• تور پوکت 7شب و 8روز ویژه تابستان 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک و پاتایا و پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/03/31
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/06/31
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 6 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sharaya Residence

BB
8,310,000 تومان
9,420,000 تومان
7,190,000 تومان
7,660,000 تومان
Royal Crown

BB
8,310,000 تومان
9,420,000 تومان
8,210,000 تومان
7,660,000 تومان
SHARAYA DELUXE

BB
8,680,000 تومان
10,160,000 تومان
8,530,000 تومان
7,720,000 تومان
Sharaya Boutique Hotel Patong

BB
8,770,000 تومان
10,350,000 تومان
8,680,000 تومان
7,840,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
8,860,000 تومان
10,530,000 تومان
7,190,000 تومان
7,940,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
8,960,000 تومان
10,720,000 تومان
8,780,000 تومان
7,810,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
9,420,000 تومان
11,640,000 تومان
9,330,000 تومان
8,120,000 تومان
Andakira

BB
9,980,000 تومان
12,760,000 تومان
9,880,000 تومان
8,310,000 تومان
hyatt palace

BB
10,070,000 تومان
12,940,000 تومان
9,780,000 تومان
8,200,000 تومان
sleep with me

BB
10,070,000 تومان
12,940,000 تومان
9,980,000 تومان
8,400,000 تومان
ASHLEE HEIGHTS

BB
10,160,000 تومان
13,130,000 تومان
10,070,000 تومان
8,400,000 تومان
Sawaddi

BB
10,350,000 تومان
13,500,000 تومان
10,250,000 تومان
8,490,000 تومان
SEA Sun Sand Resort

BB
10,530,000 تومان
13,870,000 تومان
10,440,000 تومان
8,590,000 تومان
Patong Resort

BB
10,530,000 تومان
13,870,000 تومان
10,440,000 تومان
8,590,000 تومان
SEA SUN SAND SEA VIEW

BB
11,000,000 تومان
14,800,000 تومان
10,900,000 تومان
8,770,000 تومان
The Royal Paradise

BB
11,090,000 تومان
14,980,000 تومان
11,000,000 تومان
8,770,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
11,180,000 تومان
15,170,000 تومان
11,090,000 تومان
8,860,000 تومان
Seaview Patong Hotel

BB
11,460,000 تومان
15,720,000 تومان
11,370,000 تومان
8,590,000 تومان
the nature phuket

BB
11,640,000 تومان
16,090,000 تومان
11,550,000 تومان
9,050,000 تومان
MILLENIUM PATONG

BB
11,640,000 تومان
16,090,000 تومان
11,550,000 تومان
9,050,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
11,740,000 تومان
16,280,000 تومان
11,640,000 تومان
9,050,000 تومان
ANDAMAN BEACH SUITES

BB
11,920,000 تومان
16,650,000 تومان
11,830,000 تومان
9,140,000 تومان
THAVORN PALM BEACH

BB
12,390,000 تومان
17,580,000 تومان
12,290,000 تومان
9,330,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
12,480,000 تومان
17,760,000 تومان
12,390,000 تومان
9,330,000 تومان
Grand Mercure

BB
12,940,000 تومان
18,690,000 تومان
12,850,000 تومان
9,510,000 تومان
Hyatt Regency

BB
13,310,000 تومان
19,430,000 تومان
13,220,000 تومان
9,700,000 تومان
Avista Hideaway

BB
13,310,000 تومان
19,430,000 تومان
13,220,000 تومان
9,700,000 تومان
AVISTA HIDEWAY

BB
13,310,000 تومان
19,430,000 تومان
13,220,000 تومان
9,700,000 تومان
KALIMA RESORT

BB
13,870,000 تومان
20,540,000 تومان
13,780,000 تومان
9,880,000 تومان
Amari phuket

BB
14,050,000 تومان
20,910,000 تومان
13,960,000 تومان
9,980,000 تومان
Dusit Thani

BB
16,280,000 تومان
25,360,000 تومان
15,370,000 تومان
10,370,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
16,930,000 تومان
26,660,000 تومان
16,840,000 تومان
11,090,000 تومان
INTERCONTINENTAL PHUKET

BB
18,230,000 تومان
29,260,000 تومان
18,130,000 تومان
11,640,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
18,500,000 تومان
29,810,000 تومان
18,410,000 تومان
11,740,000 تومان
Banyan Tree

BB
24,990,000 تومان
42,790,000 تومان
24,810,000 تومان
14,330,000 تومان
نام هتل Sharaya Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHARAYA DELUXE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sharaya Boutique Hotel Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sawaddi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA Sun Sand Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA SUN SAND SEA VIEW

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seaview Patong Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل the nature phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل MILLENIUM PATONG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANDAMAN BEACH SUITES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل THAVORN PALM BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEWAY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل KALIMA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,330,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
پوکت یکی از افسانه ای ترین جزایر کشور تایلند می باشد که در جنوب غربی این کشور واقع شده است. مساحت این شهر جزیره ای 543 کیلومتر مربع بوده و طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 2015 جمعیت این شهر زیبا حدود 386/605 نفر بوده است. زبان رسمی اهالی شهر پوکت تایلندی است و واحد پولی آن نیز بات می باشد. از آنجایی که پوکت هر ساله طرفداران بیشماری را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند و آوازه ی آن در سر تا سر جهان پیچیده است این شهر در نزد گردشگران تور پوکت به جزیره ی بهشتی شهرت یافته است. از جاذبه های دیدنی پوکت می توان به جزیره جیمز باند، شهر قدیم پوکت، مجسمه بزرگ بودا، معبد چالونگ، جزیره فی فی، ساحل کاتانویی، ساحل پاتونگ و... اشاره نمود که هر یک زیبایی خاص خود را دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان4شب و5 روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 7,107,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,476,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 8,995,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,082,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/23
قیمت از : 8,995,000 تومان
ثبت پرسش