• تور 8شب و 9 روز پاتایا ویژه 30 مهر 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/07/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/09/22
پاتایا
هوایی
عمان
مدت اقامت : 8 شب
شروع از : 1398/07/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 8 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 8
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sawasdee Pattaya

BB
9,570,000 تومان
10,670,000 تومان
9,460,000 تومان
8,860,000 تومان
THE SUN PATTAYA

BB
9,570,000 تومان
10,670,000 تومان
9,460,000 تومان
8,860,000 تومان
Wiz

BB
9,900,000 تومان
11,320,000 تومان
9,760,000 تومان
8,970,000 تومان
Fx Pattaya

BB
10,120,000 تومان
11,760,000 تومان
9,960,000 تومان
9,050,000 تومان
Mind Resort

BB
10,230,000 تومان
11,980,000 تومان
10,050,000 تومان
9,090,000 تومان
Welcome Plaza

BB
10,340,000 تومان
12,200,000 تومان
10,150,000 تومان
9,130,000 تومان
Nova Express

BB
10,450,000 تومان
12,420,000 تومان
10,250,000 تومان
9,170,000 تومان
Golden Beach

BB
10,450,000 تومان
12,420,000 تومان
10,250,000 تومان
9,170,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
10,670,000 تومان
12,850,000 تومان
10,450,000 تومان
9,250,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
10,670,000 تومان
12,850,000 تومان
10,450,000 تومان
9,250,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
10,670,000 تومان
12,850,000 تومان
10,450,000 تومان
9,250,000 تومان
A One Star

BB
10,780,000 تومان
13,070,000 تومان
10,550,000 تومان
9,280,000 تومان
Manita Boutique

BB
10,890,000 تومان
13,290,000 تومان
10,650,000 تومان
9,320,000 تومان
Nova Platinum

BB
10,890,000 تومان
13,290,000 تومان
10,650,000 تومان
9,320,000 تومان
Aiyara Grand

BB
11,100,000 تومان
13,730,000 تومان
10,840,000 تومان
9,400,000 تومان
Selection

BB
11,100,000 تومان
13,730,000 تومان
10,840,000 تومان
9,400,000 تومان
Centara Azure

BB
11,100,000 تومان
13,730,000 تومان
10,840,000 تومان
9,400,000 تومان
Centara Nova and Spa Pattaya

BB
11,100,000 تومان
13,730,000 تومان
10,840,000 تومان
9,400,000 تومان
Sunbeam Pattaya

BB
11,210,000 تومان
13,950,000 تومان
10,940,000 تومان
9,440,000 تومان
Signature

BB
11,320,000 تومان
14,170,000 تومان
11,040,000 تومان
9,480,000 تومان
Asia Pattaya

BB
11,320,000 تومان
14,170,000 تومان
11,320,000 تومان
9,680,000 تومان
jomtien palm beach

BB
11,430,000 تومان
14,600,000 تومان
11,240,000 تومان
9,550,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
11,430,000 تومان
14,380,000 تومان
11,140,000 تومان
9,510,000 تومان
long beach

BB
11,430,000 تومان
14,380,000 تومان
11,140,000 تومان
9,510,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
11,540,000 تومان
14,600,000 تومان
11,240,000 تومان
9,550,000 تومان
Citrus Grande Pattaya

BB
11,650,000 تومان
14,820,000 تومان
11,330,000 تومان
9,590,000 تومان
Pattaya Sea View Hotel

BB
11,760,000 تومان
15,040,000 تومان
11,430,000 تومان
9,630,000 تومان
Vista

BB
11,980,000 تومان
15,700,000 تومان
11,730,000 تومان
9,740,000 تومان
BAYVIEW

BB
11,980,000 تومان
15,480,000 تومان
11,630,000 تومان
9,710,000 تومان
Pattaya Discovery Beach Hotel

BB
12,310,000 تومان
16,130,000 تومان
12,200,000 تومان
10,010,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
12,530,000 تومان
16,570,000 تومان
12,120,000 تومان
9,900,000 تومان
Pullman Pattaya Hotel G

BB
12,960,000 تومان
17,450,000 تومان
12,520,000 تومان
10,050,000 تومان
A-One The Royal Cruise Pattaya

BB
13,180,000 تومان
17,880,000 تومان
12,710,000 تومان
10,180,000 تومان
Siam Bayshore Resort

BB
13,510,000 تومان
18,540,000 تومان
13,010,000 تومان
10,240,000 تومان
BARAQUDA

BB
13,620,000 تومان
18,760,000 تومان
13,400,000 تومان
10,390,000 تومان
AVANI RESORT

BB
13,730,000 تومان
18,980,000 تومان
13,200,000 تومان
10,320,000 تومان
Mytt Beach Hotel

BB
14,380,000 تومان
20,290,000 تومان
13,790,000 تومان
10,550,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
14,600,000 تومان
20,730,000 تومان
13,990,000 تومان
10,620,000 تومان
Cape Dara Resort

BB
14,600,000 تومان
20,730,000 تومان
13,990,000 تومان
10,620,000 تومان
HOLIDAY INN PATTA

BB
14,600,000 تومان
20,730,000 تومان
13,990,000 تومان
10,620,000 تومان
Movenpick

BB
15,150,000 تومان
21,820,000 تومان
14,480,000 تومان
10,810,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
15,260,000 تومان
22,040,000 تومان
14,580,000 تومان
10,850,000 تومان
Intercontinental

BB
16,130,000 تومان
23,790,000 تومان
15,370,000 تومان
11,160,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
16,680,000 تومان
24,880,000 تومان
15,860,000 تومان
11,350,000 تومان
نام هتل Sawasdee Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wiz

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fx Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aiyara Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Azure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Nova and Spa Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل jomtien palm beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,630,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Grande Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Discovery Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAYVIEW

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-One The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAQUDA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mytt Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cape Dara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN PATTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUN PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,860,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مدارک شغلی
3 مدت زمان اخذ ویزا 7 روز کاری میباشد
4 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
5 عکس 3/5 * 4/5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو بدون عینک و جدید
6 اصل کارت ملی
7 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور ) مروا ابراهیمی (مسئول تور)
تور 8شب و9 روز 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب سنگاپور ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/25
قیمت از : 9,390,000 تومان
ایرلاین : عمان
6 شب

تور 6شب و 7 روز صلاله سرزمین ماسه های طلایی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 9,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/01
قیمت از : 9,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور4شب کوالالامپور3شب لنکاوی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/25
قیمت از : 8,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 10,065,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 8,275,000 تومان
ثبت پرسش