• تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه بهار 1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اصفهان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/01/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
اصفهان
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/01/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان 3 شب
ردیف 2
به اصفهان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل جلفا

BB
1,368,000 تومان
1,498,000 تومان
1,368,000 تومان
988,000 تومان
صفوی

BB
1,368,000 تومان
1,483,000 تومان
1,368,000 تومان
988,000 تومان
پارت

BB
1,368,000 تومان
1,436,000 تومان
1,368,000 تومان
988,000 تومان
شیخ بهایی

BB
1,458,000 تومان
1,653,000 تومان
1,458,000 تومان
1,008,000 تومان
خواجو

BB
1,464,000 تومان
1,921,000 تومان
1,464,000 تومان
1,008,000 تومان
عالی قاپو

BB
1,552,000 تومان
1,732,000 تومان
1,552,000 تومان
1,008,000 تومان
پیروزی(داریوش سابق)

BB
1,559,000 تومان
1,701,000 تومان
1,559,000 تومان
1,008,000 تومان
آسمان

BB
1,773,000 تومان
1,937,000 تومان
1,773,000 تومان
1,008,000 تومان
Kosar

BB
1,926,000 تومان
2,391,000 تومان
1,926,000 تومان
1,027,000 تومان
عباسی

BB
2,134,000 تومان
2,439,000 تومان
2,134,000 تومان
1,027,000 تومان
نام هتل هتل جلفا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 988,000 تومان
توضیحات
نام هتل صفوی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 988,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 988,000 تومان
توضیحات
نام هتل شیخ بهایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,458,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,008,000 تومان
توضیحات
نام هتل خواجو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,464,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,921,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,464,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,008,000 تومان
توضیحات
نام هتل عالی قاپو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,552,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,732,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,008,000 تومان
توضیحات
نام هتل پیروزی(داریوش سابق)

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,559,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,701,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,559,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,008,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسمان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,773,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,937,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,773,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,008,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kosar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,391,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,926,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,027,000 تومان
توضیحات
نام هتل عباسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,134,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,027,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
در ميان شهرهاي ايران اصفهان همچون جواهري است كه با وجود نوسانات تاريخي و گذر قرنها هنوز درخشش و شكوه خود را حفظ كرده است.
اين شهر آنچنان شاداب است كه گويي امروز زندگي را شروع كرده و با وجود اين آنچنان اصيل است كه گويي هميشه وجود داشته است.
فرهنگ غني و طبيعت زيباي اصفهان چنان با يكديگر سازگارند كه به نظر مي رسد هر يك بازتاب ديگري است. اصفهان تجلي كاملي از فرهنگ ايراني-اسلامي مي باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 08:45 جمعه 16 فروردین , 16:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,634,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,449,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز اراک ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 981,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور 3شب و 4روز ارومیه ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,617,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,913,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ثبت پرسش