• تور 7شب کوالالامپور ویژه نوروز 1399


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/05
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب مدت اقامت 7شب(به توضیحات موجود در پکیج دقت شود)
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات مدت اقامت 7شب(به توضیحات موجود در پکیج دقت شود)
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pacific Express china town noroz99

BB
7,600,000 تومان
9,330,000 تومان
8,180,000 تومان
6,790,000 تومان
Arena Star noroz99

BB
7,710,000 تومان
9,560,000 تومان
8,180,000 تومان
6,910,000 تومان
Metropol noroz99

BB
7,710,000 تومان
9,560,000 تومان
8,060,000 تومان
6,910,000 تومان
99( Flamingo By The Lake(ROH

BB
7,830,000 تومان
9,790,000 تومان
8,060,000 تومان
6,910,000 تومان
Holiday Inn Express KL99

BB
8,290,000 تومان
10,710,000 تومان
8,290,000 تومان
7,140,000 تومان
COSMO

BB
8,410,000 تومان
10,940,000 تومان
8,410,000 تومان
7,140,000 تومان
Tamu noroz99

BB
8,750,000 تومان
11,640,000 تومان
9,330,000 تومان
7,250,000 تومان
Sunway Velocity noroz99

BB
8,870,000 تومان
11,870,000 تومان
6,330,000 تومان
7,370,000 تومان
Royal Chulan Bukit Bintan99g

BB
8,980,000 تومان
12,100,000 تومان
9,210,000 تومان
7,370,000 تومان
Royal Kuala Lumpur99

BB
8,980,000 تومان
12,100,000 تومان
9,210,000 تومان
7,370,000 تومان
Seri Pacific noroz99

BB
8,980,000 تومان
12,100,000 تومان
9,210,000 تومان
7,370,000 تومان
Ibis KLCC noroz99

BB
9,100,000 تومان
12,330,000 تومان
9,210,000 تومان
7,480,000 تومان
Pacific Regency Hotel Suite noroz99

BB
9,100,000 تومان
12,330,000 تومان
9,330,000 تومان
7,480,000 تومان
Sunway Putra noroz99

BB
9,210,000 تومان
12,560,000 تومان
10,370,000 تومان
7,480,000 تومان
(Mercure (Deluxe

BB
9,330,000 تومان
12,790,000 تومان
9,330,000 تومان
7,480,000 تومان
Impiana KLCC noroz99

BB
9,440,000 تومان
13,020,000 تومان
9,440,000 تومان
7,600,000 تومان
ISTANA noroz99

BB
9,790,000 تومان
13,710,000 تومان
10,140,000 تومان
7,710,000 تومان
Berjaya Times Square 99

BB
9,910,000 تومان
13,940,000 تومان
6,330,000 تومان
7,710,000 تومان
Fraser Residence 99

BB
10,140,000 تومان
14,400,000 تومان
10,480,000 تومان
7,830,000 تومان
Intercontinental99

BB
11,060,000 تومان
16,250,000 تومان
11,290,000 تومان
8,180,000 تومان
Westin 99

BB
11,640,000 تومان
17,400,000 تومان
11,640,000 تومان
8,410,000 تومان
Shangri-La Hotel99

BB
11,640,000 تومان
17,400,000 تومان
6,330,000 تومان
8,410,000 تومان
Pavilion 99

BB
12,560,000 تومان
19,250,000 تومان
12,560,000 تومان
8,870,000 تومان
JW Marriott noroz99

BB
13,250,000 تومان
20,630,000 تومان
13,250,000 تومان
9,100,000 تومان
Ritz Carlton noroz99

BB
14,060,000 تومان
22,020,000 تومان
13,940,000 تومان
9,330,000 تومان
نام هتل Pacific Express china town noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Star noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropol noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل 99( Flamingo By The Lake(ROH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Express KL99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Chulan Bukit Bintan99g

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Kuala Lumpur99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seri Pacific noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Velocity noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis KLCC noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Suite noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل (Mercure (Deluxe

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل ISTANA noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pavilion 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton noroz99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,330,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی محاسبه شده است با توجه به نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از قیمت دقیق در تاریخ موردنظر حتما با کانتر فروش تماس فرمایید.


ساعت های رفت و برگشت در همین پکیج ذکر شده است این تور ویژه نوروز بوده و شامل افزایش نرخ در فرورین ماه خواهد شد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 25 اسفند , 22:30 یکشنبه 3 فروردین , 12:30 مسیر پروازی: تهران-کوالالامپور-تهران
2 چهارشنبه 28 اسفند , 22:00 پنج شنبه 7 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
3 پنج شنبه 29 اسفند , 22:00 جمعه 8 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
4 جمعه 1 فروردین , 22:00 شنبه 9 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
5 شنبه 2 فروردین , 23:00 یکشنبه 10 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
6 یکشنبه 3 فروردین , 23:00 دوشنبه 11 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
7 دوشنبه 4 فروردین , 23:00 سه شنبه 12 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
8 سه شنبه 5 فروردین , 23:00 چهارشنبه 13 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
9 چهارشنبه 6 فروردین , 23:00 پنج شنبه 14 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
10 پنج شنبه 7 فروردین , 23:00 جمعه 15 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان
11 جمعه 8 فروردین , 23:00 شنبه 16 فروردین , 12:30 2.000.000 + تومان

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 1,560,000 تومان
ثبت پرسش