• تور 4شب و 5 روز دبی ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
6,240,000 تومان
7,840,000 تومان
6,690,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: deira
city season noroz99

BB
6,900,000 تومان
9,160,000 تومان
5,950,000 تومان
4,930,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
6,900,000 تومان
9,160,000 تومان
6,810,000 تومان
4,980,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
6,930,000 تومان
9,230,000 تومان
6,340,000 تومان
4,930,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
7,390,000 تومان
10,150,000 تومان
7,180,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: deira
Crowne plazza deira noroz99

BB
7,390,000 تومان
10,150,000 تومان
4,630,000 تومان
7,180,000 تومان
موقعیت: deira
NEW MOSCOW NOUROUZ99

BB
7,410,000 تومان
9,770,000 تومان
6,000,000 تومان
5,170,000 تومان
موقعیت: deira
New Moscow noroz99

BB
7,410,000 تومان
9,770,000 تومان
6,000,000 تومان
5,170,000 تومان
موقعیت: deira
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
7,590,000 تومان
10,550,000 تومان
6,770,000 تومان
5,270,000 تومان
موقعیت: deira
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
7,620,000 تومان
10,610,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: al barsha
Signature 1 noroz 99

BB
7,710,000 تومان
10,100,000 تومان
4,630,000 تومان
4,890,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Ramada by wyndham jumeirah noroz99

BB
7,800,000 تومان
10,970,000 تومان
7,350,000 تومان
5,170,000 تومان
موقعیت: bur dubai
Media Rotana noroz99

BB
8,090,000 تومان
11,550,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Canal Central noroz99

BB
8,420,000 تومان
12,210,000 تومان
6,530,000 تومان
5,160,000 تومان
موقعیت:business bay
Millennium Plazza noroz99

BB
8,660,000 تومان
12,690,000 تومان
5,390,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
8,930,000 تومان
13,230,000 تومان
6,770,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Rose Rayhann noroz99

BB
8,960,000 تومان
13,280,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
9,460,000 تومان
14,290,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
9,530,000 تومان
14,440,000 تومان
7,180,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
9,530,000 تومان
14,440,000 تومان
4,630,000 تومان
7,180,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
13,170,000 تومان
21,720,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Premium noroz99

BB
15,400,000 تومان
26,170,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: jumeirah
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
16,960,000 تومان
26,520,000 تومان
4,630,000 تومان
5,680,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Atlantis noroz99

BB
18,790,000 تومان
32,940,000 تومان
9,030,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
20,700,000 تومان
35,070,000 تومان
4,630,000 تومان
4,630,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NEW MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,680,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,270,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,930,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل city season noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,930,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,980,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل New Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,890,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,180,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Ramada by wyndham jumeirah noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,180,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 08:00 یکشنبه 3 فروردین , 12:30
2 پنج شنبه 29 اسفند , 08:00 دوشنبه 4 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
3 جمعه 1 فروردین , 08:00 سه شنبه 5 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
4 شنبه 2 فروردین , 08:00 چهارشنبه 6 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
5 دوشنبه 4 فروردین , 08:00 جمعه 8 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
6 سه شنبه 5 فروردین , 08:00 شنبه 9 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب بانکوک 4شب پاتایا ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 6,830,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,120,000 تومان
ایرلاین : تیلویند
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 1و8 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 6,890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 6,275,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب پنانگ ویژه 25 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 6,680,000 تومان
ثبت پرسش