• تور 3شب بانکوک 4شب پاتایا ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/14
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 3 شب
2 پاتایا 4 شب
ردیف 3
به بانکوک
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Forum Park 99

Pattaya Garden 99

BB
BB
10,070,000 تومان
11,720,000 تومان
10,400,000 تومان
9,050,000 تومان
I-Residence Sathorn 99

Zing Pattaya 99

BB
BB
10,370,000 تومان
12,310,000 تومان
9,350,000 تومان
9,120,000 تومان
ibis Sathron 99

Welcome Plaza 99

BB
BB
10,700,000 تومان
12,970,000 تومان
9,480,000 تومان
9,220,000 تومان
Twin Towers 99

Sunshine Residence99

BB
BB
10,850,000 تومان
13,270,000 تومان
11,050,000 تومان
9,270,000 تومان
Eastin Makkasan 99

Golden Beach 99

BB
BB
11,010,000 تومان
13,600,000 تومان
10,730,000 تومان
9,330,000 تومان
Ambassador 99

Sunshine Vista 99

BB
BB
11,130,000 تومان
13,830,000 تومان
11,340,000 تومان
9,380,000 تومان
Asia Bangkok 99

A-One Star 99

BB
BB
11,240,000 تومان
14,060,000 تومان
9,710,000 تومان
9,380,000 تومان
Furama Silom99

Manita Boutique 99

BB
BB
11,560,000 تومان
14,690,000 تومان
11,520,000 تومان
9,560,000 تومان
Montien Riverside

Centara Avenue 99

BB
BB
11,560,000 تومان
14,690,000 تومان
9,760,000 تومان
9,560,000 تومان
Novotel Silom 99

Balihai Bay 99

BB
BB
11,890,000 تومان
15,350,000 تومان
11,920,000 تومان
9,610,000 تومان
Mandarin Center point 99

Centara Pattaya 99

BB
BB
11,940,000 تومان
15,450,000 تومان
10,010,000 تومان
9,610,000 تومان
Avani Atrium

Pattaya Seaview 99

BB
BB
12,030,000 تومان
15,640,000 تومان
12,510,000 تومان
9,660,000 تومان
Centerpoint Pratunum 99

Mercure Pattaya 99

BB
BB
12,200,000 تومان
15,970,000 تومان
11,800,000 تومان
9,780,000 تومان
Sukosul 99

Signature 99

BB
BB
12,450,000 تومان
16,470,000 تومان
12,560,000 تومان
9,830,000 تومان
Montien Bangkok 99

Asia Pattaya 99

BB
BB
12,550,000 تومان
16,670,000 تومان
12,100,000 تومان
9,880,000 تومان
Baiyok Sky 99

Vista 99

BB
BB
12,550,000 تومان
16,670,000 تومان
12,430,000 تومان
9,880,000 تومان
Berkeley

The Zign 99

BB
BB
12,810,000 تومان
17,190,000 تومان
10,530,000 تومان
10,060,000 تومان
Lancaster 99

Garden cliff 99

BB
BB
13,290,000 تومان
18,150,000 تومان
12,780,000 تومان
10,120,000 تومان
Pullman Bangkok G 99

Pullman G 99

BB
BB
14,310,000 تومان
20,190,000 تومان
13,730,000 تومان
10,490,000 تومان
Amari Watergate99

Dusit thani 99

BB
BB
14,890,000 تومان
21,350,000 تومان
14,260,000 تومان
10,720,000 تومان
Landmark 99

Amari Pattaya 99

BB
BB
16,060,000 تومان
23,690,000 تومان
15,260,000 تومان
11,080,000 تومان
Banyan Tree 99

Royal Cliff 99

BB
BB
17,030,000 تومان
25,630,000 تومان
16,190,000 تومان
11,460,000 تومان
نام هتل Forum Park 99

Pattaya Garden 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل I-Residence Sathorn 99

Zing Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Sathron 99

Welcome Plaza 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Twin Towers 99

Sunshine Residence99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eastin Makkasan 99

Golden Beach 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador 99

Sunshine Vista 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Bangkok 99

A-One Star 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Silom99

Manita Boutique 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien Riverside

Centara Avenue 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Silom 99

Balihai Bay 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Center point 99

Centara Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Atrium

Pattaya Seaview 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centerpoint Pratunum 99

Mercure Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sukosul 99

Signature 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien Bangkok 99

Asia Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyok Sky 99

Vista 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berkeley

The Zign 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lancaster 99

Garden cliff 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok G 99

Pullman G 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Watergate99

Dusit thani 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Landmark 99

Amari Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree 99

Royal Cliff 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,460,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 سیم کارت
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مدارک شغلی
3 اصل شناسنامه
4 مدت زمان اخذ ویزا 7 روز کاری میباشد
5 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
6 کارت پایان خدمت برای آقایان 55-18 سال
7 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
8 تکمیل فرم مشخصات فردی
9 ضمانتنامه بانکی هر نفر
10 اصل کارت ملی
11 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
پرواز به فرودگاه بانکوک .
مدت پرواز 7ساعت

ترانسفر بین بانکوک و پاتایا زمینی می باشد.
مدت سفر 1/30 ساعت
 
ترانسفر بین بانکوک و پوکت هوایی می باشد.
مدت سفر 1/30 ساعت


مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
کلیه پکیج ها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل می باشد.
بار مجاز پرواز داخلی حداقل 10 کیلو می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 22:30 پنج شنبه 7 فروردین , 23:10
2 پنج شنبه 29 اسفند , 22:30 جمعه 8 فروردین , 23:10
3 جمعه 1 فروردین , 22:30 شنبه 9 فروردین , 23:10
4 یکشنبه 3 فروردین , 22:30 یکشنبه 10 فروردین , 23:10
5 چهارشنبه 6 فروردین , 22:30 دوشنبه 11 فروردین , 23:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 8,275,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,070,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 975,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز اهواز ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,080,000 تومان
ثبت پرسش