• تور شیراز 5شب و 6روز ویژه پاییز 99


تاریخ شروع 1399/07/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
شیراز
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1399/07/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 5 شب
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
نصیرالملک

BB
1,580,000 تومان
1,770,000 تومان
1,580,000 تومان
1,180,000 تومان
ساسان

BB
1,620,000 تومان
1,750,000 تومان
1,620,000 تومان
1,180,000 تومان
وکیل

BB
1,670,000 تومان
1,980,000 تومان
1,670,000 تومان
1,180,000 تومان
پارسیان

BB
1,750,000 تومان
2,170,000 تومان
1,750,000 تومان
1,180,000 تومان
ارگ

BB
1,760,000 تومان
1,980,000 تومان
1,760,000 تومان
1,180,000 تومان
آریو برزن

BB
1,870,000 تومان
2,190,000 تومان
1,870,000 تومان
1,180,000 تومان
پارک سعدی

BB
1,930,000 تومان
2,290,000 تومان
1,930,000 تومان
1,180,000 تومان
چمران

BB
2,310,000 تومان
2,600,000 تومان
2,310,000 تومان
1,180,000 تومان
کریم خان

BB
2,340,000 تومان
2,290,000 تومان
2,340,000 تومان
1,180,000 تومان
زندیه

BB
2,440,000 تومان
2,780,000 تومان
2,440,000 تومان
1,180,000 تومان
بزرگ شیراز

BB
2,540,000 تومان
3,010,000 تومان
2,540,000 تومان
1,180,000 تومان
نام هتل نصیرالملک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل وکیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریو برزن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک سعدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل بزرگ شیراز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,180,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
برای اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس فرمایید
تور با گشت شیراز گردی و ترانسفر می باشد
تور شیرازگردی شامل باغ ارم حافظیه آرامگاه سعدی و دروازه قران بهمراه پذیرایی و پرداخت ورودیه و لیدر می باشد
جهت گشت بافت قدیم و تخت جمشید و نقش رستم تماس فرمایید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور همدان 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,040,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,110,000 تومان
ایرلاین : Aegean
3 شب

تور 3شب و 4 روز کرمان زمینی ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 6شب و 7 روز بندرعباس ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,356,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور کیش 4شب و 5روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,430,000 تومان
ثبت پرسش