• تور 7شب کوالالامپور ویژه 23 بهمن 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/11/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/11/20
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 1 شب
شروع از : 1398/11/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 1 شب مدت اقامت 7شب
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 1
توضیحات مدت اقامت 7شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BUDJET STAR HOTEL

BB
5,350,000 تومان
5,940,000 تومان
5,270,000 تومان
4,900,000 تومان
ROOM ONLY
Pacific Express china tow

BB
5,640,000 تومان
6,840,000 تومان
5,570,000 تومان
5,200,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

BB
5,720,000 تومان
6,990,000 تومان
5,640,000 تومان
5,230,000 تومان
metropol

BB
5,720,000 تومان
6,990,000 تومان
5,640,000 تومان
5,230,000 تومان
dlx
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
5,870,000 تومان
7,290,000 تومان
5,790,000 تومان
5,290,000 تومان
Holiday inn express

BB
6,390,000 تومان
8,330,000 تومان
6,170,000 تومان
5,500,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
6,470,000 تومان
8,480,000 تومان
6,390,000 تومان
5,530,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
6,690,000 تومان
8,930,000 تومان
6,620,000 تومان
5,610,000 تومان
Royal Kuala Lumpur

BB
6,760,000 تومان
9,080,000 تومان
6,690,000 تومان
5,640,000 تومان
Tamu

BB
6,840,000 تومان
9,230,000 تومان
4,900,000 تومان
5,670,000 تومان
SUN WAY PUTRA

BB
6,910,000 تومان
9,380,000 تومان
6,760,000 تومان
5,700,000 تومان
Seri Pacific Hotel kuala lumpur

BB
6,910,000 تومان
9,380,000 تومان
6,840,000 تومان
5,700,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

BB
6,910,000 تومان
9,380,000 تومان
6,840,000 تومان
5,700,000 تومان
ibis

BB
6,990,000 تومان
9,530,000 تومان
6,910,000 تومان
5,730,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

BB
7,060,000 تومان
9,680,000 تومان
6,990,000 تومان
5,760,000 تومان
dlx
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

BB
7,140,000 تومان
9,830,000 تومان
7,060,000 تومان
5,790,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
7,290,000 تومان
10,130,000 تومان
7,210,000 تومان
5,850,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
7,590,000 تومان
10,720,000 تومان
7,510,000 تومان
5,970,000 تومان
dlx
BERJIYA TIMES

BB
7,740,000 تومان
11,020,000 تومان
4,900,000 تومان
6,030,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
8,030,000 تومان
11,620,000 تومان
8,180,000 تومان
6,150,000 تومان
Intercontinental Hotel

BB
8,780,000 تومان
13,110,000 تومان
8,630,000 تومان
6,450,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

BB
9,230,000 تومان
14,010,000 تومان
9,080,000 تومان
6,630,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
9,230,000 تومان
14,010,000 تومان
4,900,000 تومان
6,630,000 تومان
PAVILION

BB
10,050,000 تومان
15,650,000 تومان
9,830,000 تومان
6,960,000 تومان
JW Marriott

BB
10,570,000 تومان
16,700,000 تومان
10,500,000 تومان
7,170,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
11,170,000 تومان
17,890,000 تومان
11,020,000 تومان
7,410,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express china tow

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل metropol

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,230,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday inn express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,760,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل ibis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,970,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل BERJIYA TIMES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seri Pacific Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل PAVILION

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUDJET STAR HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,900,000 تومان
توضیحات ROOM ONLY

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
محمد دلیر (سرپرست تور خارجی)
مالزی یکی از مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است و تنوع فرهنگی زیادی دارد. پایتخت آن نیز  کوالالامپور است.شهر زیبای کوالالامپور در ساحل غربی شبه جزیره مالزی واقع شده است. این شهر تلفیقی از فرهنگ و سنت قدیمی و بافت مدرن شهری است و بیش از 40 خط هوایی و همچنین بندری نیز به نام Klong در فاصله 41 کیلومتر مرکز شهر دارد. این شهر، سرویس حمل و نقل داخل و بیرون شهری خوبی دارد و می توان از انواع وسایل نقلیه همچون مترو، اتوبوس، قطار یا تاکسی استفاده کرد. کوالالامپور یکی از دیدنی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود. با مسافرت به کوالالامپور می توان از هر ساعت اقامت خود در آن شهر زیبا لذت برد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... همه جاذبه های بسیار زیبای این شهر هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 25 بهمن , 22:30 شنبه 3 اسفند , 23:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور بدروم 6شب و 7 روز ویژه تابستان99 (پرواز سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور ازمیر ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/05/11
قیمت از : 5,095,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 1,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

مدارک لازم اخذ ویزا سنگاپور

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/15
قیمت از : 10,593,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
3 شب

تور مالدیو 3شب و4روز ویژه تابستان 99 (پرواز قطری)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/06/16
قیمت از : 33,442,000 تومان
ثبت پرسش