• تور 3شب و 4 روز کیش ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/10
کیش
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/01/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
هتل جام جم کیش ویژه نوروز99

BB
2,730,000 تومان
3,610,000 تومان
2,710,000 تومان
هتل سان رایز کیش ویژه نوروز99

BB
2,930,000 تومان
4,010,000 تومان
2,920,000 تومان
هتل ققنوس کیش ویژه نوروز99

BB
3,030,000 تومان
4,210,000 تومان
3,010,000 تومان
هتل پارسیان کیش ویژه نوروز99

BB
3,090,000 تومان
4,320,000 تومان
3,070,000 تومان
هتل آرامش کیش ویژه نوروز99

BB
3,090,000 تومان
4,320,000 تومان
3,070,000 تومان
هتل لوتوس کیش ویژه نوروز99

BB
3,090,000 تومان
4,320,000 تومان
3,070,000 تومان
هتل تعطیلات کیش ویژه نوروز99

BB
3,090,000 تومان
4,320,000 تومان
3,070,000 تومان
هتل گلدیس کیش ویژه نوروز99

BB
3,090,000 تومان
4,320,000 تومان
3,070,000 تومان
هتل شایلی کیش ویژه نوروز 99

BB
3,240,000 تومان
4,630,000 تومان
3,220,000 تومان
هتل گراند کیش ویژه نوروز99

BB
3,240,000 تومان
4,630,000 تومان
3,220,000 تومان
هتل ارم کیش ویژه نوروز99

BB
3,320,000 تومان
4,780,000 تومان
3,300,000 تومان
هتل شایان کیش ویژه نوروز99

BB
3,390,000 تومان
4,940,000 تومان
3,380,000 تومان
هتل گاردنیا کیش ویژه نوروز99

BB
3,640,000 تومان
5,430,000 تومان
3,630,000 تومان
هتل ایران کیش ویژه نوروز99

BB
3,700,000 تومان
5,560,000 تومان
3,690,000 تومان
هتل لیلیوم کیش ویژه نوروز99

BB
3,860,000 تومان
5,870,000 تومان
3,840,000 تومان
هتل شایگان کیش ویژه نوروز99

BB
4,090,000 تومان
6,330,000 تومان
4,070,000 تومان
هتل پاناروما کیش ویژه نوروز99

BB
4,150,000 تومان
6,450,000 تومان
4,140,000 تومان
هتل بین المللی کیش ویژه نوروز 99

BB
4,170,000 تومان
6,480,000 تومان
4,150,000 تومان
هتل آرامیس کیش ویژه نوروز99

BB
4,200,000 تومان
6,550,000 تومان
4,180,000 تومان
هتل صدف کیش ویژه نوروز99

BB
4,480,000 تومان
7,100,000 تومان
4,460,000 تومان
هتل کوروش کیش ویژه نوروز99

BB
4,480,000 تومان
7,100,000 تومان
4,460,000 تومان
هتل میراژ کیش ویژه نوروز99

BB
4,630,000 تومان
7,410,000 تومان
4,610,000 تومان
هتل ویدا کیش ویژه نوروز 99

BB
4,940,000 تومان
8,030,000 تومان
4,920,000 تومان
نام هتل هتل بین المللی کیش ویژه نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایلی کیش ویژه نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ققنوس کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پاناروما کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا کیش ویژه نوروز 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل میراژ کیش ویژه نوروز99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,610,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پکیج فوق ویژه نوروز می باشد و نرخ ها طبق پایه پروازی بسته شده است لذا جهت اطلاع از اختلاف نرخ در تاریخ موردنظر حتما با کانتر فروش چک شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 این پکیج ویژه نوروز می باشد و جهت اطلاع از تاریخ های رفت و برگشت با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ثبت پرسش