• تور 3شب و 4 روز باکو ویژه پاییز و زمستان 98


تاریخ شروع 1398/09/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/12/10
باکو
هوایی
آزال
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/09/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 4 شب
ردیف 2
به باکو
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Riva Hotel

BB
3,150,000 تومان
3,530,000 تومان
3,150,000 تومان
2,550,000 تومان
Consul

BB
3,320,000 تومان
3,810,000 تومان
3,260,000 تومان
2,550,000 تومان
Diamond

BB
3,530,000 تومان
4,350,000 تومان
3,480,000 تومان
2,550,000 تومان
Azcot

BB
3,830,000 تومان
4,790,000 تومان
3,860,000 تومان
2,550,000 تومان
Central Park

BB
3,890,000 تومان
4,850,000 تومان
3,860,000 تومان
2,550,000 تومان
qafqaz sahil

BB
4,140,000 تومان
5,940,000 تومان
4,300,000 تومان
2,550,000 تومان
QafQaz city

BB
4,190,000 تومان
5,280,000 تومان
4,140,000 تومان
2,550,000 تومان
Renaissance Palace Baku

BB
4,190,000 تومان
5,560,000 تومان
4,140,000 تومان
2,550,000 تومان
GRAND EUROPE

BB
4,570,000 تومان
5,830,000 تومان
4,570,000 تومان
2,550,000 تومان
SHAH PALACE

BB
4,680,000 تومان
6,760,000 تومان
4,630,000 تومان
2,550,000 تومان
excelsior

BB
5,010,000 تومان
6,650,000 تومان
4,960,000 تومان
2,550,000 تومان
Holiday Inn Baku

BB
5,230,000 تومان
7,470,000 تومان
5,230,000 تومان
2,550,000 تومان
Winter Park Baku

BB
5,450,000 تومان
7,530,000 تومان
5,390,000 تومان
2,550,000 تومان
boulevard baku autograph collection city view

BB
5,500,000 تومان
7,740,000 تومان
5,450,000 تومان
2,550,000 تومان
INTOURIST

BB
5,530,000 تومان
7,690,000 تومان
5,390,000 تومان
2,550,000 تومان
boulevard baku autograph collection see view

BB
6,080,000 تومان
8,950,000 تومان
5,990,000 تومان
2,550,000 تومان
Fairmont Baku Flame Towers

BB
6,490,000 تومان
10,040,000 تومان
6,430,000 تومان
2,550,000 تومان
Hilton Baku

BB
6,510,000 تومان
9,880,000 تومان
6,430,000 تومان
2,550,000 تومان
نام هتل Riva Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Consul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Azcot

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل QafQaz city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل qafqaz sahil

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Winter Park Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku Flame Towers

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل excelsior

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Palace Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND EUROPE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHAH PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTOURIST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل boulevard baku autograph collection city view

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل boulevard baku autograph collection see view

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,550,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
- پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت رزرو شما تایید نخواهد شد.
- حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور باکو 7 ماه می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 10 آذر , 02:25 چهارشنبه 13 آذر , 23:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 2شب و 3 روز اربیل ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 3,150,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی25آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/15
قیمت از : 2,320,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 2,950,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 3,720,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/25
قیمت از : 2,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه 18 بهمن 98(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/18
قیمت از : 2,940,000 تومان
ثبت پرسش