• تور همدان 3شب و 4 روز زمینی ویژه زمستان 99


تاریخ شروع 1399/03/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
همدان
زمینی
وسیله نقلیه توریستی
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/03/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 همدان 3 شب
ردیف 2
به همدان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آرین

BB
513,000 تومان
906,000 تومان
513,000 تومان
118,000 تومان
خاتم

BB
529,000 تومان
680,000 تومان
529,000 تومان
118,000 تومان
کتیبه

BB
539,000 تومان
744,000 تومان
539,000 تومان
120,000 تومان
PARSIAN AZADI

BB
561,000 تومان
804,000 تومان
561,000 تومان
120,000 تومان
پارسیان بوعلی

BB
561,000 تومان
801,000 تومان
561,000 تومان
120,000 تومان
امیران 1

BB
580,000 تومان
835,000 تومان
580,000 تومان
120,000 تومان
بابا طاهر

BB
1,262,000 تومان
2,402,000 تومان
1,262,000 تومان
123,000 تومان
نام هتل آرین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 513,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 906,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 513,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 118,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 529,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 529,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 118,000 تومان
توضیحات
نام هتل کتیبه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 539,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 539,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 120,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARSIAN AZADI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 804,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 561,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 120,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان بوعلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 801,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 561,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 120,000 تومان
توضیحات
نام هتل امیران 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 120,000 تومان
توضیحات
نام هتل بابا طاهر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,262,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,402,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,262,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 123,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
لطفا جهت اطلاع از نرخ دقیق با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.

قطار 4 ستاره سروش
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اهواز 4 شب و 5روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,300,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,280,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,498,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان زمینی ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 1,539,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور مشهد 7شب و 8 روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,184,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,730,000 تومان
ثبت پرسش