• تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99


تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SADAF NOUROUZ99

BB
5,350,000 تومان
6,270,000 تومان
5,700,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: deira
Coral Deira

BB
6,080,000 تومان
7,710,000 تومان
6,020,000 تومان
4,690,000 تومان
موقعیت: deira
CITY SEASONS NOUROUZ99

BB
6,140,000 تومان
7,840,000 تومان
5,430,000 تومان
4,660,000 تومان
موقعیت: deira
SADAF DELMON NOUROZ99

BB
6,160,000 تومان
7,890,000 تومان
5,720,000 تومان
4,660,000 تومان
موقعیت: deira
New Moscow noroz99

BB
6,170,000 تومان
7,650,000 تومان
5,390,000 تومان
4,820,000 تومان
موقعیت: deira
Signature 1 noroz 99

BB
6,200,000 تومان
7,960,000 تومان
4,440,000 تومان
4,640,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Crowne plazza deira noroz99

BB
6,480,000 تومان
8,520,000 تومان
6,480,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: deira
CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

BB
6,510,000 تومان
8,580,000 تومان
6,360,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: deira
NEW MOSCOW NOUROUZ99

BB
6,520,000 تومان
8,300,000 تومان
5,470,000 تومان
4,850,000 تومان
موقعیت: deira
NOVOTEL AL BARSHA 99

BB
6,570,000 تومان
8,700,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: al barsha
ALOFT DEIRA CITY CENTER99

BB
6,660,000 تومان
8,880,000 تومان
6,050,000 تومان
4,920,000 تومان
موقعیت: deira
Ramada by wyndham jumeirah noroz99

BB
6,820,000 تومان
9,200,000 تومان
6,480,000 تومان
4,850,000 تومان
موقعیت: bur dubai
Media Rotana noroz99

BB
7,040,000 تومان
9,630,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Canal Central noroz99

BB
7,070,000 تومان
9,690,000 تومان
5,840,000 تومان
4,830,000 تومان
موقعیت:business bay
Millennium Plazza noroz99

BB
7,460,000 تومان
10,480,000 تومان
5,010,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Rose Rayhann noroz99

BB
7,500,000 تومان
10,560,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
HILTON AL HABTOOR CITY9

BB
7,630,000 تومان
10,800,000 تومان
6,030,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
GRAND HYATT NOUROZ99

BB
7,730,000 تومان
11,030,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SHANGRILA NOUROZ 99

BB
8,120,000 تومان
11,790,000 تومان
6,360,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Shangrila noroz99

BB
8,120,000 تومان
11,790,000 تومان
6,360,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

BB
11,480,000 تومان
18,530,000 تومان
4,440,000 تومان
5,230,000 تومان
موقعیت:barsha heights
Rixos Premium noroz99

BB
12,520,000 تومان
20,590,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: jumeirah
RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

BB
13,150,000 تومان
21,870,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Atlantis noroz99

BB
13,680,000 تومان
22,920,000 تومان
7,740,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos the Palm noroz99

BB
14,530,000 تومان
24,610,000 تومان
4,440,000 تومان
4,440,000 تومان
موقعیت: the palm
نام هتل SADAF NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل CITY SEASONS NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,660,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NEW MOSCOW NOUROUZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,850,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل SIGNATURE 1TECOM NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,230,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل ALOFT DEIRA CITY CENTER99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,920,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل NOVOTEL AL BARSHA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: al barsha
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل HILTON AL HABTOOR CITY9

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل GRAND HYATT NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل SHANGRILA NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل RIXOS PREMIUM NOUROZ 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل SADAF DELMON NOUROZ99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,660,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Coral Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل New Moscow noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,820,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Signature 1 noroz 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,640,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Rose Rayhann noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Crowne plazza deira noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Ramada by wyndham jumeirah noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,850,000 تومان
توضیحات موقعیت: bur dubai
نام هتل Media Rotana noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:barsha heights
نام هتل Canal Central noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,830,000 تومان
توضیحات موقعیت:business bay
نام هتل Millennium Plazza noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Shangrila noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Rixos Premium noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Atlantis noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos the Palm noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
جهت اطلاع از نرخ کودک زیر دوسال و خدمات هتل ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 08:00 شنبه 2 فروردین , 12:30
2 پنج شنبه 29 اسفند , 08:00 یکشنبه 3 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
3 جمعه 1 فروردین , 08:00 دوشنبه 4 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
4 شنبه 2 فروردین , 08:00 سه شنبه 5 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
5 دوشنبه 4 فروردین , 08:00 پنج شنبه 7 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد
6 سه شنبه 5 فروردین , 08:00 جمعه 8 فروردین , 12:30 افزایش نرخ دارد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 5,720,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه26 بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/26
قیمت از : 6,180,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
7 شب

تور 7 شب و 8 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,880,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,120,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/08
قیمت از : 5,920,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور اسکی ارزروم ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 6,350,000 تومان
ثبت پرسش