• تور 4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور ویژه نوروز 1399


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/10
مالزی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب 4شب کوالامپور و 3 شب سنگاپور.پرواز ماهان 22:30 از تهران انجام می شود---روز بعد ساعت 10:00به کوالامپور ورود می کند.پرواز برگشت 23:15 انجام شده و روز بعد 3:45 به تهران ورود می کند.
2 سنگاپور 3 شب به توضیحات موجود در پکیج توجه شود
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات 4شب کوالامپور و 3 شب سنگاپور.پرواز ماهان 22:30 از تهران انجام می شود---روز بعد ساعت 10:00به کوالامپور ورود می کند.پرواز برگشت 23:15 انجام شده و روز بعد 3:45 به تهران ورود می کند.
ردیف 4
به سنگاپور
مدت اقامت 3
توضیحات به توضیحات موجود در پکیج توجه شود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express china town noroz99

Fragrance Selegie/Imperial

BB
BB
9,590,000 تومان
12,870,000 تومان
9,910,000 تومان
7,760,000 تومان
Arena Star noroz99

Fragrance Riverside noroz99

BB
BB
9,900,000 تومان
13,500,000 تومان
10,150,000 تومان
7,920,000 تومان
Cosmo noroz99

Parc Sovereign Albert / Tyrwhitt 99

BB
BB
10,480,000 تومان
14,650,000 تومان
10,480,000 تومان
8,130,000 تومان
Ibis KLCC noroz99

Destination Singapore 99

BB
BB
11,240,000 تومان
16,160,000 تومان
11,290,000 تومان
8,470,000 تومان
(Mercure (Deluxe

Furama City Centre99

BB
BB
11,620,000 تومان
16,920,000 تومان
11,600,000 تومان
8,570,000 تومان
Grand Central 99

Tamu noroz99

BB
BB
11,720,000 تومان
17,060,000 تومان
11,950,000 تومان
8,620,000 تومان
Copthorne Kings (Superior)99

Sunway Putra noroz99

BB
BB
12,430,000 تومان
18,480,000 تومان
14,570,000 تومان
8,920,000 تومان
Impiana KLCC noroz99

Concord Singapore 99

BB
BB
12,670,000 تومان
19,030,000 تومان
12,590,000 تومان
9,030,000 تومان
ISTANA noroz99

Four Points Sheraton(Deluxe)99

BB
BB
12,980,000 تومان
19,660,000 تومان
13,150,000 تومان
9,150,000 تومان
Royal Kuala Lumpur99

One Farrer (Urban Room)99

BB
BB
13,040,000 تومان
19,810,000 تومان
13,120,000 تومان
9,160,000 تومان
Grand Copthorne WF99

Pacific Regency Hotel Suite noroz99

BB
BB
14,240,000 تومان
22,110,000 تومان
14,210,000 تومان
9,660,000 تومان
Orchard 99

Fraser Residence 99

BB
BB
14,690,000 تومان
23,000,000 تومان
15,380,000 تومان
9,810,000 تومان
Mandarin Orchard99

Pavilion 99

BB
BB
16,700,000 تومان
27,010,000 تومان
16,580,000 تومان
10,650,000 تومان
Shangrila Sentosa(Superior hill view)99

Shangri-La Hotel99

BB
BB
19,560,000 تومان
32,750,000 تومان
19,740,000 تومان
11,540,000 تومان
Ritz Carlton noroz99

Ritz-Carlton99

BB
BB
21,010,000 تومان
35,710,000 تومان
20,960,000 تومان
12,320,000 تومان
نام هتل Pacific Express china town noroz99

Fragrance Selegie/Imperial

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Star noroz99

Fragrance Riverside noroz99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cosmo noroz99

Parc Sovereign Albert / Tyrwhitt 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis KLCC noroz99

Destination Singapore 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل (Mercure (Deluxe

Furama City Centre99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central 99

Tamu noroz99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC noroz99

Concord Singapore 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل ISTANA noroz99

Four Points Sheraton(Deluxe)99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchard 99

Fraser Residence 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Kuala Lumpur99

One Farrer (Urban Room)99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Orchard99

Pavilion 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangrila Sentosa(Superior hill view)99

Shangri-La Hotel99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Copthorne WF99

Pacific Regency Hotel Suite noroz99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne Kings (Superior)99

Sunway Putra noroz99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton noroz99

Ritz-Carlton99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,320,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)

 پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی محاسبه شده است با توجه به نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت دقیق در تاریخ موردنظر حتما با کانتر فروش تماس فرمایید.ساعت های رفت و برگشت در همین پکیج ذکر شده است این تور ویژه نوروز بوده و شامل افزایش نرخ در فرورین ماه خواهد شد.

ترانسفر زمینی کوالالامپور و سنگاپور رفت و برگشت مبلغ 40 دلار و ویزای سنگاپور مبلغ 40 دلار(در صورت رزرو هتل) به قیمت هتل اضافه خواهد شد.

مبلغ 15 دلار بابت ترانسفر فرودگاهی به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 25 اسفند , 22:30 یکشنبه 3 فروردین , 12:30 مسیر پروازی: تهران-کوالالامپور-تهران
2 چهارشنبه 28 اسفند , 22:00 پنج شنبه 7 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
3 پنج شنبه 29 اسفند , 22:00 جمعه 8 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
4 جمعه 1 فروردین , 22:00 شنبه 9 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
5 شنبه 2 فروردین , 23:00 یکشنبه 10 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
6 یکشنبه 3 فروردین , 23:00 دوشنبه 11 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
7 دوشنبه 4 فروردین , 23:00 سه شنبه 12 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
8 سه شنبه 5 فروردین , 23:00 چهارشنبه 13 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
9 چهارشنبه 6 فروردین , 23:00 پنج شنبه 14 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور استانبول 6شب و 7روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,186,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول 4شب و 5روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 9,537,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,511,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 8,440,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور ارمنستان 3شب و 4روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 8,842,000 تومان
ثبت پرسش