• تور 7شب و 8 روز تفلیس ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/14
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 شب جدول کاهش و افزایش نرخ در ایام مختلف در توضیحات ضمیمه شده است
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات جدول کاهش و افزایش نرخ در ایام مختلف در توضیحات ضمیمه شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Eurasia

BB
3,690,000 تومان
4,275,000 تومان
3,590,000 تومان
3,190,000 تومان
LEGRAND

BB
3,990,000 تومان
4,865,000 تومان
3,590,000 تومان
3,190,000 تومان
SATORI

BB
4,180,000 تومان
5,255,000 تومان
3,690,000 تومان
3,190,000 تومان
Guru

BB
4,380,000 تومان
5,650,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
4,380,000 تومان
5,650,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
GNG

BB
4,570,000 تومان
6,040,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
G & G

BB
4,670,000 تومان
6,240,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
Toscano

BB
4,970,000 تومان
6,830,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
GEREMI

BB
5,160,000 تومان
7,220,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
Primavera

BB
5,360,000 تومان
7,510,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
TBILISI TOWER

BB
5,360,000 تومان
7,510,000 تومان
4,080,000 تومان
3,190,000 تومان
Dolabauri

BB
5,455,000 تومان
7,805,000 تومان
4,570,000 تومان
3,190,000 تومان
Red Line

BB
5,455,000 تومان
7,805,000 تومان
4,570,000 تومان
3,190,000 تومان
AVENUE 4STAR

BB
5,550,000 تومان
8,000,000 تومان
4,570,000 تومان
3,190,000 تومان
Colombi

BB
5,550,000 تومان
8,000,000 تومان
4,570,000 تومان
3,190,000 تومان
Iveria Inn

BB
5,650,000 تومان
7,810,000 تومان
5,060,000 تومان
3,190,000 تومان
LM CLUB

BB
5,850,000 تومان
8,000,000 تومان
4,570,000 تومان
3,190,000 تومان
Margo palace

BB
5,950,000 تومان
8,000,000 تومان
5,550,000 تومان
3,190,000 تومان
City Center

BB
6,040,000 تومان
8,490,000 تومان
5,550,000 تومان
3,190,000 تومان
Cron Palace Hotel

BB
6,530,000 تومان
9,770,000 تومان
5,550,000 تومان
3,190,000 تومان
CITY AVENUE

BB
6,530,000 تومان
9,770,000 تومان
5,550,000 تومان
3,190,000 تومان
Astoria Hotel

BB
6,730,000 تومان
10,360,000 تومان
6,040,000 تومان
3,190,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
6,730,000 تومان
10,360,000 تومان
6,040,000 تومان
3,190,000 تومان
kalasi

BB
6,830,000 تومان
8,980,000 تومان
6,040,000 تومان
3,190,000 تومان
Ramada Encore

BB
7,020,000 تومان
10,940,000 تومان
6,530,000 تومان
3,190,000 تومان
ADAMO

BB
7,220,000 تومان
11,240,000 تومان
6,530,000 تومان
3,190,000 تومان
Holiday Inn

BB
8,000,000 تومان
12,900,000 تومان
6,530,000 تومان
3,190,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

BB
8,000,000 تومان
12,410,000 تومان
7,020,000 تومان
3,190,000 تومان
IOTA

BB
9,280,000 تومان
15,350,000 تومان
8,000,000 تومان
3,190,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
10,940,000 تومان
18,780,000 تومان
9,960,000 تومان
3,190,000 تومان
WYNDHAM

BB
11,040,000 تومان
16,630,000 تومان
7,710,000 تومان
3,190,000 تومان
نام هتل Eurasia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل GEREMI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Line

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVENUE 4STAR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iveria Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل LM CLUB

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Margo palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cron Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITY AVENUE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astoria Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل kalasi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADAMO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل G & G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEGRAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل TBILISI TOWER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل SATORI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت 
اقامت در هتل با خدمات هتل
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان


نرخ کودک زیر دوسال590.000 تومان می باشد.
حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 26 دی , 12:30 سه شنبه 5 فروردین , 21:00 جدول افزایش و کاهش نرخ در تاریخ های مختلف در توضیحات پکیج درج شده است
2 سه شنبه 27 اسفند , 12:30 چهارشنبه 6 فروردین , 21:00
3 چهارشنبه 28 اسفند , 12:30 پنج شنبه 7 فروردین , 21:00
4 پنج شنبه 29 اسفند , 12:30 جمعه 8 فروردین , 21:00
5 جمعه 1 فروردین , 12:30 شنبه 9 فروردین , 21:00
6 شنبه 2 فروردین , 12:30 یکشنبه 10 فروردین , 21:00
7 دوشنبه 4 فروردین , 12:30 سه شنبه 12 فروردین , 21:00
8 سه شنبه 5 فروردین , 12:30 چهارشنبه 13 فروردین , 21:00
9 چهارشنبه 6 فروردین , 12:30 پنج شنبه 14 فروردین , 21:00
10 پنج شنبه 7 فروردین , 12:30 جمعه 15 فروردین , 21:00
11 جمعه 8 فروردین , 12:30 شنبه 16 فروردین , 21:00
12 شنبه 9 فروردین , 12:30 یکشنبه 17 فروردین , 21:00
13 چهارشنبه 13 فروردین , 12:30 پنج شنبه 21 فروردین , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ثبت پرسش