• تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/11/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/20
بدروم
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/11/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.این تور برگزار نمی شود
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.این تور برگزار نمی شود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Bodrum Bay Resort

ALL
4,800,000 تومان
5,735,000 تومان
3,925,000 تومان
2,590,000 تومان
Green Beach

ALL
4,940,000 تومان
5,950,000 تومان
3,995,000 تومان
2,590,000 تومان
Bodrum Bay Resort

ALL
5,160,000 تومان
6,240,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
location: gumbet
MANDARIN RESORT

ALL
5,300,000 تومان
6,455,000 تومان
4,140,000 تومان
2,590,000 تومان
city center
Sundance Suites Hotel

UALL
5,375,000 تومان
6,600,000 تومان
4,210,000 تومان
2,590,000 تومان
Sundance Suites Hotel

UALL
5,520,000 تومان
6,815,000 تومان
4,285,000 تومان
2,590,000 تومان
sea view
İsis Hotel

UALL
5,520,000 تومان
6,815,000 تومان
4,285,000 تومان
2,590,000 تومان
club room
Kadikale Resort

UALL
5,520,000 تومان
6,815,000 تومان
4,285,000 تومان
2,590,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
5,590,000 تومان
6,885,000 تومان
4,285,000 تومان
2,590,000 تومان
Royal Asarlik

UALL
5,660,000 تومان
6,815,000 تومان
4,355,000 تومان
2,590,000 تومان
Royal Asarlik

UALL
5,805,000 تومان
7,245,000 تومان
4,430,000 تومان
2,590,000 تومان
sea view
İsis Hotel

UALL
5,880,000 تومان
7,320,000 تومان
4,430,000 تومان
2,590,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
6,455,000 تومان
8,180,000 تومان
4,715,000 تومان
2,590,000 تومان
Kefaluka Resort Hotel

UALL
6,670,000 تومان
8,540,000 تومان
4,860,000 تومان
2,590,000 تومان
vogue hotel bodrum

UALL
6,740,000 تومان
8,615,000 تومان
4,860,000 تومان
2,590,000 تومان
Hilton

UALL
8,400,000 تومان
11,135,000 تومان
5,725,000 تومان
2,590,000 تومان
Hilton

UALL
9,120,000 تومان
12,215,000 تومان
6,085,000 تومان
2,590,000 تومان
sea view
نام هتل Kefaluka Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARIN RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات city center
نام هتل Bodrum Bay Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Bay Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات location: gumbet
نام هتل Hilton

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Hilton

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل Sundance Suites Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات club room
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kadikale Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات sea view
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل vogue hotel bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور )
نرخ کودک زیر دوسال 1.950.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : اطلس گلوبال
7 شب

تور قبرس ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,895,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور استانبول 5شب و 6 روز ویژه بهار 99 ( پرواز ترکیش )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 4,120,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس 4شب و باتومی 3 شب ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,800,000 تومان
ثبت پرسش