• تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
5,920,000 تومان
7,120,000 تومان
6,260,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: deira
city season noroz99

BB
6,410,000 تومان
8,110,000 تومان
5,700,000 تومان
4,930,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
6,410,000 تومان
8,110,000 تومان
6,340,000 تومان
4,970,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
6,440,000 تومان
8,160,000 تومان
6,000,000 تومان
4,930,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
6,780,000 تومان
8,850,000 تومان
6,630,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: deira
Crowne plazza deira noroz99

BB
6,780,000 تومان
8,850,000 تومان
4,710,000 تومان
6,630,000 تومان
موقعیت: deira
NEW MOSCOW NOUROUZ99

BB
6,800,000 تومان
8,570,000 تومان
5,740,000 تومان
5,120,000 تومان
موقعیت: deira
New Moscow noroz99

BB
6,800,000 تومان
8,570,000 تومان
5,740,000 تومان
5,120,000 تومان
موقعیت: deira
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
6,930,000 تومان
9,150,000 تومان
6,320,000 تومان
5,190,000 تومان
موقعیت: deira
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
6,960,000 تومان
9,200,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: al barsha
Signature 1 noroz 99

BB
7,020,000 تومان
8,820,000 تومان
4,710,000 تومان
4,910,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Ramada by wyndham jumeirah noroz99

BB
7,090,000 تومان
9,470,000 تومان
6,750,000 تومان
5,120,000 تومان
موقعیت: bur dubai
Media Rotana noroz99

BB
7,310,000 تومان
9,900,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Canal Central noroz99

BB
7,560,000 تومان
10,400,000 تومان
6,130,000 تومان
5,110,000 تومان
موقعیت:business bay
Millennium Plazza noroz99

BB
7,730,000 تومان
10,760,000 تومان
5,280,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
7,940,000 تومان
11,160,000 تومان
6,320,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Rose Rayhann noroz99

BB
7,960,000 تومان
11,200,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
8,330,000 تومان
11,960,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
8,390,000 تومان
12,070,000 تومان
6,630,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
8,390,000 تومان
12,070,000 تومان
4,710,000 تومان
6,630,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
11,120,000 تومان
17,530,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Premium noroz99

BB
12,790,000 تومان
20,870,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: jumeirah
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
13,960,000 تومان
21,130,000 تومان
4,710,000 تومان
5,500,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Atlantis noroz99

BB
15,330,000 تومان
25,950,000 تومان
8,010,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
16,760,000 تومان
27,540,000 تومان
4,710,000 تومان
4,710,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NEW MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,500,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,930,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل city season noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,930,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,970,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل New Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Ramada by wyndham jumeirah noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 3 فروردین , 17:05 چهارشنبه 6 فروردین , 11:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,170,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور 5شب و 6 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 6,240,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

تور 7شب کوالالامپور ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/25
قیمت از : 6,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,640,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب استانبول 3 شب آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 6,910,000 تومان
ثبت پرسش