• تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه پاییز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/08/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/08/24
آنتالیا
هوایی
اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/08/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ORANGE GARDEN

BB
3,750,000 تومان
4,450,000 تومان
3,390,000 تومان
2,700,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
3,840,000 تومان
4,290,000 تومان
3,410,000 تومان
2,700,000 تومان
BELKON

ALL
3,990,000 تومان
4,390,000 تومان
3,490,000 تومان
2,700,000 تومان
Orange Park Hotel

BB
4,390,000 تومان
5,090,000 تومان
3,690,000 تومان
2,700,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,450,000 تومان
5,190,000 تومان
3,695,000 تومان
2,700,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
4,950,000 تومان
5,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,700,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
4,990,000 تومان
5,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,700,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
5,470,000 تومان
6,990,000 تومان
4,290,000 تومان
2,700,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
5,650,000 تومان
6,990,000 تومان
4,310,000 تومان
2,700,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
6,240,000 تومان
8,430,000 تومان
4,600,000 تومان
2,700,000 تومان
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
6,290,000 تومان
8,050,000 تومان
4,670,000 تومان
2,700,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
6,390,000 تومان
8,350,000 تومان
4,890,000 تومان
2,700,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
6,890,000 تومان
8,790,000 تومان
4,990,000 تومان
2,700,000 تومان
Delphin Diva Hotel

UALL
7,100,000 تومان
9,190,000 تومان
5,090,000 تومان
2,700,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
7,100,000 تومان
9,190,000 تومان
5,090,000 تومان
2,700,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
7,490,000 تومان
9,890,000 تومان
7,590,000 تومان
2,700,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
7,490,000 تومان
9,890,000 تومان
7,590,000 تومان
2,700,000 تومان
Voyage Belek Golf & Spa

UALL
7,490,000 تومان
11,090,000 تومان
5,290,000 تومان
2,700,000 تومان
Barut Lara

UALL
7,490,000 تومان
9,890,000 تومان
5,290,000 تومان
2,700,000 تومان
Rixos Premium

UALL
7,760,000 تومان
10,150,000 تومان
5,390,000 تومان
2,700,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
7,990,000 تومان
10,490,000 تومان
5,490,000 تومان
2,700,000 تومان
Royal Wings

UALL
8,190,000 تومان
10,690,000 تومان
8,190,000 تومان
2,700,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
8,190,000 تومان
11,050,000 تومان
5,690,000 تومان
2,700,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
8,890,000 تومان
11,790,000 تومان
5,990,000 تومان
2,700,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
9,190,000 تومان
12,290,000 تومان
6,090,000 تومان
2,700,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
9,800,000 تومان
13,290,000 تومان
6,390,000 تومان
2,700,000 تومان
Max Royal

UALL
12,490,000 تومان
20,090,000 تومان
7,790,000 تومان
2,700,000 تومان
نام هتل ORANGE GARDEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Diva Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Golf & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
مدارک لازم
کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار

امکانات 

30 کیلو بار-ترانسفر به هتل-ترانسفر به فرودگاه
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 23 آبان , 04:10 پنج شنبه 30 آبان , 23:59
2 جمعه 24 آبان , 04:10 جمعه 1 آذر , 23:59

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه خرداد 99(پرواز سان اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 2,990,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور ویژه بازی های جام ملت های آسیا (ایران- عراق)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 4,805,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور ارمنستان 4شب و 5 روز ویژه تابستان99 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 3,900,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,800,000 تومان
ایرلاین : آتا
5 شب

تور تبریز ۵شب و ۶روز ویژه تابستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 2,496,000 تومان
ثبت پرسش