور کیش ویژه 13-16 تیرماه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 504,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,749,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
1 شب

تور کاشان ویژه گلاب گیری ( یک روزه )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/30
قیمت از : 299,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 4شب و 5 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 721,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور شیراز 3شب و 4روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 657,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 7شب و 8روز اصفهان ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 982,000 تومان
ثبت پرسش