• تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های امارات است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
4,870,000 تومان
5,830,000 تومان
5,330,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: deira
Moscow noroz99

BB
5,590,000 تومان
7,290,000 تومان
4,980,000 تومان
4,340,000 تومان
موقعیت: deira
city season noroz99

BB
5,730,000 تومان
7,570,000 تومان
5,020,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
5,750,000 تومان
7,590,000 تومان
5,690,000 تومان
4,190,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
5,840,000 تومان
7,790,000 تومان
5,360,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: deira
Signature 1 noroz 99

BB
5,890,000 تومان
7,870,000 تومان
3,910,000 تومان
4,130,000 تومان
موقعیت:barsha heights
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
5,980,000 تومان
8,070,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: al barsha
ramada plaza by wyndham deire99

BB
6,130,000 تومان
8,360,000 تومان
6,200,000 تومان
4,370,000 تومان
موقعیت: bur dubai
Crowne plazza deira noroz99

BB
6,150,000 تومان
8,430,000 تومان
6,200,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: deira
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
6,230,000 تومان
8,570,000 تومان
5,720,000 تومان
4,450,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
6,240,000 تومان
8,570,000 تومان
6,060,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: deira
MOSCOW NOUROUZ99

BB
6,250,000 تومان
8,250,000 تومان
5,060,000 تومان
4,370,000 تومان
موقعیت: deira
Media Rotana noroz99

BB
6,380,000 تومان
8,870,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Rose Rayhann noroz99

BB
6,650,000 تومان
9,400,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Millennium Plazza noroz99

BB
6,820,000 تومان
9,720,000 تومان
4,550,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Canal Central noroz99

BB
6,870,000 تومان
9,820,000 تومان
5,480,000 تومان
4,350,000 تومان
موقعیت:business bay
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
7,340,000 تومان
10,780,000 تومان
5,700,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
7,610,000 تومان
11,320,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
8,050,000 تومان
12,180,000 تومان
6,060,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
8,050,000 تومان
12,180,000 تومان
6,060,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
11,260,000 تومان
18,620,000 تومان
3,910,000 تومان
4,730,000 تومان
موقعیت:barsha heights
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
12,490,000 تومان
21,080,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Premium noroz99

BB
13,000,000 تومان
22,080,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Atlantis noroz99

BB
14,300,000 تومان
24,700,000 تومان
7,620,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
15,260,000 تومان
26,600,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,730,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,450,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل city season noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,130,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل ramada plaza by wyndham deire99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 اسفند , 15:00 یکشنبه 3 فروردین , 15:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور ازمیر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 5,095,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور بدروم 6شب و 7 روز ویژه تابستان99 (پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
3 شب

تور مالدیو 3شب و4روز ویژه تابستان 99 (پرواز قطری)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/16
قیمت از : 33,442,000 تومان
ثبت پرسش