• تور 3شب و 4 روز کاشان ویژه پاییز 99


تاریخ شروع 1400/01/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
کاشان
زمینی
وسیله نقلیه توریستی
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/01/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاشان 3 شب
ردیف 2
به کاشان
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
سرای درب باغ

BB
829,000 تومان
845,000 تومان
829,000 تومان
105,000 تومان
سرای آقا محمد
امیر کبیر

BB
829,000 تومان
1,478,000 تومان
829,000 تومان
103,000 تومان
نگارستان

BB
924,000 تومان
1,302,000 تومان
924,000 تومان
105,000 تومان
آریانا هتل

BB
1,065,000 تومان
1,695,000 تومان
1,065,000 تومان
105,000 تومان
خانه مرشدی

BB
1,081,000 تومان
1,821,000 تومان
1,081,000 تومان
105,000 تومان
احسان

BB
1,215,000 تومان
1,926,000 تومان
1,215,000 تومان
103,000 تومان
سنتی منوچهری

BB
1,802,000 تومان
2,111,000 تومان
1,802,000 تومان
103,000 تومان
عامری ها

BB
2,835,000 تومان
3,798,000 تومان
2,835,000 تومان
107,000 تومان
نام هتل سرای درب باغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 829,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 829,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 105,000 تومان
توضیحات سرای آقا محمد
نام هتل امیر کبیر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 829,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,478,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 829,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 103,000 تومان
توضیحات
نام هتل نگارستان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 924,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,302,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 924,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 105,000 تومان
توضیحات
نام هتل آریانا هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 105,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه مرشدی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,821,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,081,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 105,000 تومان
توضیحات
نام هتل احسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 103,000 تومان
توضیحات
نام هتل سنتی منوچهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 103,000 تومان
توضیحات
نام هتل عامری ها

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,798,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 107,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
برای کسب اطلاعات بیشتر با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.

قطار شیراز 4ستاره 4 تخته امید

در مسیر کاشان توقف دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور چابهار 3شب و 4روز ویژه 16اردیبهشت1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/16
قیمت از : 1,570,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور تبریز 3شب و 4روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 1,702,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور یزد 3شب و 4روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,805,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
0 شب

تور 1روزه جنگل الیمستان ویژه اردیبهشت 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/10
قیمت از : 360,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
3 شب

تور 3شب و 4 روز بندرعباس زمینی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 1,122,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور مشهد 4شب و 5 روزه ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,060,000 تومان
ثبت پرسش