• تور 4شب و 5 روز کاشان ویژه پاییز 99


تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
کاشان
زمینی
وسیله نقلیه توریستی
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاشان 4 شب
ردیف 2
به کاشان
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
سرای درب باغ

BB
450,000 تومان
380,000 تومان
450,000 تومان
100,000 تومان
سرای آقا محمد
امیر کبیر

BB
670,000 تومان
1,240,000 تومان
670,000 تومان
100,000 تومان
نگارستان

BB
750,000 تومان
1,110,000 تومان
750,000 تومان
100,000 تومان
آریانا هتل

BB
860,000 تومان
1,570,000 تومان
860,000 تومان
100,000 تومان
خانه مرشدی

BB
980,000 تومان
1,850,000 تومان
980,000 تومان
100,000 تومان
احسان

BB
1,040,000 تومان
1,970,000 تومان
1,040,000 تومان
100,000 تومان
عامری ها

BB
1,490,000 تومان
2,350,000 تومان
1,490,000 تومان
100,000 تومان
سنتی منوچهری

BB
1,860,000 تومان
2,520,000 تومان
1,860,000 تومان
100,000 تومان
نام هتل سرای درب باغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات سرای آقا محمد
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریانا هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه مرشدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل احسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل عامری ها

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنتی منوچهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
برای کسب اطلاعات بیشتر با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.

قطار شیراز 4ستاره 4 تخته امید

در مسیر کاشان توقف دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور کیش 3شب و 4روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,239,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 6شب و 7 روز بندرعباس ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,356,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
1 شب

تور اسکی دیزین ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 390,000 تومان
ایرلاین : ترک کرندون
4 شب

تور 4شب و 5 روز یزد زمینی ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,030,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور مشهد 7شب و 8 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,184,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/18
قیمت از : 1,612,000 تومان
ثبت پرسش