• تور 3شب ازمیر 3شب کوش آداسی ویژه پاییز ۹۹


تاریخ شروع 1399/07/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
کوش آداسی
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/07/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ازمیر 3 شب
2 کوش آداسی 3 شب
ردیف 3
به ازمیر
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به کوش آداسی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Renaissnce Hotel

Sealight Resort Hotel

BB
UALL
9,350,000 تومان
12,320,000 تومان
7,330,000 تومان
5,390,000 تومان
Renaissnce Hotel

Pine Bay Holiday Resort

BB
UALL
9,400,000 تومان
12,190,000 تومان
7,370,000 تومان
5,390,000 تومان
Moven Pick Hotel

Sealight Resort Hotel

BB
UALL
9,490,000 تومان
12,415,000 تومان
7,370,000 تومان
5,390,000 تومان
Moven Pick Hotel

Pine Bay Holiday Resort

BB
UALL
9,535,000 تومان
12,235,000 تومان
7,420,000 تومان
5,390,000 تومان
Renaissnce Hotel

Paloma Pasha

BB
UALL
9,620,000 تومان
12,320,000 تومان
7,460,000 تومان
5,390,000 تومان
Renaissnce Hotel

Aqua Fantasy

BB
UALL
9,620,000 تومان
12,320,000 تومان
7,460,000 تومان
5,390,000 تومان
Moven Pick Hotel

Paloma Pasha

BB
UALL
9,760,000 تومان
12,415,000 تومان
7,510,000 تومان
5,390,000 تومان
Moven Pick Hotel

Aqua Fantasy

BB
UALL
9,760,000 تومان
12,415,000 تومان
7,510,000 تومان
5,390,000 تومان
Renaissnce Hotel

Amara Sealight Elite Hotel

BB
UALL
9,890,000 تومان
13,090,000 تومان
7,600,000 تومان
5,390,000 تومان
STD see view
Moven Pick Hotel

Amara Sealight Elite Hotel

BB
UALL
9,980,000 تومان
13,220,000 تومان
7,645,000 تومان
5,390,000 تومان
STD see view
Hilton Izmir Hotel

Sealight Resort Hotel

BB
UALL
10,120,000 تومان
13,270,000 تومان
7,735,000 تومان
5,390,000 تومان
Hilton Izmir Hotel

Pine Bay Holiday Resort

BB
UALL
10,165,000 تومان
13,135,000 تومان
7,735,000 تومان
5,390,000 تومان
Hilton Izmir Hotel

Paloma Pasha

BB
UALL
10,390,000 تومان
13,400,000 تومان
7,870,000 تومان
5,390,000 تومان
Hilton Izmir Hotel

Aqua Fantasy

BB
UALL
10,390,000 تومان
13,400,000 تومان
7,870,000 تومان
5,390,000 تومان
Hilton Izmir Hotel

Amara Sealight Elite Hotel

BB
UALL
10,620,000 تومان
14,125,000 تومان
7,960,000 تومان
5,390,000 تومان
نام هتل Renaissnce Hotel

Sealight Resort Hotel

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissnce Hotel

Pine Bay Holiday Resort

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moven Pick Hotel

Sealight Resort Hotel

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moven Pick Hotel

Pine Bay Holiday Resort

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissnce Hotel

Paloma Pasha

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissnce Hotel

Aqua Fantasy

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moven Pick Hotel

Paloma Pasha

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moven Pick Hotel

Aqua Fantasy

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissnce Hotel

Amara Sealight Elite Hotel

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات STD see view
نام هتل Moven Pick Hotel

Amara Sealight Elite Hotel

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات STD see view
نام هتل Hilton Izmir Hotel

Sealight Resort Hotel

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Izmir Hotel

Pine Bay Holiday Resort

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Izmir Hotel

Paloma Pasha

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Izmir Hotel

Aqua Fantasy

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Izmir Hotel

Amara Sealight Elite Hotel

خدمت BB
UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,390,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز آنادولو جت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
خدمات تور شامل:

بلیط رفت و برگشت پرواز آنادولوجت به ازمیر
ترانسفر فرودگاهی
6شب اقامت در هتل مطابق با خدمات طبق جدول بالا

دوگشت شهری شامل:
1-گشت نیمروزی شهر کوش آداسی
2-گشت نیمروزی شهر زیبای ازمیر

بیمه مسافرتی 
تورلیدر فارسی زبان

نرخ کودک زیر دوسال 695.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 02:40 چهارشنبه 6 فروردین , 22:15
2 پنج شنبه 29 اسفند , 02:40 پنج شنبه 7 فروردین , 22:15
3 جمعه 1 فروردین , 02:40 جمعه 8 فروردین , 22:15
4 دوشنبه 4 فروردین , 02:40 شنبه 9 فروردین , 22:15
5 سه شنبه 5 فروردین , 02:40 یکشنبه 10 فروردین , 22:15
6 چهارشنبه 6 فروردین , 02:40 دوشنبه 11 فروردین , 22:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 9,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک 4شب پوکت 3شب ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 8,490,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه پاییز 99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 9,820,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8روز قونیه ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/09
قیمت از : 8,750,000 تومان
ایرلاین : آزال
5 شب

تور باکو 7شب و 8روز ویژه پاییز 99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 9,424,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک3شب پاتایا 4شب ویژه پاییز 99(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 9,750,000 تومان
ثبت پرسش