• تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه پاییز98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/11/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/20
مارماریس
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1398/11/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.این تور برگزار نمی شود.
ردیف 2
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.این تور برگزار نمی شود.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Aegean Park Hotel

ALL
4,425,000 تومان
5,145,000 تومان
3,710,000 تومان
2,590,000 تومان
CIHANTURK

ALL
4,930,000 تومان
5,865,000 تومان
3,925,000 تومان
2,590,000 تومان
PINETA PARK DELUXE

ALL
5,220,000 تومان
6,300,000 تومان
4,070,000 تومان
2,590,000 تومان
Sentido

UALL
6,440,000 تومان
8,170,000 تومان
4,715,000 تومان
2,590,000 تومان
ORKA LOUTUS
Sentido

UALL
6,800,000 تومان
8,170,000 تومان
4,860,000 تومان
2,590,000 تومان
SEA SIDE ORKA LOUTUS
MARTI RESOST

ALL
6,875,000 تومان
9,180,000 تومان
4,930,000 تومان
2,590,000 تومان
MARTI RESORT

ALL
7,380,000 تومان
9,970,000 تومان
5,150,000 تومان
2,590,000 تومان
SEA VIEW
Sentido

ALL
7,520,000 تومان
9,755,000 تومان
5,220,000 تومان
2,590,000 تومان
SEA VIEW
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

ALL
7,520,000 تومان
9,755,000 تومان
5,220,000 تومان
2,590,000 تومان
SEA VIEW
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

ALL
7,665,000 تومان
9,970,000 تومان
5,290,000 تومان
2,590,000 تومان
نام هتل MARTI RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Aegean Park Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل PINETA PARK DELUXE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات ORKA LOUTUS
نام هتل Sentido

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات SEA SIDE ORKA LOUTUS
نام هتل MARTI RESOST

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CIHANTURK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,590,000 تومان
توضیحات SEA VIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) مریم خان زاده (سرپرست تور)
نرخ کودک زیر دو سال 1.950.000 تومان می باشد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور باکو7 شب و8 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,790,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس 7شب و 8روز ویژه تابستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,265,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه تابستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/30
قیمت از : 4,717,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور باکو 5 شب و 6 روز ویژه تابستان99 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/02/01
قیمت از : 3,811,000 تومان
ثبت پرسش