• تور کیش تعطیلات 10 13 تیرماه


تاریخ شروع 1399/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
کیش
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

BB
504,000 تومان
643,000 تومان
504,000 تومان
365,000 تومان
فانوس

BB
526,000 تومان
711,000 تومان
535,000 تومان
365,000 تومان
پانیذ

BB
535,000 تومان
674,000 تومان
520,000 تومان
365,000 تومان
شباویز

BB
538,000 تومان
736,000 تومان
538,000 تومان
365,000 تومان
سیمرغ

BB
551,000 تومان
890,000 تومان
551,000 تومان
365,000 تومان
ستاره کیش

BB
551,000 تومان
860,000 تومان
551,000 تومان
365,000 تومان
ققنوس

BB
581,000 تومان
705,000 تومان
581,000 تومان
365,000 تومان
گلدیس

BB
597,000 تومان
983,000 تومان
597,000 تومان
365,000 تومان
سان رایز

BB
597,000 تومان
829,000 تومان
597,000 تومان
365,000 تومان
تعطیلات

BB
612,000 تومان
983,000 تومان
581,000 تومان
365,000 تومان
آرامش

BB
612,000 تومان
952,000 تومان
612,000 تومان
365,000 تومان
آفتاب شرق

BB
643,000 تومان
721,000 تومان
612,000 تومان
365,000 تومان
شایلی

BB
643,000 تومان
921,000 تومان
643,000 تومان
365,000 تومان
سارا

BB
656,000 تومان
1,443,000 تومان
656,000 تومان
372,000 تومان
ارم

BB
674,000 تومان
983,000 تومان
674,000 تومان
365,000 تومان
لوتوس

BB
674,000 تومان
1,107,000 تومان
674,000 تومان
365,000 تومان
گاردنیا

HB
683,000 تومان
1,138,000 تومان
683,000 تومان
365,000 تومان
هلیا

BB
687,000 تومان
1,317,000 تومان
687,000 تومان
372,000 تومان
آریان

BB
687,000 تومان
1,002,000 تومان
687,000 تومان
372,000 تومان
آرامیس

BB
697,000 تومان
1,002,000 تومان
697,000 تومان
372,000 تومان
بین المللی

BB
732,000 تومان
1,663,000 تومان
732,000 تومان
379,000 تومان
گراند

BB
736,000 تومان
983,000 تومان
736,000 تومان
365,000 تومان
پارمیدا

BB
752,000 تومان
1,182,000 تومان
752,000 تومان
379,000 تومان
صدف

BB
782,000 تومان
1,191,000 تومان
782,000 تومان
372,000 تومان
میراژ

BB
813,000 تومان
1,214,000 تومان
813,000 تومان
379,000 تومان
پارمیس

BB
861,000 تومان
1,342,000 تومان
861,000 تومان
379,000 تومان
فلامینگو

BB
876,000 تومان
1,002,000 تومان
876,000 تومان
372,000 تومان
لیلیوم

BB
939,000 تومان
1,380,000 تومان
939,000 تومان
372,000 تومان
مریم

BB
1,002,000 تومان
1,632,000 تومان
1,002,000 تومان
372,000 تومان
شایگان

BB
1,102,000 تومان
1,792,000 تومان
1,086,000 تومان
379,000 تومان
پاناروما

BB
1,134,000 تومان
1,984,000 تومان
1,134,000 تومان
379,000 تومان
ویدا

BB
1,182,000 تومان
2,305,000 تومان
1,150,000 تومان
379,000 تومان
کوروش

BB
1,182,000 تومان
1,984,000 تومان
1,150,000 تومان
379,000 تومان
شایان

BB
1,230,000 تومان
1,856,000 تومان
1,182,000 تومان
379,000 تومان
داریوش

BB
1,840,000 تومان
2,947,000 تومان
1,824,000 تومان
379,000 تومان
ترنج دریایی

BB
3,156,000 تومان
6,446,000 تومان
3,076,000 تومان
379,000 تومان
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 643,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 721,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 674,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 697,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,002,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 697,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,102,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,792,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,086,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 752,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,182,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 736,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 736,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,076,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 551,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 551,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,107,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 674,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 782,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,191,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 782,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,182,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,663,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 683,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,138,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 683,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 597,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 597,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 939,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 939,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,214,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 813,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,182,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,984,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,947,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,824,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,856,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,182,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 861,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,342,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 861,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 538,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 736,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 538,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 551,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 551,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 643,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 921,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 643,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 597,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 829,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 597,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,984,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,134,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 379,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 612,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 581,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 687,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,317,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 687,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 687,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,002,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 687,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 656,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 656,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 504,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 643,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 504,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,002,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,632,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,002,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 526,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 711,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 581,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 581,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 876,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,002,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 876,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 372,000 تومان
توضیحات
نام هتل پانیذ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 674,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 612,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 952,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 612,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 365,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جزیره کیش در جنوب ایران ، استان هرمزگان و در میان آبهای زلال خلیج فارس قرار دارد. جاذبه های توریستی کیش ، ساحل مرجانی بینظیر ، آبهای نیلگون و هوای پاک ، تور کیش را به یکی از مقاصد گردشگری محبوب برای مردم کشورمان تبدیل کرده است.  درواقع اگر مسافر تور کیش هستید ، چه غواصی ماجراجو به دنبال اکتشاف در صخره های مرجانیِ خلیج فارس باشید و چه فردی به دنبال ساحلی آفتابی و گرم برای ریلکس کردن بر روی شن های نقره فام و لذت بردن از بوی نمک و خواندن کتاب محبوبتان ، منطقه آزاد صنعتی تجاری جزیره کیش برای شما انتخابی مناسب خواهد بود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز اردبیل ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 793,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 828,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 3شب و 4 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 674,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 1,198,000 تومان
ایرلاین : آتا
2 شب

تور ویژه تعطیلات مردادماه آبشار آهنکی و اسپر دره

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/25
قیمت از : 830,000 تومان
ثبت پرسش