• تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک و پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/20
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pattaya Garden 99

BB
9,930,000 تومان
11,420,000 تومان
9,810,000 تومان
9,000,000 تومان
Zing Pattaya 99

BB
10,270,000 تومان
12,120,000 تومان
10,040,000 تومان
9,120,000 تومان
Welcome Plaza 99

BB
10,500,000 تومان
12,580,000 تومان
10,270,000 تومان
9,120,000 تومان
Sunshine Residence99

BB
10,500,000 تومان
12,580,000 تومان
10,500,000 تومان
9,120,000 تومان
Golden Beach 99

BB
10,620,000 تومان
12,810,000 تومان
10,390,000 تومان
9,230,000 تومان
Sunshine Vista 99

BB
10,730,000 تومان
13,040,000 تومان
10,500,000 تومان
9,230,000 تومان
A-One Star 99

BB
10,850,000 تومان
13,270,000 تومان
8,430,000 تومان
9,230,000 تومان
Manita Boutique 99

BB
11,310,000 تومان
14,190,000 تومان
11,080,000 تومان
9,460,000 تومان
Centara Avenue 99

BB
11,310,000 تومان
14,190,000 تومان
8,430,000 تومان
9,460,000 تومان
Pattaya Seaview 99

BB
11,540,000 تومان
14,650,000 تومان
8,430,000 تومان
9,460,000 تومان
Balihai Bay 99

BB
11,540,000 تومان
14,650,000 تومان
11,770,000 تومان
9,460,000 تومان
Centara Pattaya 99

BB
11,540,000 تومان
14,650,000 تومان
8,430,000 تومان
9,460,000 تومان
Mercure Pattaya 99

BB
11,660,000 تومان
14,890,000 تومان
11,310,000 تومان
9,580,000 تومان
Signature 99

BB
11,660,000 تومان
14,890,000 تومان
12,120,000 تومان
9,580,000 تومان
Asia Pattaya 99

BB
11,660,000 تومان
14,890,000 تومان
11,310,000 تومان
9,580,000 تومان
Vista 99

BB
11,660,000 تومان
12,230,000 تومان
11,890,000 تومان
9,580,000 تومان
The Zign 99

BB
12,460,000 تومان
16,500,000 تومان
12,120,000 تومان
9,810,000 تومان
Garden cliff 99

BB
12,690,000 تومان
16,960,000 تومان
12,230,000 تومان
9,930,000 تومان
Pullman G 99

BB
13,960,000 تومان
19,500,000 تومان
13,390,000 تومان
10,390,000 تومان
Dusit thani 99

BB
14,540,000 تومان
20,650,000 تومان
13,960,000 تومان
10,620,000 تومان
Amari Pattaya 99

BB
15,120,000 تومان
21,810,000 تومان
14,420,000 تومان
10,730,000 تومان
Royal Cliff 99

BB
15,690,000 تومان
22,960,000 تومان
15,000,000 تومان
10,960,000 تومان
Centara Grand Mirage 99

BB
15,920,000 تومان
23,420,000 تومان
15,230,000 تومان
11,080,000 تومان
Intercontinental 99

BB
17,190,000 تومان
25,960,000 تومان
16,270,000 تومان
11,540,000 تومان
نام هتل Pattaya Garden 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Zing Pattaya 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Residence99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Vista 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-One Star 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Avenue 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Seaview 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Pattaya 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden cliff 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman G 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit thani 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Pattaya 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Pattaya 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)

پاتایا شهر ساحلی کوچکی در ساحل شرقی خلیج کشور تایلند واقع شده است که در جنوب شرقی شهر بانکوک قرار دارد که به دلیل وجود انواع محلات و تفریحات شبانه شهرت جهانی دارد .


پاتایا به سواحل زیبا و شنی ، سرگرمی های جذاب و مناطق دیدنی معروف است و به دلیل سواحل مرکزی شهر کوچک پاتایا به دلیل نزدیکی به واکینگ استریت Waking Street بسیار شلوغ و پر تردد است که شما در سفر می توانید نهایت لذت را ببرید .

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 22:30 پنج شنبه 7 فروردین , 23:20
2 پنج شنبه 29 اسفند , 22:30 جمعه 8 فروردین , 23:20
3 جمعه 1 فروردین , 22:30 شنبه 9 فروردین , 23:20
4 یکشنبه 3 فروردین , 22:30 دوشنبه 11 فروردین , 23:20
5 چهارشنبه 6 فروردین , 22:30 پنج شنبه 14 فروردین , 23:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور ارمنستان 3شب و 4روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 8,842,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,511,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور استانبول 6شب و 7روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,186,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول 4شب و 5روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 9,537,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول 5شب و 6روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 9,862,000 تومان
ثبت پرسش