• تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه پاییز وزمستان 98


تاریخ شروع 1398/09/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
کیش
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/09/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Like

BB
1,960,000 تومان
2,115,000 تومان
1,960,000 تومان
1,950,000 تومان
dalida

BB
2,060,000 تومان
2,320,000 تومان
2,060,000 تومان
1,950,000 تومان
BARATISHVILI

BB
2,060,000 تومان
2,320,000 تومان
2,060,000 تومان
1,950,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
2,270,000 تومان
2,685,000 تومان
2,165,000 تومان
1,950,000 تومان
Toscano

BB
2,425,000 تومان
2,995,000 تومان
2,370,000 تومان
1,950,000 تومان
MOON LIGHT

BB
2,425,000 تومان
2,995,000 تومان
2,370,000 تومان
1,950,000 تومان
Primavera

BB
2,530,000 تومان
3,205,000 تومان
2,370,000 تومان
1,950,000 تومان
genio

BB
2,685,000 تومان
3,515,000 تومان
2,530,000 تومان
1,950,000 تومان
Red Line

BB
2,685,000 تومان
3,515,000 تومان
2,530,000 تومان
1,950,000 تومان
Colombi

BB
2,735,000 تومان
3,620,000 تومان
2,370,000 تومان
1,950,000 تومان
Vilton

BB
2,735,000 تومان
3,620,000 تومان
2,370,000 تومان
1,950,000 تومان
Ramada Encore

BB
3,410,000 تومان
4,970,000 تومان
0 تومان
1,950,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
3,410,000 تومان
4,970,000 تومان
0 تومان
1,950,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
4,140,000 تومان
6,430,000 تومان
0 تومان
1,950,000 تومان
Holiday Inn

BB
4,350,000 تومان
6,845,000 تومان
3,830,000 تومان
1,950,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
5,545,000 تومان
9,235,000 تومان
5,590,000 تومان
1,950,000 تومان
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARATISHVILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOON LIGHT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل genio

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Line

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 390.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اهواز ویژه پاییز وزمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,020,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 7شب و8 روز کرمان ویژه پاییز وزمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 1,350,000 تومان
ایرلاین : تابان
7 شب

تور 7شب و 8 روز اهواز ویژه پاییز وزمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,560,000 تومان
ایرلاین : آسمان
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 1,540,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز کرمان ویژه پاییز و زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/02
قیمت از : 830,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور 4شب و 5 روز شیراز ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/15
قیمت از : 1,030,000 تومان
ثبت پرسش