• تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه بهار 1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تبریز است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
تبریز
هوایی
آتا
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/01/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز 5 شب
ردیف 2
به تبریز
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
کاسپین

BB
1,847,000 تومان
2,059,000 تومان
1,847,000 تومان
1,268,000 تومان
آپارتمان استقبال

BB
2,288,000 تومان
2,724,000 تومان
2,288,000 تومان
1,268,000 تومان
پتروشیمی

BB
2,353,000 تومان
3,413,000 تومان
2,353,000 تومان
1,293,000 تومان
گسترش

BB
2,522,000 تومان
3,074,000 تومان
2,501,000 تومان
1,293,000 تومان
بین المللی تبریز

BB
2,671,000 تومان
3,052,000 تومان
2,671,000 تومان
1,293,000 تومان
پارس تبریز

BB
2,700,000 تومان
3,391,000 تومان
2,700,000 تومان
1,317,000 تومان
شهریار

BB
3,002,000 تومان
3,780,000 تومان
3,002,000 تومان
1,317,000 تومان
کایا لاله پارک

BB
3,283,000 تومان
4,708,000 تومان
3,283,000 تومان
1,317,000 تومان
نام هتل کاسپین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,847,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,847,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل آپارتمان استقبال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,288,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,288,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,268,000 تومان
توضیحات
نام هتل پتروشیمی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,353,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,413,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,293,000 تومان
توضیحات
نام هتل گسترش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,074,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,293,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی تبریز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,671,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,052,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,671,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,293,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس تبریز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,391,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,317,000 تومان
توضیحات
نام هتل شهریار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,002,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,002,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,317,000 تومان
توضیحات
نام هتل کایا لاله پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,283,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,708,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,283,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,317,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
3 کپی کارت ملی

تبریز شهر اولین‌ها است. این شهر یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران و جزو شهرهای مهاجرپذیر به شمار می‌رود.تبریز طی چند سال، عنوان «زیباترین و توسعه‌یافته ترین» شهر ایران معرفی شد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 829,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس زمینی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,122,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور همدان 3شب و 4 روز زمینی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 651,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور قشم زمینی 4شب و 5روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 715,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,913,000 تومان
ثبت پرسش