• تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه پاییز 99


تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
کاشان
زمینی
وسیله نقلیه توریستی
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاشان 3 شب
ردیف 2
به کاشان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
سرای درب باغ

BB
360,000 تومان
310,000 تومان
360,000 تومان
100,000 تومان
سرای آقا محمد
امیر کبیر

BB
530,000 تومان
950,000 تومان
530,000 تومان
100,000 تومان
نگارستان

BB
590,000 تومان
860,000 تومان
590,000 تومان
100,000 تومان
آریانا هتل

BB
670,000 تومان
1,200,000 تومان
670,000 تومان
100,000 تومان
خانه مرشدی

BB
760,000 تومان
1,410,000 تومان
760,000 تومان
100,000 تومان
احسان

BB
800,000 تومان
1,500,000 تومان
800,000 تومان
100,000 تومان
عامری ها

BB
1,150,000 تومان
1,790,000 تومان
1,150,000 تومان
100,000 تومان
سنتی منوچهری

BB
1,420,000 تومان
1,910,000 تومان
1,420,000 تومان
100,000 تومان
نام هتل سرای درب باغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات سرای آقا محمد
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریانا هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه مرشدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل احسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل عامری ها

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنتی منوچهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 100,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
برای کسب اطلاعات بیشتر با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.

قطار شیراز 4ستاره 4 تخته امید

در مسیر کاشان توقف دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز رامسر ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/29
قیمت از : 1,110,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور 4شب و 5 روزه ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور تبریز ویژه پاییز

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,150,000 تومان
ایرلاین : آتا
4 شب

تور 4شب و 5روز اصفهان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,490,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 605,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/01
قیمت از : 1,010,000 تومان
ثبت پرسش