• تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/29
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
4,760,000 تومان
5,610,000 تومان
5,170,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
4,980,000 تومان
6,060,000 تومان
5,190,000 تومان
4,130,000 تومان
موقعیت: deira
ramada plaza by wyndham deire99

BB
5,360,000 تومان
6,800,000 تومان
5,950,000 تومان
4,320,000 تومان
موقعیت: bur dubai
city season noroz99

BB
5,530,000 تومان
7,160,000 تومان
4,900,000 تومان
4,130,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
5,550,000 تومان
7,180,000 تومان
5,490,000 تومان
4,160,000 تومان
موقعیت: deira
Moscow noroz99

BB
5,640,000 تومان
7,370,000 تومان
4,860,000 تومان
4,290,000 تومان
موقعیت: deira
Signature 1 noroz 99

BB
5,670,000 تومان
7,430,000 تومان
3,910,000 تومان
4,110,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Crowne plazza deira noroz99

BB
5,900,000 تومان
7,930,000 تومان
5,950,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
5,980,000 تومان
8,050,000 تومان
5,820,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: deira
MOSCOW NOUROUZ99

BB
5,990,000 تومان
7,770,000 تومان
4,930,000 تومان
4,320,000 تومان
موقعیت: deira
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
6,040,000 تومان
8,170,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: al barsha
Media Rotana noroz99

BB
6,110,000 تومان
8,320,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:barsha heights
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
6,130,000 تومان
8,350,000 تومان
5,520,000 تومان
4,390,000 تومان
موقعیت: deira
Rose Rayhann noroz99

BB
6,340,000 تومان
8,790,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Millennium Plazza noroz99

BB
6,490,000 تومان
9,080,000 تومان
4,480,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Canal Central noroz99

BB
6,540,000 تومان
9,160,000 تومان
5,310,000 تومان
4,300,000 تومان
موقعیت:business bay
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
6,960,000 تومان
10,010,000 تومان
5,500,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
7,200,000 تومان
10,500,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
7,590,000 تومان
11,260,000 تومان
5,820,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
7,590,000 تومان
11,260,000 تومان
5,820,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
11,170,000 تومان
18,440,000 تومان
3,910,000 تومان
4,720,000 تومان
موقعیت:barsha heights
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
11,540,000 تومان
19,170,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Premium noroz99

BB
11,990,000 تومان
20,060,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Atlantis noroz99

BB
13,150,000 تومان
22,390,000 تومان
7,210,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
13,990,000 تومان
24,080,000 تومان
3,910,000 تومان
3,910,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,720,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,390,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,130,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل city season noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,130,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,290,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,110,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل ramada plaza by wyndham deire99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,320,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,300,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 اسفند , 15:00 یکشنبه 3 فروردین , 15:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز ارمنستان ویژه زمستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 4,240,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 7 روز آنتالیا ویژه 28 اسفند الی 10 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و5 روز آنکارا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 4,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 4,630,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 5,820,000 تومان
ثبت پرسش