• تور 3شب و 4 روز کیش ویژه تعطیلات بهمن 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/11/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/11/09
کیش
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/11/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی بسته شده است لطفا برای اطلاع از نرخ دقیق در تاریخ موردنظر با کانتر فروش تماس فرمایید.
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی بسته شده است لطفا برای اطلاع از نرخ دقیق در تاریخ موردنظر با کانتر فروش تماس فرمایید.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هتل فانوس کیش

BB
1,310,000 تومان
1,540,000 تومان
1,290,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل تعطیلات کیش

BB
1,540,000 تومان
2,000,000 تومان
1,520,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل سان رایز کیش

BB
1,650,000 تومان
2,220,000 تومان
1,630,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل گراند کیش

BB
1,690,000 تومان
2,310,000 تومان
1,680,000 تومان
1,080,000 تومان
ارم کیش

BB
1,730,000 تومان
2,370,000 تومان
1,710,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل شایلی

BB
1,770,000 تومان
2,470,000 تومان
1,760,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل آرامش کیش

BB
1,850,000 تومان
2,620,000 تومان
1,830,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل پارسیان کیش

BB
1,850,000 تومان
2,620,000 تومان
1,830,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل کوروش کیش

BB
2,000,000 تومان
2,930,000 تومان
1,990,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل سورینت مریم کیش

BB
2,080,000 تومان
3,090,000 تومان
2,070,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل لیلیوم کیش

BB
2,160,000 تومان
3,240,000 تومان
2,140,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل بین المللی کیش

BB
2,160,000 تومان
3,240,000 تومان
2,140,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل ویدا کیش

BB
2,160,000 تومان
3,240,000 تومان
2,140,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل شایان کیش

BB
2,250,000 تومان
3,420,000 تومان
2,240,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل شایگان کیش

BB
2,310,000 تومان
3,550,000 تومان
2,160,000 تومان
1,080,000 تومان
هتل مارینا کیش

BB
3,160,000 تومان
5,250,000 تومان
3,150,000 تومان
1,080,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,080,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه
6 اصل شناسنامه
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور) ملیکا حسن بیک (مسئول تور داخلی)


کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 8 بهمن , 06:35 جمعه 11 بهمن , 13:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور چابهار 7شب و 8روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 2,180,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 741,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 1,210,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 4شب و 5 روزه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/05
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

تور ماسال بهشت گیلان

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/24
قیمت از : 750,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 3شب و 4روز ارومیه ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,710,000 تومان
ثبت پرسش