• تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/20
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP RESIDENCE

BB
9,470,000 تومان
10,150,000 تومان
9,310,000 تومان
8,790,000 تومان
PIYADA RESIDENCE

BB
9,940,000 تومان
11,090,000 تومان
9,830,000 تومان
9,190,000 تومان
The Sun Resort & Spa

BB
9,940,000 تومان
11,300,000 تومان
9,920,000 تومان
9,230,000 تومان
Siwalai City Place

BB
10,150,000 تومان
11,720,000 تومان
10,110,000 تومان
9,300,000 تومان
NETA RESORT PATTAYA

BB
10,460,000 تومان
12,140,000 تومان
10,300,000 تومان
9,380,000 تومان
Welcome Plaza

BB
10,570,000 تومان
12,350,000 تومان
10,390,000 تومان
9,410,000 تومان
Mike

BB
10,670,000 تومان
12,550,000 تومان
10,480,000 تومان
9,450,000 تومان
GULF SIAM

BB
10,670,000 تومان
12,550,000 تومان
10,480,000 تومان
9,450,000 تومان
A One Star

BB
10,990,000 تومان
13,180,000 تومان
10,770,000 تومان
9,560,000 تومان
Manita Boutique

BB
11,090,000 تومان
13,390,000 تومان
10,860,000 تومان
9,600,000 تومان
CENTRE POINT PATTAYA

BB
11,200,000 تومان
13,600,000 تومان
10,960,000 تومان
9,630,000 تومان
THE GREEN PARK

BB
11,200,000 تومان
13,810,000 تومان
11,050,000 تومان
9,670,000 تومان
CENTARA AVENUE

BB
11,400,000 تومان
14,020,000 تومان
11,140,000 تومان
9,710,000 تومان
AMBASSADOR CITY

BB
11,400,000 تومان
17,570,000 تومان
12,740,000 تومان
10,330,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
11,610,000 تومان
14,440,000 تومان
11,330,000 تومان
9,780,000 تومان
jomtien palm beach

BB
11,610,000 تومان
14,650,000 تومان
11,430,000 تومان
9,820,000 تومان
MOUNTAIN BEACH

BB
11,610,000 تومان
14,440,000 تومان
11,330,000 تومان
9,780,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
11,720,000 تومان
14,650,000 تومان
11,430,000 تومان
9,820,000 تومان
FOUR SEASONS PATTAYA

BB
11,720,000 تومان
14,650,000 تومان
11,430,000 تومان
9,820,000 تومان
Citrus Grande Pattaya

BB
11,820,000 تومان
14,850,000 تومان
11,520,000 تومان
9,850,000 تومان
Pattaya Sea View Hotel

BB
11,930,000 تومان
15,060,000 تومان
11,610,000 تومان
9,890,000 تومان
Vista

BB
12,140,000 تومان
15,690,000 تومان
11,900,000 تومان
10,000,000 تومان
THE RIZIN PATTAYA

BB
12,140,000 تومان
15,480,000 تومان
11,800,000 تومان
9,960,000 تومان
SIGNATURE

BB
12,140,000 تومان
15,480,000 تومان
11,800,000 تومان
9,960,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
12,350,000 تومان
15,900,000 تومان
11,990,000 تومان
10,040,000 تومان
Amari Residence

BB
12,660,000 تومان
16,530,000 تومان
12,270,000 تومان
10,150,000 تومان
Mercure Pattaya Ocean Resort

BB
12,970,000 تومان
17,150,000 تومان
12,550,000 تومان
10,250,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
13,390,000 تومان
18,200,000 تومان
13,030,000 تومان
10,440,000 تومان
AVANI RESORT

BB
13,810,000 تومان
18,830,000 تومان
13,310,000 تومان
10,550,000 تومان
ZING

BB
13,910,000 تومان
19,040,000 تومان
13,410,000 تومان
10,580,000 تومان
PULLMAN PATTAYA G

BB
14,330,000 تومان
19,870,000 تومان
13,780,000 تومان
10,730,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
14,650,000 تومان
20,500,000 تومان
14,060,000 تومان
10,840,000 تومان
AMARI PATTAYA

BB
15,690,000 تومان
22,590,000 تومان
15,000,000 تومان
11,210,000 تومان
CAPE DARA

BB
15,900,000 تومان
23,010,000 تومان
15,190,000 تومان
11,280,000 تومان
Intercontinental

BB
16,110,000 تومان
23,430,000 تومان
15,380,000 تومان
11,350,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
16,630,000 تومان
24,470,000 تومان
15,850,000 تومان
11,540,000 تومان
SEA SAND SUN RESORT

BB
16,950,000 تومان
25,100,000 تومان
16,130,000 تومان
11,650,000 تومان
HILTON PATTAYA

BB
23,430,000 تومان
38,060,000 تومان
21,960,000 تومان
13,910,000 تومان
نام هتل PIYADA RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siwalai City Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل jomtien palm beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Grande Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya Ocean Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZING

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل NETA RESORT PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل GULF SIAM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRE POINT PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE GREEN PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA AVENUE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOUNTAIN BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل FOUR SEASONS PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE RIZIN PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIGNATURE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMBASSADOR CITY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل PULLMAN PATTAYA G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل CAPE DARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEA SAND SUN RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل MP RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,790,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)

پاتایا شهر ساحلی کوچکی در ساحل شرقی خلیج کشور تایلند واقع شده است که در جنوب شرقی شهر بانکوک قرار دارد که به دلیل وجود انواع محلات و تفریحات شبانه شهرت جهانی دارد .


پاتایا به سواحل زیبا و شنی ، سرگرمی های جذاب و مناطق دیدنی معروف است و به دلیل سواحل مرکزی شهر کوچک پاتایا به دلیل نزدیکی به واکینگ استریت Waking Street بسیار شلوغ و پر تردد است که شما در سفر می توانید نهایت لذت را ببرید .

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 22:30 پنج شنبه 7 فروردین , 23:20
2 پنج شنبه 29 اسفند , 22:30 جمعه 8 فروردین , 23:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بالی ویژه بهمن و اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/30
قیمت از : 8,760,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 10,145,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز پوکت ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 8,210,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب پوکت 4شب پاتایا ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 8,490,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز مسقط ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب پوکت 3شب پاتایا ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 8,240,000 تومان
ثبت پرسش