• تور 3شب و 4 روز کیش هتل هلیا ویژه نوروز99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/12
کیش
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب تاریخ های رفت و برگشت در توضیحات هتل ها
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ های رفت و برگشت در توضیحات هتل ها
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر) توضیحات
هلیا

BB
1,320,000 تومان
800,000 تومان
1,250,000 تومان
1,150,000 تومان
26-29 اسفند
هلیا

BB
2,250,000 تومان
1,000,000 تومان
1,850,000 تومان
1,750,000 تومان
27-1 فروردین
هلیا

BB
2,500,000 تومان
1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
2,080,000 تومان
8-5 فروردین
هلیا

BB
2,500,000 تومان
1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
2,080,000 تومان
11-8 فروردین
هلیا

BB
2,500,000 تومان
1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
2,080,000 تومان
12-9 فروردین
هلیا

BB
2,650,000 تومان
1,250,000 تومان
2,250,000 تومان
2,150,000 تومان
1-4 فروردین
هلیا

BB
2,650,000 تومان
1,250,000 تومان
2,250,000 تومان
2,150,000 تومان
5-2 فروردین
هلیا

BB
2,650,000 تومان
1,250,000 تومان
2,250,000 تومان
2,150,000 تومان
7-4 فروردین
هلیا

BB
2,650,000 تومان
1,250,000 تومان
2,250,000 تومان
2,150,000 تومان
14-11 فروردین
هلیا

BB
2,650,000 تومان
1,250,000 تومان
2,250,000 تومان
2,150,000 تومان
15-12 فروردین
هلیا

BB
2,700,000 تومان
1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
2,080,000 تومان
10-7 فروردین
هلیا

BB
2,850,000 تومان
1,400,000 تومان
2,450,000 تومان
2,350,000 تومان
29-3 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 800,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
توضیحات 26-29 اسفند
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 1,750,000 تومان
توضیحات 27-1 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
توضیحات 29-3 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
توضیحات 1-4 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
توضیحات 5-2 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
توضیحات 7-4 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,080,000 تومان
توضیحات 8-5 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,080,000 تومان
توضیحات 10-7 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,080,000 تومان
توضیحات 11-8 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,080,000 تومان
توضیحات 12-9 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
توضیحات 14-11 فروردین
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
توضیحات 15-12 فروردین

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار بوفه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
خدمات رایگان هتل
استقبال فرودگاهی
صبحانه بوفه
ناهار بوفه
منو نهار بوفه رایگان رستوران از تاریخ 28 اسفند لغایت 15 فروردین می باشد.

قیمت کودک با تخت بر اساس 2-5 سال می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 از تاریخ 28 اسفند لغایت 15 فروردین

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 1,420,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاشان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 690,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور 7شب و 8 روز اراک ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/20
قیمت از : 1,280,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز شیراز ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,090,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/27
قیمت از : 630,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 570,000 تومان
ثبت پرسش