• تور 5شب و 6 روز تفلیس ویژه نوروز99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/16
تفلیس
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1398/12/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 5 شب جدول کاهش و افزایش نرخ در ایام مختلف در توضیحات ضمیمه شده است
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 5
توضیحات جدول کاهش و افزایش نرخ در ایام مختلف در توضیحات ضمیمه شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TIPSY

BB
3,450,000 تومان
3,900,000 تومان
3,375,000 تومان
3,100,000 تومان
Like

BB
3,450,000 تومان
3,900,000 تومان
3,375,000 تومان
3,100,000 تومان
Eurasia

BB
3,450,000 تومان
3,900,000 تومان
3,375,000 تومان
3,100,000 تومان
Elegance

BB
3,525,000 تومان
4,050,000 تومان
3,450,000 تومان
3,100,000 تومان
dalida

BB
3,525,000 تومان
4,050,000 تومان
3,450,000 تومان
3,100,000 تومان
Garden

BB
3,675,000 تومان
4,350,000 تومان
3,600,000 تومان
3,100,000 تومان
VEDSIZI GARDEN

BB
3,675,000 تومان
4,350,000 تومان
3,600,000 تومان
3,100,000 تومان
BARATISHVILI

BB
3,750,000 تومان
4,500,000 تومان
3,375,000 تومان
3,100,000 تومان
royal lux

BB
3,750,000 تومان
4,500,000 تومان
3,375,000 تومان
3,100,000 تومان
SATORI

BB
3,825,000 تومان
4,650,000 تومان
3,600,000 تومان
3,100,000 تومان
Europa Hotel

BB
3,825,000 تومان
4,650,000 تومان
3,600,000 تومان
3,100,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
3,975,000 تومان
4,950,000 تومان
3,750,000 تومان
3,100,000 تومان
Grand Tbilisi

BB
3,975,000 تومان
4,950,000 تومان
3,750,000 تومان
3,100,000 تومان
Guru

BB
4,125,000 تومان
5,250,000 تومان
3,750,000 تومان
3,100,000 تومان
GNG

BB
4,125,000 تومان
5,250,000 تومان
3,750,000 تومان
3,100,000 تومان
Sport Time

BB
4,500,000 تومان
6,000,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
L Plaza

BB
4,500,000 تومان
6,000,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
Primavera

BB
4,725,000 تومان
6,375,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
Vilton

BB
4,725,000 تومان
6,375,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
genio

BB
4,725,000 تومان
6,375,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
Red Line

BB
4,725,000 تومان
6,375,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
HORIZONT

BB
4,725,000 تومان
6,375,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
Vedzisi

BB
4,725,000 تومان
6,375,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
AVENUE 4STAR

BB
4,800,000 تومان
6,600,000 تومان
3,750,000 تومان
3,100,000 تومان
Dolabauri

BB
4,800,000 تومان
6,600,000 تومان
3,750,000 تومان
3,100,000 تومان
Colombi

BB
4,875,000 تومان
6,750,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
Iveria Inn

BB
4,875,000 تومان
6,750,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
LM CLUB

BB
5,100,000 تومان
7,125,000 تومان
4,875,000 تومان
3,100,000 تومان
City Center

BB
5,100,000 تومان
7,125,000 تومان
4,875,000 تومان
3,100,000 تومان
timber

BB
5,250,000 تومان
7,500,000 تومان
4,350,000 تومان
3,100,000 تومان
FORTUNEPALACE

BB
5,475,000 تومان
7,875,000 تومان
4,500,000 تومان
3,100,000 تومان
LIBERTY THEATRE

BB
5,625,000 تومان
8,250,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
RUDIUS

BB
5,625,000 تومان
8,250,000 تومان
4,125,000 تومان
3,100,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
5,775,000 تومان
8,550,000 تومان
5,475,000 تومان
3,100,000 تومان
Green Queen Boutique

BB
5,850,000 تومان
8,625,000 تومان
4,875,000 تومان
3,100,000 تومان
kalasi

BB
5,850,000 تومان
8,625,000 تومان
4,875,000 تومان
3,100,000 تومان
Ramada Encore

BB
6,000,000 تومان
9,000,000 تومان
5,625,000 تومان
3,100,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

BB
6,600,000 تومان
10,125,000 تومان
6,000,000 تومان
3,100,000 تومان
Mercure

BB
6,600,000 تومان
10,125,000 تومان
6,000,000 تومان
3,100,000 تومان
Holiday Inn

BB
6,750,000 تومان
10,500,000 تومان
5,625,000 تومان
3,100,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
6,750,000 تومان
10,500,000 تومان
5,625,000 تومان
3,100,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
9,000,000 تومان
15,000,000 تومان
8,250,000 تومان
3,100,000 تومان
Radisson Blu Iveria

BB
9,975,000 تومان
16,875,000 تومان
7,875,000 تومان
3,100,000 تومان
WYNDHAM

BB
9,975,000 تومان
16,875,000 تومان
7,875,000 تومان
3,100,000 تومان
نام هتل TIPSY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eurasia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل VEDSIZI GARDEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARATISHVILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal lux

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل SATORI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Europa Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sport Time

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل L Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل genio

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Line

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل HORIZONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vedzisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVENUE 4STAR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iveria Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل LM CLUB

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل timber

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORTUNEPALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIBERTY THEATRE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل RUDIUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل kalasi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Iveria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کلیه گذرنامه های قدیمی
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت
استقبال و ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل با صبحانه
بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد.
صدور بیمه برای افراد بالای 60سال اجباری و مبلغ آن مازاد بر تور اخذ خواهد شد.
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 26 اسفند الی خروج 16 فروردین(همه روزه به جز شنبه و پنجشنبه)

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ثبت پرسش