• تور کیش ویژه 11 14 تیرماه


تاریخ شروع 1399/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
کیش
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
641,000 تومان
780,000 تومان
641,000 تومان
502,000 تومان
فانوس

BB
663,000 تومان
873,000 تومان
657,000 تومان
502,000 تومان
شباویز

BB
675,000 تومان
873,000 تومان
675,000 تومان
502,000 تومان
سیمرغ

BB
688,000 تومان
1,027,000 تومان
688,000 تومان
502,000 تومان
ستاره کیش

BB
688,000 تومان
997,000 تومان
688,000 تومان
502,000 تومان
ققنوس

BB
718,000 تومان
842,000 تومان
718,000 تومان
502,000 تومان
گلدیس

BB
734,000 تومان
1,120,000 تومان
734,000 تومان
502,000 تومان
سان رایز

BB
734,000 تومان
966,000 تومان
734,000 تومان
502,000 تومان
تعطیلات

BB
749,000 تومان
1,120,000 تومان
718,000 تومان
502,000 تومان
آفتاب شرق

BB
780,000 تومان
857,000 تومان
749,000 تومان
502,000 تومان
شایلی

BB
780,000 تومان
1,058,000 تومان
780,000 تومان
502,000 تومان
سارا

BB
795,000 تومان
1,583,000 تومان
795,000 تومان
512,000 تومان
ارم

BB
811,000 تومان
1,120,000 تومان
811,000 تومان
502,000 تومان
لوتوس

BB
811,000 تومان
1,244,000 تومان
811,000 تومان
502,000 تومان
گاردنیا

HB
820,000 تومان
1,275,000 تومان
820,000 تومان
502,000 تومان
هلیا

BB
827,000 تومان
1,457,000 تومان
827,000 تومان
512,000 تومان
آریان

BB
827,000 تومان
1,142,000 تومان
827,000 تومان
512,000 تومان
آرامیس

BB
836,000 تومان
1,142,000 تومان
836,000 تومان
512,000 تومان
گراند

BB
873,000 تومان
1,120,000 تومان
873,000 تومان
502,000 تومان
بین المللی

BB
875,000 تومان
1,806,000 تومان
875,000 تومان
522,000 تومان
پارمیدا

BB
894,000 تومان
1,324,000 تومان
894,000 تومان
522,000 تومان
صدف

BB
921,000 تومان
1,331,000 تومان
921,000 تومان
512,000 تومان
میراژ

BB
955,000 تومان
1,356,000 تومان
955,000 تومان
522,000 تومان
پارمیس

BB
1,003,000 تومان
1,485,000 تومان
1,003,000 تومان
522,000 تومان
لیلیوم

BB
1,079,000 تومان
1,520,000 تومان
1,079,000 تومان
512,000 تومان
شایگان

BB
1,244,000 تومان
1,934,000 تومان
1,228,000 تومان
522,000 تومان
پاناروما

BB
1,276,000 تومان
2,127,000 تومان
1,276,000 تومان
522,000 تومان
ویدا

BB
1,324,000 تومان
2,448,000 تومان
1,292,000 تومان
522,000 تومان
کوروش

BB
1,324,000 تومان
2,127,000 تومان
1,292,000 تومان
522,000 تومان
شایان

BB
1,372,000 تومان
1,998,000 تومان
1,324,000 تومان
522,000 تومان
داریوش

BB
1,982,000 تومان
3,090,000 تومان
1,966,000 تومان
522,000 تومان
ترنج دریایی

BB
3,298,000 تومان
6,589,000 تومان
3,218,000 تومان
522,000 تومان
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 857,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 749,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 811,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 811,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 836,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,244,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,934,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,228,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 894,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,324,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 894,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 873,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,298,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,589,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,218,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 688,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,027,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 688,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 811,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,244,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 811,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 921,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,331,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 921,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,448,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,292,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,806,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 734,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 734,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,079,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,079,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,356,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,292,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,982,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,966,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,372,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,324,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,003,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 873,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 688,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 997,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 688,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 734,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 966,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 734,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,276,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,276,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 522,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 749,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 718,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 827,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,457,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 827,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 827,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 827,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,583,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 641,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 641,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 663,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 873,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 657,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 718,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 842,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 718,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 502,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جزیره کیش در جنوب ایران ، استان هرمزگان و در میان آبهای زلال خلیج فارس قرار دارد. جاذبه های توریستی کیش ، ساحل مرجانی بینظیر ، آبهای نیلگون و هوای پاک ، تور کیش را به یکی از مقاصد گردشگری محبوب برای مردم کشورمان تبدیل کرده است.  درواقع اگر مسافر تور کیش هستید ، چه غواصی ماجراجو به دنبال اکتشاف در صخره های مرجانیِ خلیج فارس باشید و چه فردی به دنبال ساحلی آفتابی و گرم برای ریلکس کردن بر روی شن های نقره فام و لذت بردن از بوی نمک و خواندن کتاب محبوبتان ، منطقه آزاد صنعتی تجاری جزیره کیش برای شما انتخابی مناسب خواهد بود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور شیراز 5شب و 6روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 942,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
7 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,074,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 4شب و 5 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 721,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور کیش ویژه 13-16 تیرماه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 504,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور قشم 5شب و6روز قشم ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 947,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,050,000 تومان
ثبت پرسش