• تور 5شب و 6 روز دبی ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
7,160,000 تومان
9,170,000 تومان
7,730,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: deira
city season noroz99

BB
7,990,000 تومان
10,820,000 تومان
6,800,000 تومان
5,530,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
7,990,000 تومان
10,820,000 تومان
7,870,000 تومان
5,590,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
8,030,000 تومان
10,900,000 تومان
7,300,000 تومان
5,530,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
8,610,000 تومان
12,060,000 تومان
8,350,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: deira
Crowne plazza deira noroz99

BB
8,610,000 تومان
12,060,000 تومان
5,160,000 تومان
8,350,000 تومان
موقعیت: deira
NEW MOSCOW NOUROUZ99

BB
8,630,000 تومان
11,580,000 تومان
6,870,000 تومان
5,840,000 تومان
موقعیت: deira
New Moscow noroz99

BB
8,630,000 تومان
11,580,000 تومان
6,870,000 تومان
5,840,000 تومان
موقعیت: deira
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
8,850,000 تومان
12,550,000 تومان
7,830,000 تومان
5,960,000 تومان
موقعیت: deira
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
8,890,000 تومان
12,630,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: al barsha
Signature 1 noroz 99

BB
9,010,000 تومان
11,990,000 تومان
5,160,000 تومان
5,480,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Ramada by wyndham jumeirah noroz99

BB
9,120,000 تومان
13,090,000 تومان
8,550,000 تومان
5,840,000 تومان
موقعیت: bur dubai
Media Rotana noroz99

BB
9,480,000 تومان
13,810,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Canal Central noroz99

BB
9,890,000 تومان
14,630,000 تومان
7,520,000 تومان
5,810,000 تومان
موقعیت:business bay
Millennium Plazza noroz99

BB
10,190,000 تومان
15,230,000 تومان
6,100,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
10,530,000 تومان
15,910,000 تومان
7,830,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Rose Rayhann noroz99

BB
10,560,000 تومان
15,970,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
11,190,000 تومان
17,230,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
11,280,000 تومان
17,410,000 تومان
8,350,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
11,280,000 تومان
17,410,000 تومان
5,160,000 تومان
8,350,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
15,840,000 تومان
26,520,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Premium noroz99

BB
18,620,000 تومان
32,080,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: jumeirah
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
20,560,000 تومان
32,510,000 تومان
5,160,000 تومان
6,470,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Atlantis noroz99

BB
22,850,000 تومان
40,550,000 تومان
10,660,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
25,240,000 تومان
43,200,000 تومان
5,160,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NEW MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,840,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,470,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل city season noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل New Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,840,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,480,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,350,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Ramada by wyndham jumeirah noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,840,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,810,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,350,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 08:00 سه شنبه 5 فروردین , 12:30
2 پنج شنبه 29 اسفند , 08:00 چهارشنبه 6 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
3 جمعه 1 فروردین , 08:00 پنج شنبه 7 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
4 شنبه 2 فروردین , 08:00 جمعه 8 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
5 دوشنبه 4 فروردین , 08:00 یکشنبه 10 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
6 سه شنبه 5 فروردین , 08:00 دوشنبه 11 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز پوکت ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 8,210,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بانکوک ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 6,960,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 6,275,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب بلغارستان ویژه زمستان 98 پرواز( قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 6,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور4شب کوالالامپور3شب لنکاوی ویژه 25 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 6,750,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 8,275,000 تومان
ثبت پرسش