• تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک و پاتایا و پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/08
پوکت
هوایی
سلام ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Days Inn 99

BB
9,970,000 تومان
11,580,000 تومان
11,240,000 تومان
8,930,000 تومان
Patong Heritage 99

BB
10,780,000 تومان
13,200,000 تومان
11,240,000 تومان
9,160,000 تومان
Ashlee Plaza 99

BB
11,010,000 تومان
13,660,000 تومان
11,240,000 تومان
9,280,000 تومان
Sleep with Me 99

BB
11,470,000 تومان
14,580,000 تومان
12,040,000 تومان
9,390,000 تومان
Fisherman Harbour 99

BB
11,470,000 تومان
14,580,000 تومان
12,040,000 تومان
9,390,000 تومان
Hyatt Place 99

BB
11,580,000 تومان
14,810,000 تومان
8,350,000 تومان
9,510,000 تومان
ibis Patong 99

BB
11,810,000 تومان
15,280,000 تومان
8,350,000 تومان
9,620,000 تومان
Deevana Plaza 99

BB
12,040,000 تومان
15,740,000 تومان
11,700,000 تومان
9,620,000 تومان
Royal Paradise 99

BB
12,620,000 تومان
16,890,000 تومان
12,160,000 تومان
9,850,000 تومان
Centara Blue Marine 99

BB
12,970,000 تومان
17,580,000 تومان
12,510,000 تومان
9,970,000 تومان
Millennium Patong 99

BB
13,200,000 تومان
18,040,000 تومان
12,740,000 تومان
10,080,000 تومان
Swissotel Patong 99

BB
13,430,000 تومان
18,510,000 تومان
12,970,000 تومان
10,080,000 تومان
Patong Beach 99

BB
13,660,000 تومان
18,970,000 تومان
13,080,000 تومان
10,200,000 تومان
Duangjitt 99

BB
13,780,000 تومان
19,200,000 تومان
13,200,000 تومان
10,200,000 تومان
Crest resort 99

BB
14,350,000 تومان
20,350,000 تومان
14,010,000 تومان
10,430,000 تومان
Avista Hideaway99

BB
15,390,000 تومان
22,430,000 تومان
14,700,000 تومان
10,780,000 تومان
Hyatt Regency 99

BB
16,080,000 تومان
23,810,000 تومان
15,280,000 تومان
11,010,000 تومان
Kalima Resort 99

BB
16,540,000 تومان
24,730,000 تومان
15,740,000 تومان
11,240,000 تومان
Phuket Marriott Merlin Beach 99

BB
16,890,000 تومان
25,430,000 تومان
16,080,000 تومان
11,350,000 تومان
Centara Grand Beach 99

BB
18,510,000 تومان
28,660,000 تومان
17,470,000 تومان
11,930,000 تومان
Amari 99

BB
19,660,000 تومان
30,960,000 تومان
18,510,000 تومان
12,280,000 تومان
Lemeridien 99

BB
23,470,000 تومان
38,580,000 تومان
21,970,000 تومان
13,660,000 تومان
Keemala99

BB
41,460,000 تومان
74,570,000 تومان
38,120,000 تومان
19,890,000 تومان
نام هتل Keemala99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lemeridien 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Phuket Marriott Merlin Beach 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest resort 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Beach 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Patong 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Patong 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Blue Marine 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Paradise 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Patong 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sleep with Me 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fisherman Harbour 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Heritage 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Days Inn 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,930,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
پوکت یکی از افسانه ای ترین جزایر کشور تایلند می باشد که در جنوب غربی این کشور واقع شده است. مساحت این شهر جزیره ای 543 کیلومتر مربع بوده و طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 2015 جمعیت این شهر زیبا حدود 386/605 نفر بوده است. زبان رسمی اهالی شهر پوکت تایلندی است و واحد پولی آن نیز بات می باشد. از آنجایی که پوکت هر ساله طرفداران بیشماری را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند و آوازه ی آن در سر تا سر جهان پیچیده است این شهر در نزد گردشگران تور پوکت به جزیره ی بهشتی شهرت یافته است. از جاذبه های دیدنی پوکت می توان به جزیره جیمز باند، شهر قدیم پوکت، مجسمه بزرگ بودا، معبد چالونگ، جزیره فی فی، ساحل کاتانویی، ساحل پاتونگ و... اشاره نمود که هر یک زیبایی خاص خود را دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 26 اسفند , 22:30 دوشنبه 4 فروردین , 22:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب و 8 روز بالی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 10,600,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز مسقط ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 8,275,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,070,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ثبت پرسش