• تور 3شب و 4روز باکو ویژه زمستان 98


تاریخ شروع 1398/11/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/10
باکو
هوایی
آزال
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/11/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 3 شب
ردیف 2
به باکو
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SWAN HOTEL BAKU

BB
3,120,000 تومان
3,420,000 تومان
3,070,000 تومان
2,830,000 تومان
Golden Falcon

BB
3,370,000 تومان
3,960,000 تومان
3,270,000 تومان
2,830,000 تومان
Consul

BB
3,520,000 تومان
3,960,000 تومان
3,470,000 تومان
2,830,000 تومان
Riva Hotel

BB
3,570,000 تومان
4,060,000 تومان
3,520,000 تومان
2,830,000 تومان
Diamond

BB
3,720,000 تومان
4,460,000 تومان
3,670,000 تومان
2,830,000 تومان
Azcot

BB
3,990,000 تومان
4,850,000 تومان
4,010,000 تومان
2,830,000 تومان
Central Park

BB
4,040,000 تومان
4,900,000 تومان
4,010,000 تومان
2,830,000 تومان
qafqaz sahil

BB
4,260,000 تومان
5,890,000 تومان
4,410,000 تومان
2,830,000 تومان
QafQaz city

BB
4,310,000 تومان
6,680,000 تومان
4,710,000 تومان
2,830,000 تومان
Renaissance Palace Baku

BB
4,310,000 تومان
5,550,000 تومان
4,260,000 تومان
2,830,000 تومان
GRAND EUROPE

BB
4,660,000 تومان
5,790,000 تومان
4,660,000 تومان
2,830,000 تومان
SHAH PALACE

BB
4,760,000 تومان
6,630,000 تومان
4,710,000 تومان
2,830,000 تومان
excelsior

BB
5,050,000 تومان
6,540,000 تومان
5,000,000 تومان
2,830,000 تومان
Holiday Inn Baku

BB
5,250,000 تومان
7,280,000 تومان
5,250,000 تومان
2,830,000 تومان
Winter Park Baku

BB
5,450,000 تومان
7,330,000 تومان
5,400,000 تومان
2,830,000 تومان
boulevard baku autograph collection city view

BB
5,500,000 تومان
7,520,000 تومان
5,450,000 تومان
2,830,000 تومان
INTOURIST

BB
5,520,000 تومان
7,470,000 تومان
5,400,000 تومان
2,830,000 تومان
boulevard baku autograph collection see view

BB
6,020,000 تومان
8,610,000 تومان
5,940,000 تومان
2,830,000 تومان
Fairmont Baku Flame Towers

BB
6,390,000 تومان
9,600,000 تومان
6,340,000 تومان
2,830,000 تومان
Hilton Baku

BB
6,730,000 تومان
10,000,000 تومان
6,680,000 تومان
2,830,000 تومان
نام هتل Golden Falcon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Consul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azcot

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل QafQaz city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل qafqaz sahil

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Winter Park Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku Flame Towers

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل excelsior

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Palace Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND EUROPE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHAH PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTOURIST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل boulevard baku autograph collection city view

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل boulevard baku autograph collection see view

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Riva Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWAN HOTEL BAKU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
- پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت رزرو شما تایید نخواهد شد.
- حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور باکو 7 ماه می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 3 اسفند , 02:25 سه شنبه 6 اسفند , 23:30
2 سه شنبه 13 اسفند , 02:25 جمعه 16 اسفند , 23:30
3 یکشنبه 27 بهمن , 02:25 چهارشنبه 30 بهمن , 23:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز ارمنستان ویژه زمستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 4,340,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/15
قیمت از : 2,970,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز کیش هتل بین الملل کیش نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 3,070,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,440,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
7 شب

تور سواحل دریای عمان ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 3,790,000 تومان
ثبت پرسش