• تور 3شب و 4 روز کیش ویژه 22 آذر 98


تاریخ شروع 1398/09/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
کیش
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/09/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب مدت اقامت 3شب و 4 روز می باشد
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات مدت اقامت 3شب و 4 روز می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پانیذ

BB
700,000 تومان
990,000 تومان
760,000 تومان
550,000 تومان
خاتم

BB
730,000 تومان
880,000 تومان
720,000 تومان
550,000 تومان
فانوس

BB
730,000 تومان
890,000 تومان
720,000 تومان
550,000 تومان
آفتاب شرق

BB
780,000 تومان
980,000 تومان
760,000 تومان
550,000 تومان
گلدیس

BB
790,000 تومان
1,010,000 تومان
780,000 تومان
550,000 تومان
گراند

BB
830,000 تومان
1,070,000 تومان
810,000 تومان
550,000 تومان
پارس نیک

BB
840,000 تومان
1,100,000 تومان
840,000 تومان
550,000 تومان
تماشا

BB
870,000 تومان
1,190,000 تومان
850,000 تومان
550,000 تومان
گامبرون

BB
870,000 تومان
1,160,000 تومان
850,000 تومان
550,000 تومان
سان رایز

BB
870,000 تومان
1,190,000 تومان
850,000 تومان
550,000 تومان
لوتوس

BB
880,000 تومان
1,190,000 تومان
850,000 تومان
550,000 تومان
شایلی

BB
890,000 تومان
1,200,000 تومان
880,000 تومان
550,000 تومان
جام جم

BB
890,000 تومان
1,200,000 تومان
870,000 تومان
550,000 تومان
شایلی

BB
890,000 تومان
1,200,000 تومان
880,000 تومان
550,000 تومان
آریان

BB
930,000 تومان
1,280,000 تومان
910,000 تومان
550,000 تومان
پارسیان

BB
930,000 تومان
1,270,000 تومان
910,000 تومان
550,000 تومان
آرامش

BB
930,000 تومان
1,280,000 تومان
760,000 تومان
550,000 تومان
آرامیس

BB
960,000 تومان
1,340,000 تومان
940,000 تومان
550,000 تومان
یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
هلیا

BB
960,000 تومان
1,340,000 تومان
940,000 تومان
550,000 تومان
گاردنیا

HB
960,000 تومان
1,370,000 تومان
940,000 تومان
550,000 تومان
فلامینگو

BB
980,000 تومان
1,370,000 تومان
960,000 تومان
550,000 تومان
صدف

BB
990,000 تومان
1,400,000 تومان
980,000 تومان
550,000 تومان
یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
لیلیوم

BB
1,010,000 تومان
1,430,000 تومان
990,000 تومان
550,000 تومان
پارمیدا

BB
1,010,000 تومان
1,430,000 تومان
980,000 تومان
550,000 تومان
شایان

BB
1,140,000 تومان
1,710,000 تومان
1,130,000 تومان
550,000 تومان
سورینت مریم

BB
1,160,000 تومان
1,740,000 تومان
1,140,000 تومان
550,000 تومان
ایران

BB
1,160,000 تومان
1,740,000 تومان
1,140,000 تومان
550,000 تومان
شایگان

BB
1,210,000 تومان
1,840,000 تومان
1,190,000 تومان
550,000 تومان
پاناروما

BB
1,260,000 تومان
1,940,000 تومان
1,240,000 تومان
550,000 تومان
تور دور جزیره رایگان
میراژ

BB
1,280,000 تومان
1,970,000 تومان
1,250,000 تومان
550,000 تومان
یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
میراژ

BB
1,280,000 تومان
1,970,000 تومان
1,250,000 تومان
550,000 تومان
ویدا

BB
1,390,000 تومان
2,200,000 تومان
1,370,000 تومان
550,000 تومان
صبحانه بوفه-CIP ورودی کیش 50% تخفیف پارک دلفین 1قطعه عکس 10*15
کوروش

BB
1,390,000 تومان
2,200,000 تومان
1,370,000 تومان
550,000 تومان
صبحانه بوفه-CIP ورودی کیش 50% تخفیف پارک دلفین 1قطعه عکس 10*15
پارمیس

BB
1,460,000 تومان
2,350,000 تومان
1,430,000 تومان
550,000 تومان
صبحانه و ناهار بوفه-استخر سونا جکوزی-استقبال و بدرقه
داریوش

BB
1,970,000 تومان
3,370,000 تومان
1,950,000 تومان
550,000 تومان
صبحانه و ناهار بوفه-سونا و جکوزی-استقبال و بدرقه
مارینا پارک

BB
2,230,000 تومان
3,880,000 تومان
2,200,000 تومان
550,000 تومان
صبحانه و ناهار بوفه-استخر سونا جکوزی
ترنج دریایی

BB
2,880,000 تومان
5,190,000 تومان
2,870,000 تومان
550,000 تومان
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات صبحانه و ناهار بوفه-استخر سونا جکوزی
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات تور دور جزیره رایگان
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
نام هتل لیلیوم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات صبحانه و ناهار بوفه-سونا و جکوزی-استقبال و بدرقه
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات صبحانه و ناهار بوفه-استخر سونا جکوزی-استقبال و بدرقه
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات یک عکس رایگان-ووردی شهربازی هایلند و سافاری رایگان-شوی شبانه و کشتی آکواریوم برای یک نفر به صورت رایگان
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-CIP ورودی کیش 50% تخفیف پارک دلفین 1قطعه عکس 10*15
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل پانیذ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس نیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-CIP ورودی کیش 50% تخفیف پارک دلفین 1قطعه عکس 10*15
نام هتل گاردنیا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 550,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 اصل و ترجمه رسمی شناسنامه
6 اصل شناسنامه
مهسا عبداللهی (مسئول تور ) فهیمه خلیقی (مسئول تور)


کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 22 آذر , 12:10 دوشنبه 25 آذر , 19:20 پکیج بر اساس پایه پروازی بسته شده است برای اطلاع از تاریخ ها با کانتر مربوطه چک شود

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز تبریز ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,110,000 تومان
ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز اردبیل ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,310,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 7شب و 8 روز کاشان ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 780,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه پاییز وزمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 1,350,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس ویژه پاییز وزمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/12
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : سپهران
3 شب

تور 3شب و 4 روز چابهار ویژه 23 آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 1,110,000 تومان
ثبت پرسش