• تور 3شب و 4 روز تفلیس ویژه پاییز وزمستان 98


تاریخ شروع 1398/09/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/30
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/09/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب پکیج ویژه 10 الی 30 اذر
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات پکیج ویژه 10 الی 30 اذر
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Like

BB
1,920,000 تومان
2,035,000 تومان
1,920,000 تومان
1,950,000 تومان
Elegance

BB
1,960,000 تومان
2,115,000 تومان
1,960,000 تومان
1,950,000 تومان
dalida

BB
1,995,000 تومان
2,190,000 تومان
1,995,000 تومان
1,950,000 تومان
BARATISHVILI

BB
1,995,000 تومان
2,190,000 تومان
1,995,000 تومان
1,950,000 تومان
Grand Tbilisi

BB
2,025,000 تومان
2,555,000 تومان
2,165,000 تومان
1,950,000 تومان
SKY GEORGIA

BB
2,165,000 تومان
2,475,000 تومان
2,085,000 تومان
1,950,000 تومان
Toscano

BB
2,280,000 تومان
2,710,000 تومان
2,240,000 تومان
1,950,000 تومان
MOON LIGHT

BB
2,280,000 تومان
2,710,000 تومان
2,240,000 تومان
1,950,000 تومان
Primavera

BB
2,360,000 تومان
2,865,000 تومان
2,240,000 تومان
1,950,000 تومان
Sport Time

BB
2,360,000 تومان
2,865,000 تومان
2,240,000 تومان
1,950,000 تومان
genio

BB
2,475,000 تومان
3,100,000 تومان
2,360,000 تومان
1,950,000 تومان
Red Line

BB
2,475,000 تومان
3,100,000 تومان
2,360,000 تومان
1,950,000 تومان
Colombi

BB
2,515,000 تومان
3,180,000 تومان
2,240,000 تومان
1,950,000 تومان
Vilton

BB
2,515,000 تومان
3,180,000 تومان
2,240,000 تومان
1,950,000 تومان
Green Queen Boutique

BB
2,595,000 تومان
3,335,000 تومان
2,475,000 تومان
1,950,000 تومان
Ramada Encore

BB
3,020,000 تومان
4,190,000 تومان
0 تومان
1,950,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
3,570,000 تومان
5,285,000 تومان
0 تومان
1,950,000 تومان
Holiday Inn

BB
3,725,000 تومان
5,595,000 تومان
3,335,000 تومان
1,950,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
4,620,000 تومان
7,390,000 تومان
4,660,000 تومان
1,950,000 تومان
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل dalida

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARATISHVILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل SKY GEORGIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,165,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Toscano

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOON LIGHT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Primavera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sport Time

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل genio

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Line

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,950,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 390.000 تومان می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 با کانتر فروش چک شود

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه پاییز وزمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 776,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی25آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/15
قیمت از : 2,360,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/25
قیمت از : 2,740,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور 7شب و 8 روز قشم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه 18 بهمن 98(پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/18
قیمت از : 3,110,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور 4شب و 5 روز قشم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/15
قیمت از : 790,000 تومان
ثبت پرسش