• تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بمبئی و گوا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/07
گوا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7 شب
ردیف 2
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LA GULLS COURT

BB
10,145,000 تومان
11,595,000 تومان
8,845,000 تومان
7,795,000 تومان
Tangerine Clarks Inn

BB
10,245,000 تومان
11,595,000 تومان
-
7,795,000 تومان
LAMBANA RESORT

BB
10,545,000 تومان
12,295,000 تومان
8,995,000 تومان
7,795,000 تومان
JASMIN HOTEL

BB
10,695,000 تومان
13,145,000 تومان
9,045,000 تومان
7,795,000 تومان
La Sunila The Verda

BB
10,845,000 تومان
13,045,000 تومان
9,145,000 تومان
7,795,000 تومان
SO MY RESORT

BB
11,145,000 تومان
13,395,000 تومان
9,245,000 تومان
7,795,000 تومان
Sandalwood Hotel

BB
11,395,000 تومان
14,295,000 تومان
-
7,795,000 تومان
DELUXE COMPACT
Baywatch Resort Goa

BB
11,595,000 تومان
14,145,000 تومان
9,395,000 تومان
7,795,000 تومان
Sandalwood Hotel

BB
11,895,000 تومان
15,345,000 تومان
9,545,000 تومان
7,795,000 تومان
DELUXE PREMIER ROOM
O hotel

BB
13,745,000 تومان
18,695,000 تومان
-
7,795,000 تومان
PARK REGIS GOA

BB
13,995,000 تومان
18,995,000 تومان
10,395,000 تومان
7,795,000 تومان
HARD ROCK

BB
14,195,000 تومان
18,845,000 تومان
10,445,000 تومان
7,795,000 تومان
Radisson Blu Resort

BB
15,045,000 تومان
19,745,000 تومان
10,795,000 تومان
7,795,000 تومان
Novotel Resort

BB
15,895,000 تومان
22,495,000 تومان
11,145,000 تومان
7,795,000 تومان
KENILWORTH GOA

BB
15,895,000 تومان
22,745,000 تومان
11,145,000 تومان
7,795,000 تومان
Hyatt Centric Goa

BB
16,145,000 تومان
24,045,000 تومان
11,245,000 تومان
7,795,000 تومان
The Zuri White Sands

BB
16,595,000 تومان
23,545,000 تومان
11,545,000 تومان
7,795,000 تومان
GARDEN VIEW
Le- Meridien Goa

BB
16,945,000 تومان
23,145,000 تومان
11,545,000 تومان
7,795,000 تومان
CLASSIC ROOM
W hotel goa

BB
24,545,000 تومان
37,945,000 تومان
14,595,000 تومان
7,795,000 تومان
WONDERFUL ROOM
نام هتل LA GULLS COURT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tangerine Clarks Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAMBANA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل JASMIN HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Sunila The Verda

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل SO MY RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات DELUXE COMPACT
نام هتل Baywatch Resort Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات DELUXE PREMIER ROOM
نام هتل O hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK REGIS GOA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل HARD ROCK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل KENILWORTH GOA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Centric Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zuri White Sands

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات GARDEN VIEW
نام هتل Le- Meridien Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات CLASSIC ROOM
نام هتل W hotel goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات WONDERFUL ROOM

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور ) سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور )
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت ماهان ایر مستقیم به گوا
ویزا الکترونیک
ترانسفر فرودگاهی
7شب اقامت در هتل طبق بورد هتل
یک گشت بازدید از گوا
بیمه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان


نرخ کودک زیر دوسال مبلغ 1.295.000 تومان می باشد.

برای در خواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 5 میلیون تومان بابت هر صندلی به مبالغ فوق اضافه می شود.

مدارک مورد نیاز ویزای الکترونیک:

اسکن صفحه اول پاسپورت ایرانی 
کپی شناسنامه تمام صفحات و کپی ویزا هند قبلی در صورت وجود
یک قطعه عکس یا فایل آن به ابعاد 5*5 یا 6*4
فرم مشخصات
اسکن صفحه اول پاسپورت خارجی در صورت وجود
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 18:00 پنج شنبه 7 فروردین , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور مسکو 4شب سنت پترزبورگ3شب ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 10,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور دبی 4شب و 5 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/19
قیمت از : 9,517,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز کاپادوکیا ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 8,880,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی 4شب آدلر 3شب کراسنا پالیانا ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,160,000 تومان
ثبت پرسش