• تور 7شب و 8 روز بالی ویژه بهمن 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/04
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/12
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب پرواز برگشت 21:30 از تهران انجام می شود و پس از 8ساعت به فرودگاه کوالالامپور ورود می کند.ساعت 18:15 از کوالالامپور به مقصد بالی پرواز میکند و پس از 3 ساعت به بالی می رسد پرواز برگشت 14:45 از فرودگاه بالی به مقصد فرودگاه کوالالامپور ورود می کند و پس از 3ساعت به کوالالامپور می رسد و ساعت 23 از کوالالامپور به فرودگاه امام خمینی تهران پس از 8ساعت ورود می کند
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز برگشت 21:30 از تهران انجام می شود و پس از 8ساعت به فرودگاه کوالالامپور ورود می کند.ساعت 18:15 از کوالالامپور به مقصد بالی پرواز میکند و پس از 3 ساعت به بالی می رسد پرواز برگشت 14:45 از فرودگاه بالی به مقصد فرودگاه کوالالامپور ورود می کند و پس از 3ساعت به کوالالامپور می رسد و ساعت 23 از کوالالامپور به فرودگاه امام خمینی تهران پس از 8ساعت ورود می کند
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SPAZZIO

BB
8,720,000 تومان
9,760,000 تومان
8,610,000 تومان
8,490,000 تومان
Beneyasa Beach Inn

BB
8,950,000 تومان
9,870,000 تومان
8,720,000 تومان
8,610,000 تومان
بدون گشت شهری
BAKUNG BEACH BALI99

BB
9,530,000 تومان
11,040,000 تومان
9,410,000 تومان
8,610,000 تومان
Transera Kamini Legian Hotel

BB
9,760,000 تومان
11,260,000 تومان
9,640,000 تومان
8,540,000 تومان
Neo Kuta Jelantik

BB
9,760,000 تومان
11,030,000 تومان
9,640,000 تومان
8,720,000 تومان
MAHARANI BEACH

BB
10,000,000 تومان
11,970,000 تومان
9,890,000 تومان
8,690,000 تومان
Kuta Central Park Hotel Bali

BB
10,050,000 تومان
12,070,000 تومان
9,930,000 تومان
9,010,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
EDEN Kuta Bali

BB
10,340,000 تومان
12,410,000 تومان
10,220,000 تومان
8,510,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
White Rose Kuta Resort

BB
10,450,000 تومان
12,990,000 تومان
10,340,000 تومان
9,010,000 تومان
vasanti

BB
10,660,000 تومان
13,300,000 تومان
10,540,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Best Western Resort

BB
10,680,000 تومان
13,220,000 تومان
10,570,000 تومان
8,510,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
The Jayakarta

BB
10,910,000 تومان
13,960,000 تومان
10,880,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Bali Rani

BB
10,930,000 تومان
13,840,000 تومان
10,800,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
TIJILI BENOA/BALI RELAXING RESOT

BB
11,490,000 تومان
14,950,000 تومان
11,370,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
JIMBARAN BAY BEACH

BB
12,070,000 تومان
16,100,000 تومان
10,910,000 تومان
9,260,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
12,310,000 تومان
16,590,000 تومان
12,190,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Aryaduta Bali

BB
12,470,000 تومان
16,910,000 تومان
9,760,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
BINTANG BALI

BB
12,720,000 تومان
17,420,000 تومان
12,610,000 تومان
9,180,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
13,450,000 تومان
18,880,000 تومان
10,820,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
13,800,000 تومان
19,450,000 تومان
13,680,000 تومان
9,340,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
13,800,000 تومان
19,570,000 تومان
12,490,000 تومان
9,720,000 تومان
Nikko Bali Benoa Beach

BB
14,030,000 تومان
20,030,000 تومان
13,910,000 تومان
9,010,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
THE BANDAH

BB
14,220,000 تومان
20,380,000 تومان
14,110,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Nusa Dua Beach Hotel

BB
14,580,000 تومان
21,130,000 تومان
14,470,000 تومان
9,760,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Conrad Bali

BB
14,600,000 تومان
21,180,000 تومان
14,490,000 تومان
9,340,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
BALI MANDIRA

BB
14,600,000 تومان
21,160,000 تومان
14,490,000 تومان
9,380,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Grand Hyatt Bali

BB
15,300,000 تومان
22,850,000 تومان
11,490,000 تومان
9,460,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
15,300,000 تومان
22,450,000 تومان
15,180,000 تومان
9,200,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
16,600,000 تومان
25,160,000 تومان
12,970,000 تومان
9,180,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
17,030,000 تومان
26,070,000 تومان
16,910,000 تومان
9,340,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
THE LAGUNA

BB
17,080,000 تومان
26,160,000 تومان
14,370,000 تومان
10,340,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
17,080,000 تومان
26,160,000 تومان
16,970,000 تومان
9,180,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
Indigo Bali Seminyak Beach

BB
17,920,000 تومان
27,800,000 تومان
12,770,000 تومان
10,340,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
THE LAEAF JIMBARAN

BB
17,920,000 تومان
27,770,000 تومان
12,150,000 تومان
9,840,000 تومان
RENAISSANCE BALI ULUWATU

BB
18,760,000 تومان
29,370,000 تومان
18,640,000 تومان
9,420,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
19,030,000 تومان
30,060,000 تومان
12,770,000 تومان
10,340,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
AYANA Resort and Spa BALI

BB
24,530,000 تومان
40,910,000 تومان
24,410,000 تومان
11,370,000 تومان
تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Transera Kamini Legian Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAKUNG BEACH BALI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,510,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Best Western Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,510,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل vasanti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Aryaduta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikko Bali Benoa Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,010,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,340,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,340,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,340,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,370,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Beneyasa Beach Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,610,000 تومان
توضیحات بدون گشت شهری
نام هتل Bali Rani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل SPAZZIO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAHARANI BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Central Park Hotel Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,010,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل TIJILI BENOA/BALI RELAXING RESOT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل BALI MANDIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,380,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل BINTANG BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE BANDAH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,760,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,180,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Indigo Bali Seminyak Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,340,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,200,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل JIMBARAN BAY BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,340,000 تومان
توضیحات تور آپشنال رفتینگ برای هر نفر رایگان می باشد
نام هتل THE LAEAF JIMBARAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل RENAISSANCE BALI ULUWATU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,420,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور) سمیه پیرهادی (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور )
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.


پرواز و هتل چارتر می باشد.

پرداخت 70% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی  بسته شده است لذا جهت رزرو تور حتما با کانتر فروش چک شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 4 اسفند , 09:30 دوشنبه 12 اسفند , 23:00 پرواز داخلی کوالالامپور می باشد.
2 چهارشنبه 7 اسفند , 09:30 پنج شنبه 15 اسفند , 23:00 بار پرواز دخلی 23kg و پرواز بالی 30kg می باشد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس6شب و 7 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 7,915,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور پوکت 7شب و 8روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 8,310,000 تومان
ایرلاین : امارات
6 شب

تور پوکت 7شب و 8روز ویژه تابستان 99 (پرواز امارات)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/31
قیمت از : 8,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه خرداد 99(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 7,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور دبی 4شب و 5 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/04/19
قیمت از : 9,517,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک3شب پاتایا 4شب ویژه تابستان99(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 9,750,000 تومان
ثبت پرسش