• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/10
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب بیزنس کلاس 500.000+ تومان(به توضیحات موجود در پکیج توجه شود)
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات بیزنس کلاس 500.000+ تومان(به توضیحات موجود در پکیج توجه شود)
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Park Hotel

BB
5,359,000 تومان
6,599,000 تومان
4,899,000 تومان
4,259,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
5,659,000 تومان
7,199,000 تومان
5,159,000 تومان
4,259,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
6,599,000 تومان
9,159,000 تومان
5,799,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده آب گرم و برنامه نوروزی
Lara Family Club

UALL
7,059,000 تومان
9,995,000 تومان
6,059,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز آبگرم - برنامه نوروزی
Karmir Resort & Spa

ALL
7,059,000 تومان
10,659,000 تومان
6,199,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده
Ramada Resort Lara Hotel

ALL
7,199,000 تومان
10,359,000 تومان
6,199,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده آبگرم و برنامه نوروزی
Limak Limra

UALL
7,199,000 تومان
8,959,000 تومان
6,199,000 تومان
4,259,000 تومان
LIMAK LIMRA BEACH(GARDEN)
Club Sera

UALL
7,699,000 تومان
11,299,000 تومان
6,499,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده
Limak Limra

UALL
7,899,000 تومان
9,999,000 تومان
6,699,000 تومان
4,259,000 تومان
LIMAK LIMIRA ANA BANA.MAIN
Sherwood Dreams Resort

ALL
8,059,000 تومان
11,954,000 تومان
6,699,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده
DoubleTree By Hilton Antalya-Kemer

UALL
8,099,000 تومان
12,299,000 تومان
-
4,259,000 تومان
استخر آبگرم و برنامه نوروزی
Trendy Lara

UALL
8,199,000 تومان
12,459,000 تومان
6,859,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر آبگرم و برنامه نوروزی
Liberty Lara

UALL
8,599,000 تومان
13,099,000 تومان
7,059,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز آبگرم - برنامه نوروزی
Asteria Kremlin Palace

UALL
8,859,000 تومان
13,599,000 تومان
7,299,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز آبگرم-استخر سرپوشیده برنامه نوروزی
Rixos Beldibi

ALL
9,059,000 تومان
13,999,000 تومان
7,399,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده
Ela Quality Resort

UALL
9,959,000 تومان
15,799,000 تومان
8,099,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده و روباز آبگرم
Royal Holiday Palace

UALL
9,959,000 تومان
15,799,000 تومان
9,959,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده
ROYAL SEGINUS

UALL
9,959,000 تومان
16,299,000 تومان
9,959,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Rixos Sungate Hotel

ALL
10,399,000 تومان
16,699,000 تومان
8,299,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر سرپوشیده
Titanic Beach Lara Resort

ALL
10,859,000 تومان
17,599,000 تومان
8,599,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Delphin BE Grand Resort

UALL
11,299,000 تومان
18,559,000 تومان
8,959,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Granada Luxury Belek

UALL
11,499,000 تومان
15,199,000 تومان
8,999,000 تومان
4,259,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
11,959,000 تومان
19,899,000 تومان
9,399,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
Rixos Premium

UALL
13,099,000 تومان
22,099,000 تومان
10,099,000 تومان
4,259,000 تومان
استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,359,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,199,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,159,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,599,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده آب گرم و برنامه نوروزی
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز آبگرم - برنامه نوروزی
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,359,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,959,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات LIMAK LIMRA BEACH(GARDEN)
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,699,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,499,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,699,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات LIMAK LIMIRA ANA BANA.MAIN
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,954,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,699,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل DoubleTree By Hilton Antalya-Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,099,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Trendy Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,199,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,459,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,859,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم و برنامه نوروزی
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,599,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,099,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,059,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز آبگرم - برنامه نوروزی
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,859,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز آبگرم-استخر سرپوشیده برنامه نوروزی
نام هتل Rixos Beldibi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده و روباز آبگرم
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,959,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,959,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,699,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر سرپوشیده
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,859,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,599,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,499,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,199,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,999,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,559,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,959,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,899,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,099,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,099,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات استخر روباز و سرپوشیده

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ترانسفر فرودگاهی
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی

پرداخت 70% تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

تاریخ های پرواز 28 اسفند 98 الی 11 فروردین 99


نرخ کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 03:00 چهارشنبه 6 فروردین , 21:30 +400.000 تومان
2 پنج شنبه 29 اسفند , 03:00 پنج شنبه 7 فروردین , 21:30 +600.000 تومان
3 جمعه 1 فروردین , 03:00 جمعه 8 فروردین , 21:30 +600.000 تومان
4 شنبه 2 فروردین , 03:00 شنبه 9 فروردین , 21:30 +600.000 تومان
5 یکشنبه 3 فروردین , 03:00 یکشنبه 10 فروردین , 21:30 +600.000 تومان
6 دوشنبه 4 فروردین , 03:00 دوشنبه 11 فروردین , 21:30 +400.000 تومان
7 سه شنبه 5 فروردین , 03:00 سه شنبه 12 فروردین , 21:30 +400.000 تومان
8 چهارشنبه 6 فروردین , 03:00 چهارشنبه 13 فروردین , 21:30 +400.000 تومان
9 پنج شنبه 7 فروردین , 03:00 پنج شنبه 14 فروردین , 21:30 +200.000 تومان
10 جمعه 8 فروردین , 03:00 جمعه 15 فروردین , 21:30
11 شنبه 9 فروردین , 03:00 شنبه 16 فروردین , 21:30
12 یکشنبه 10 فروردین , 03:00 یکشنبه 17 فروردین , 21:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ثبت پرسش