• تور 6شب و7 روز آنتالیا ویژه آذر 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/09/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/23
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/09/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب روزهای پرواز ماهان(دنیزلی) چهارشنبه-جمعه-شنبه
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات روزهای پرواز ماهان(دنیزلی) چهارشنبه-جمعه-شنبه
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
2,590,000 تومان
3,320,000 تومان
2,630,000 تومان
2,095,000 تومان
PARK AVRUPA

BB
2,745,000 تومان
3,030,000 تومان
2,630,000 تومان
2,095,000 تومان
Atalla

BB
2,815,000 تومان
3,175,000 تومان
2,705,000 تومان
2,095,000 تومان
BELKON

ALL
3,105,000 تومان
3,610,000 تومان
2,845,000 تومان
2,095,000 تومان
Lara Park Hotel

ALL
3,320,000 تومان
4,185,000 تومان
2,920,000 تومان
2,095,000 تومان
ARMAS BELEK

BB
3,610,000 تومان
4,330,000 تومان
3,065,000 تومان
2,095,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,680,000 تومان
4,470,000 تومان
3,135,000 تومان
2,095,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
3,680,000 تومان
4,470,000 تومان
3,130,000 تومان
2,095,000 تومان
Laren Family

UALL
3,825,000 تومان
4,690,000 تومان
3,205,000 تومان
2,095,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
4,400,000 تومان
5,550,000 تومان
3,495,000 تومان
2,095,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
4,400,000 تومان
5,840,000 تومان
3,495,000 تومان
2,095,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
4,545,000 تومان
5,770,000 تومان
3,560,000 تومان
2,095,000 تومان
Miracle Resort Hotel

ALL
4,690,000 تومان
7,210,000 تومان
3,640,000 تومان
2,095,000 تومان
Kervansaray Lara

ALL
4,760,000 تومان
6,050,000 تومان
3,640,000 تومان
2,095,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
4,760,000 تومان
6,345,000 تومان
3,640,000 تومان
2,095,000 تومان
ASKA LARA

UALL
4,905,000 تومان
6,345,000 تومان
3,710,000 تومان
2,095,000 تومان
Club Sera

UALL
5,190,000 تومان
6,990,000 تومان
3,855,000 تومان
2,095,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
5,550,000 تومان
7,350,000 تومان
4,070,000 تومان
2,095,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
5,910,000 تومان
7,785,000 تومان
4,215,000 تومان
2,095,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
6,130,000 تومان
8,145,000 تومان
4,360,000 تومان
2,095,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
6,345,000 تومان
9,510,000 تومان
4,430,000 تومان
2,095,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
6,415,000 تومان
8,505,000 تومان
4,505,000 تومان
2,095,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
6,490,000 تومان
8,650,000 تومان
4,505,000 تومان
2,095,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
6,560,000 تومان
8,790,000 تومان
4,575,000 تومان
2,095,000 تومان
SELECTUM

UALL
6,850,000 تومان
9,655,000 تومان
4,720,000 تومان
2,095,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK AVRUPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atalla

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS BELEK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,095,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 195.000 تومان می باشد.
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 8 آذر , 00:00 جمعه 15 آذر , 00:00
2 شنبه 9 آذر , 00:00 شنبه 16 آذر , 00:00
3 چهارشنبه 13 آذر , 00:00 چهارشنبه 20 آذر , 00:00
4 جمعه 15 آذر , 00:00 جمعه 22 آذر , 00:00
5 شنبه 16 آذر , 00:00 شنبه 23 آذر , 00:00
6 چهارشنبه 20 آذر , 00:00 چهارشنبه 27 آذر , 00:00
7 جمعه 22 آذر , 00:00 جمعه 29 آذر , 00:00
8 شنبه 23 آذر , 00:00 شنبه 30 آذر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور آنکارا 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/20
قیمت از : 2,935,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور آنکارا 5شب و 6روز ویژه تابستان 99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/20
قیمت از : 2,935,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور ارمنستان 3شب و4 روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 3,217,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور تفلیس 3شب و 4 روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 3,250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو7 شب و8 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,790,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ثبت پرسش