• تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اصفهان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/12
اصفهان
هوایی
آتا
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 اصفهان 3 شب
ردیف 2
به اصفهان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل مروارید نوروز 99

BB
1,120,000 تومان
1,320,000 تومان
1,110,000 تومان
920,000 تومان
هتل نگین نوروز99

BB
1,430,000 تومان
1,950,000 تومان
1,420,000 تومان
920,000 تومان
هتل ماهان اصفهان نوروز99

BB
1,450,000 تومان
1,990,000 تومان
1,450,000 تومان
920,000 تومان
هتل جلفا نوروز 99

BB
1,470,000 تومان
2,010,000 تومان
1,450,000 تومان
920,000 تومان
اقامتگاه سنتی طلوع خورشید نوروز 99

BB
1,480,000 تومان
2,040,000 تومان
1,470,000 تومان
920,000 تومان
هتل خواجو نوروز 99

BB
1,580,000 تومان
2,250,000 تومان
1,570,000 تومان
920,000 تومان
هتل پارت نوروز 99

BB
1,630,000 تومان
2,350,000 تومان
1,620,000 تومان
920,000 تومان
هتل زهره نوروز 99

BB
1,630,000 تومان
2,350,000 تومان
1,620,000 تومان
920,000 تومان
هتل اسپادانا نوروز 99

BB
1,660,000 تومان
2,390,000 تومان
1,640,000 تومان
920,000 تومان
هتل ستاره نوروز 99

BB
1,730,000 تومان
2,530,000 تومان
1,720,000 تومان
920,000 تومان
هتل آوین نوروز 99

BB
1,820,000 تومان
2,710,000 تومان
1,800,000 تومان
920,000 تومان
هتل عالی قاپو نوروز 99

BB
1,940,000 تومان
2,970,000 تومان
1,920,000 تومان
920,000 تومان
هتل پیروزی نوروز 99

BB
1,950,000 تومان
2,980,000 تومان
1,940,000 تومان
920,000 تومان
هتل سفیر نوروز 99

BB
2,000,000 تومان
3,080,000 تومان
1,990,000 تومان
920,000 تومان
هتل آسمان اصفهان نوروز 99

BB
2,130,000 تومان
3,340,000 تومان
2,120,000 تومان
920,000 تومان
هتل پارسیان کوثر اصفهان نوروز99

BB
2,170,000 تومان
3,420,000 تومان
2,160,000 تومان
920,000 تومان
هتل عباسی اصفهان نوروز 99

BB
2,360,000 تومان
3,800,000 تومان
2,340,000 تومان
920,000 تومان
نام هتل هتل پارسیان کوثر اصفهان نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل عباسی اصفهان نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آسمان اصفهان نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل عالی قاپو نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پیروزی نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سفیر نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارت نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل زهره نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل اقامتگاه سنتی طلوع خورشید نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آوین نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خواجو نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل نگین نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جلفا نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مروارید نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ماهان اصفهان نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل اسپادانا نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 920,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل شناسنامه
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا جهت اطلاع از نرخ ها در تاریخ های متفاوت با کانتر فروش چک شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 4 فروردین , 18:00 پنج شنبه 7 فروردین , 22:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 1,420,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور 4شب و 5روز مشهد ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/27
قیمت از : 520,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز اراک ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/20
قیمت از : 620,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,070,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز شیراز ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,090,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز تبریز کندوان جلفا ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 1,920,000 تومان
ثبت پرسش