• تور 3شب و 4روز دبی ویژه تعطیلات بهمن 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/11/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/25
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1398/11/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sun And Sands

BB
4,140,000 تومان
5,180,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
Delmon Boutique

BB
4,210,000 تومان
5,320,000 تومان
4,360,000 تومان
3,360,000 تومان
Delmon Palace

BB
4,340,000 تومان
5,580,000 تومان
4,330,000 تومان
3,350,000 تومان
orchid hotel

BB
4,520,000 تومان
5,950,000 تومان
4,190,000 تومان
3,360,000 تومان
Nihal Hotel

BB
4,520,000 تومان
5,950,000 تومان
4,190,000 تومان
3,360,000 تومان
Fortune Deira

BB
4,570,000 تومان
6,040,000 تومان
4,560,000 تومان
3,390,000 تومان
Copthorne

BB
5,240,000 تومان
7,030,000 تومان
4,740,000 تومان
3,420,000 تومان
Moscow Hotel

BB
5,330,000 تومان
7,240,000 تومان
4,190,000 تومان
3,540,000 تومان
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
5,700,000 تومان
8,320,000 تومان
4,900,000 تومان
3,640,000 تومان
Zabeel House MINI Al Seef by Jumeirah

BB
5,880,000 تومان
8,660,000 تومان
3,100,000 تومان
3,650,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
6,310,000 تومان
9,530,000 تومان
3,100,000 تومان
4,810,000 تومان
IBIS AL RIGGA

BB
6,860,000 تومان
9,810,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
Ibis Deira City Centre

BB
6,930,000 تومان
9,960,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
Grand Hyatt Dubai

BB
7,210,000 تومان
11,330,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
SHANGRI LA DUBAI

BB
7,230,000 تومان
11,370,000 تومان
5,310,000 تومان
3,100,000 تومان
Jumeirah Creekside

BB
7,480,000 تومان
11,860,000 تومان
4,560,000 تومان
3,830,000 تومان
Jumeirah Creekside

BB
7,480,000 تومان
11,860,000 تومان
4,560,000 تومان
3,830,000 تومان
habtoor grand

BB
8,380,000 تومان
13,660,000 تومان
4,710,000 تومان
3,100,000 تومان
habtoor grand

BB
8,380,000 تومان
13,660,000 تومان
4,710,000 تومان
3,100,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
9,070,000 تومان
14,190,000 تومان
5,320,000 تومان
3,100,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
9,560,000 تومان
16,030,000 تومان
4,850,000 تومان
3,970,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
17,070,000 تومان
31,040,000 تومان
5,880,000 تومان
4,490,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
18,040,000 تومان
32,990,000 تومان
5,180,000 تومان
4,490,000 تومان
نام هتل Sun And Sands

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل orchid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delmon Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS AL RIGGA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Moscow Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Deira City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Zabeel House MINI Al Seef by Jumeirah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHANGRI LA DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Creekside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Creekside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور)

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 22 بهمن , 11:15 شنبه 26 بهمن , 14:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور ازمیر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 5,095,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور بدروم 6شب و 7 روز ویژه تابستان99 (پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
3 شب

تور مالدیو 3شب و4روز ویژه تابستان 99 (پرواز قطری)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/16
قیمت از : 33,442,000 تومان
ثبت پرسش