• تور 4شب و 5 روز شیراز زمینی ویژه پاییز 99


تاریخ شروع 1398/10/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
شیراز
زمینی
Aegean
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1398/10/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 4 شب
ردیف 2
به شیراز
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
نصیرالملک

BB
840,000 تومان
990,000 تومان
840,000 تومان
520,000 تومان
ساسان

BB
870,000 تومان
970,000 تومان
870,000 تومان
520,000 تومان
وکیل

BB
910,000 تومان
1,160,000 تومان
910,000 تومان
520,000 تومان
پارسیان

BB
970,000 تومان
1,310,000 تومان
970,000 تومان
520,000 تومان
ارگ

BB
990,000 تومان
1,160,000 تومان
990,000 تومان
520,000 تومان
آریو برزن

BB
1,080,000 تومان
1,330,000 تومان
1,080,000 تومان
520,000 تومان
پارک سعدی

BB
1,120,000 تومان
1,410,000 تومان
1,120,000 تومان
520,000 تومان
چمران

BB
1,430,000 تومان
1,650,000 تومان
1,430,000 تومان
520,000 تومان
کریم خان

BB
1,450,000 تومان
1,410,000 تومان
1,450,000 تومان
520,000 تومان
زندیه

BB
1,530,000 تومان
1,800,000 تومان
1,530,000 تومان
520,000 تومان
بزرگ شیراز

BB
1,610,000 تومان
1,980,000 تومان
1,610,000 تومان
520,000 تومان
نام هتل نصیرالملک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل وکیل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریو برزن

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارک سعدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل چمران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل کریم خان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل زندیه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات
نام هتل بزرگ شیراز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 520,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جهت اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
تور با گشت شیراز گردی و ترانسفر می باشد
تور شیرازگردی شامل باغ ارم حافظیه آرامگاه سعدی و دروازه قران بهمراه پذیرایی و پرداخت ورودیه و لیدر می باشد
جهت گشت بافت قدیم و تخت جمشید و نقش رستم تماس فرمایید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 5 شب و 6 روز مشهد ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,169,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,730,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 605,000 تومان
ایرلاین : ترک کرندون
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس زمینی ویژه پاییز

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 730,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 360,000 تومان
ثبت پرسش