• تور 7شب و 8 روز بانکوک ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/20
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
HOWARD SQUARE

BB
10,110,000 تومان
11,570,000 تومان
9,960,000 تومان
9,150,000 تومان
j two s pratunam

BB
10,310,000 تومان
11,990,000 تومان
10,150,000 تومان
9,230,000 تومان
Forum Park Hotel

BB
10,420,000 تومان
12,200,000 تومان
10,240,000 تومان
9,260,000 تومان
I Residence Sathorn

BB
10,520,000 تومان
12,410,000 تومان
10,340,000 تومان
9,300,000 تومان
Pj Water Gate

BB
10,840,000 تومان
13,030,000 تومان
10,620,000 تومان
9,410,000 تومان
Ma Hotel

BB
10,940,000 تومان
13,240,000 تومان
10,710,000 تومان
9,450,000 تومان
Citin Pratunam

BB
11,150,000 تومان
13,660,000 تومان
10,900,000 تومان
9,520,000 تومان
SEASONS SIAM

BB
11,150,000 تومان
13,660,000 تومان
10,900,000 تومان
9,520,000 تومان
Bangkok Palace Hotel

BB
11,260,000 تومان
13,870,000 تومان
10,990,000 تومان
9,560,000 تومان
BIAYOKE BOUTIQE

BB
11,260,000 تومان
13,870,000 تومان
10,990,000 تومان
9,560,000 تومان
Citrus Sukhumvit 13 Nana Bangkok by Compass Hospitality

BB
11,360,000 تومان
14,080,000 تومان
11,090,000 تومان
9,590,000 تومان
Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality

BB
11,570,000 تومان
14,500,000 تومان
11,280,000 تومان
9,670,000 تومان
A-ONE BANGKOK

BB
11,570,000 تومان
14,500,000 تومان
11,280,000 تومان
9,670,000 تومان
I Residence Silom

BB
11,670,000 تومان
14,710,000 تومان
11,370,000 تومان
9,700,000 تومان
Eastin Makkasan

BB
11,780,000 تومان
14,910,000 تومان
11,460,000 تومان
9,740,000 تومان
Ambassador

BB
11,780,000 تومان
14,910,000 تومان
11,460,000 تومان
9,740,000 تومان
furama silom

BB
11,880,000 تومان
15,120,000 تومان
11,560,000 تومان
9,780,000 تومان
Montien Riverside

BB
12,090,000 تومان
15,540,000 تومان
11,750,000 تومان
9,850,000 تومان
Indra Regent

BB
12,090,000 تومان
15,540,000 تومان
11,750,000 تومان
9,850,000 تومان
Mercure Bangkok Makkasan

BB
12,200,000 تومان
15,750,000 تومان
11,840,000 تومان
9,890,000 تومان
FURAMA XCLUSIVE ASOKE

BB
12,200,000 تومان
15,750,000 تومان
11,840,000 تومان
9,890,000 تومان
Mandarin Managed by Centre Point

BB
12,300,000 تومان
15,960,000 تومان
11,940,000 تومان
9,920,000 تومان
X2 VIBE

BB
12,300,000 تومان
15,960,000 تومان
11,940,000 تومان
9,920,000 تومان
CENTER POINT PRATUNAM

BB
13,030,000 تومان
17,420,000 تومان
12,590,000 تومان
10,180,000 تومان
CITRUS SUITES SUKHUMVITE

BB
13,030,000 تومان
17,420,000 تومان
12,590,000 تومان
10,180,000 تومان
Grand Diamond Suites Hotel

BB
13,240,000 تومان
17,840,000 تومان
12,780,000 تومان
10,250,000 تومان
Baiyoke Sky Hotel

BB
13,450,000 تومان
18,260,000 تومان
12,970,000 تومان
10,330,000 تومان
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

BB
13,870,000 تومان
19,100,000 تومان
13,350,000 تومان
10,470,000 تومان
AVANI SUKHUMVIT

BB
14,290,000 تومان
19,930,000 تومان
13,720,000 تومان
10,620,000 تومان
Movenpick

BB
14,390,000 تومان
20,140,000 تومان
13,820,000 تومان
10,650,000 تومان
Amari Water Gate

BB
15,230,000 تومان
21,810,000 تومان
14,570,000 تومان
10,950,000 تومان
RADISSON BLU PLAZA

BB
16,380,000 تومان
24,110,000 تومان
15,600,000 تومان
11,350,000 تومان
INDIGO BANGKOK

BB
17,210,000 تومان
25,790,000 تومان
16,360,000 تومان
11,640,000 تومان
SOFITEL

BB
18,050,000 تومان
27,460,000 تومان
17,110,000 تومان
11,940,000 تومان
ORIENTAL RESIDENCE

BB
18,570,000 تومان
28,510,000 تومان
17,580,000 تومان
12,120,000 تومان
Hilton Sukhumvit

BB
19,620,000 تومان
30,600,000 تومان
18,520,000 تومان
12,480,000 تومان
JW MARRIOTT

BB
20,660,000 تومان
32,690,000 تومان
19,460,000 تومان
12,850,000 تومان
نام هتل HOWARD SQUARE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل j two s pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Forum Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل I Residence Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citin Pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bangkok Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Sukhumvit 13 Nana Bangkok by Compass Hospitality

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل I Residence Silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eastin Makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyoke Sky Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل furama silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien Riverside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Indra Regent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bangkok Makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Managed by Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Diamond Suites Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Sukhumvit

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW MARRIOTT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEASONS SIAM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIAYOKE BOUTIQE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل FURAMA XCLUSIVE ASOKE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل X2 VIBE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTER POINT PRATUNAM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI SUKHUMVIT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل INDIGO BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORIENTAL RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITRUS SUITES SUKHUMVITE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-ONE BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,670,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور)
بانکوک شهری بسیار زیبا و پر از هیاهو می باشد که جزو شهرهای بزرگ جهان هم به شمار می رود ، بسیاری از فیلم های سینمای هالیوود در این شهر ساخته می شود و یا حداقل قسمت هایی از فیلم در این جا فیلمبرداری می شود ، این شهر پر گردشگر و شلوغ ،طرفدار زیاد دارد و به دلیل ارزان بودن اجناس در بازارهای آن بسیار توریست جذب می کند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 22:30 پنج شنبه 7 فروردین , 23:20
2 پنج شنبه 29 اسفند , 22:30 جمعه 8 فروردین , 23:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 11,245,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 9,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه 11 اسفند 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/11
قیمت از : 10,960,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 10,145,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 3شب بانکوک 4شب پاتایا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 10,110,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 4شب بانکوک 3شب پوکت ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/10
قیمت از : 10,100,000 تومان
ثبت پرسش