• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه خرداد 99(پرواز ماهان)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/09
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
10,990,000 تومان
11,700,000 تومان
10,150,000 تومان
9,990,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
12,720,000 تومان
14,210,000 تومان
10,950,000 تومان
9,990,000 تومان
HADRIANUS

ALL
12,880,000 تومان
14,440,000 تومان
11,010,000 تومان
9,990,000 تومان
BELKON

ALL
12,880,000 تومان
14,440,000 تومان
11,010,000 تومان
9,990,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
14,830,000 تومان
17,370,000 تومان
11,790,000 تومان
9,990,000 تومان
Laren Family

ALL
14,830,000 تومان
17,370,000 تومان
11,790,000 تومان
9,990,000 تومان
Club Sera

UALL
15,420,000 تومان
18,240,000 تومان
12,020,000 تومان
9,990,000 تومان
Melas Lara Hotel

UALL
15,995,000 تومان
19,210,000 تومان
12,130,000 تومان
9,990,000 تومان
Mega Saray Belek

ALL
16,310,000 تومان
19,590,000 تومان
12,380,000 تومان
9,990,000 تومان
Limak Limra

ALL
16,980,000 تومان
20,580,000 تومان
12,650,000 تومان
9,990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
17,950,000 تومان
22,050,000 تومان
13,040,000 تومان
9,990,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
18,340,000 تومان
22,630,000 تومان
13,190,000 تومان
9,990,000 تومان
Rixos Beldibi

UALL
18,540,000 تومان
22,930,000 تومان
13,270,000 تومان
9,990,000 تومان
ASKA LARA

UALL
18,540,000 تومان
22,930,000 تومان
13,270,000 تومان
9,990,000 تومان
IC GREEN PALACE

UALL
18,930,000 تومان
23,510,000 تومان
13,430,000 تومان
9,990,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
19,120,000 تومان
23,800,000 تومان
13,500,000 تومان
9,990,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
19,900,000 تومان
24,970,000 تومان
13,820,000 تومان
9,990,000 تومان
Rixos Downtown

UALL
20,490,000 تومان
25,850,000 تومان
14,050,000 تومان
9,990,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
21,460,000 تومان
27,310,000 تومان
14,440,000 تومان
9,990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
22,050,000 تومان
28,190,000 تومان
14,670,000 تومان
9,990,000 تومان
Barut Lara

UALL
22,240,000 تومان
28,480,000 تومان
14,750,000 تومان
9,990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
22,440,000 تومان
28,770,000 تومان
14,830,000 تومان
9,990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
24,390,000 تومان
31,700,000 تومان
15,610,000 تومان
9,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
24,420,000 تومان
31,760,000 تومان
15,630,000 تومان
9,990,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل HADRIANUS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melas Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mega Saray Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Beldibi

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار


خدمات تور: پرواز رفت و برگشت با پرواز ماهان - ترانسفر رفت و برگشت به فرودگاه اسپارتا - 6شب و 7روز اقامت در هتل - راهنما فارسی زبان - بیمه مسافرتی - برنامه های نوروزی با رعایت پروتکل های بهداشتی
تاریخ های پرواز 28-29-30 اسفند و 5 و 6 و 7 فروردین می باشد
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد
تور به صورت چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد
ارائه تست منفی PCR برای مسافرین تا 72ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.
ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت بعهده مسافر می باشد.
بیمه برای مسافرین بالای 60 سال الزامی می باشد
بار مجاز 30 کیلو و صندلی بیزینس 40 کیلو می باشد
مهلت ثبت نام تا 9اسفند
برای صندلی بیزینس مبلغ 1.500.000 تومان اضافه میگردد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 10,540,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور کوش آداسی 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 10,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 10,600,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 10,321,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اربیل ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/07
قیمت از : 11,022,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور دبی 7شب و 8روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 11,718,000 تومان
ثبت پرسش