• تور 7شب و 8 روز کرابی ویژه پاییز 98


تاریخ شروع 1398/08/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/10/29
کرابی
هوایی
عمان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1398/08/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کرابی 7 شب
ردیف 2
به کرابی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
iCheck inn Ao Nang Krabi

BB
15,250,000 تومان
15,420,000 تومان
14,980,000 تومان
13,470,000 تومان
T2 AONANG KRABI

BB
15,250,000 تومان
15,420,000 تومان
14,980,000 تومان
13,470,000 تومان
SUNDA RESORT

BB
15,680,000 تومان
18,850,000 تومان
15,360,000 تومان
13,620,000 تومان
Aonang Paradise Resort Krabi

BB
16,110,000 تومان
19,710,000 تومان
15,750,000 تومان
13,770,000 تومان
Apasari Krabi

BB
16,370,000 تومان
20,220,000 تومان
15,980,000 تومان
13,860,000 تومان
Centra by Centara Phu Pano Krabi

BB
16,370,000 تومان
20,220,000 تومان
15,980,000 تومان
13,860,000 تومان
TIPA RESORT

BB
16,370,000 تومان
20,220,000 تومان
15,980,000 تومان
13,860,000 تومان
Deevana Krabi Resort

BB
16,790,000 تومان
21,080,000 تومان
16,370,000 تومان
14,010,000 تومان
DEEVANAN KRABI RESORT

BB
16,790,000 تومان
21,080,000 تومان
16,370,000 تومان
14,010,000 تومان
GLOW Ao Nang Krabi

BB
16,970,000 تومان
21,420,000 تومان
16,520,000 تومان
14,070,000 تومان
BlueSotel Krabi AoNang Beach

BB
17,220,000 تومان
21,940,000 تومان
16,750,000 تومان
14,160,000 تومان
deevana plaza krabi

BB
17,220,000 تومان
21,940,000 تومان
16,750,000 تومان
14,160,000 تومان
Centara Anda Dhevi Resort and Spa

BB
17,220,000 تومان
21,940,000 تومان
16,750,000 تومان
14,160,000 تومان
CHADA THAI VILLAGE

BB
17,220,000 تومان
21,940,000 تومان
16,750,000 تومان
14,160,000 تومان
Red Ginger Chic Resort

BB
18,510,000 تومان
24,510,000 تومان
17,910,000 تومان
14,610,000 تومان
beyond krabi

BB
18,510,000 تومان
24,510,000 تومان
17,910,000 تومان
14,610,000 تومان
DUSIT D2 KRABI

BB
18,510,000 تومان
24,510,000 تومان
17,910,000 تومان
14,610,000 تومان
Pakasai Resort

BB
20,650,000 تومان
28,790,000 تومان
19,840,000 تومان
15,360,000 تومان
AONANG VILLA RESORT

BB
20,650,000 تومان
28,790,000 تومان
19,840,000 تومان
15,360,000 تومان
AMARI VOGUE KRABI

BB
22,790,000 تومان
33,070,000 تومان
21,760,000 تومان
16,110,000 تومان
AMARI VOGUE KRABI

BB
22,790,000 تومان
33,070,000 تومان
21,760,000 تومان
16,110,000 تومان
THE SHELLSEA KRABI

BB
22,790,000 تومان
33,070,000 تومان
21,760,000 تومان
16,110,000 تومان
CENTARA GRAND KRABI

BB
24,510,000 تومان
36,500,000 تومان
23,310,000 تومان
16,710,000 تومان
THE TUBKAAK KRABI

BB
26,650,000 تومان
40,780,000 تومان
25,230,000 تومان
17,460,000 تومان
RAYAVADEE

BB
43,780,000 تومان
75,060,000 تومان
40,660,000 تومان
23,460,000 تومان
نام هتل iCheck inn Ao Nang Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aonang Paradise Resort Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Apasari Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centra by Centara Phu Pano Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Krabi Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLOW Ao Nang Krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل BlueSotel Krabi AoNang Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل deevana plaza krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Anda Dhevi Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Ginger Chic Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل beyond krabi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pakasai Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل T2 AONANG KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNDA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIPA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANAN KRABI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل CHADA THAI VILLAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUSIT D2 KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل AONANG VILLA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI VOGUE KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI VOGUE KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SHELLSEA KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE TUBKAAK KRABI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAYAVADEE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,460,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 اصل شناسنامه
4 مدت زمان اخذ ویزا 7 روز کاری میباشد
5 ضمانتنامه بانکی هر نفر
6 اصل کارت ملی
نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) مروا ابراهیمی (سرپرست تور)
 پرواز ماهان به فرودگاه پوکت می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
5 شب

تور 5شب و 6 روز مالدیو ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/30
قیمت از : 16,360,000 تومان
ایرلاین : عمان
7 شب

تور 7شب و 8 روز فی فی ویژه پاییز و زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/15
قیمت از : 14,770,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 3شب پکن3شب چنگدو ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/01
قیمت از : 14,860,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
4 شب

تور 4شب و5 روز مالدیو ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/30
قیمت از : 14,820,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور نمایشگاه اتومکانیکا شانگهای ویژه آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/10
قیمت از : 14,960,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/14
قیمت از : 15,295,000 تومان
ثبت پرسش